2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Kulatý stůl na téma podnikání žen - cizinek v Českých Budějovicích

2014 - 03 - 02

Pozvánka na platformu Centra na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj

13. února 2014, 9:00 hod. Kněžskodvorská 2296, České Budějovice  (sídlo Centra)

se bude konat letošní první zasedání regionální platformy Centra na podporu integrace cizinců v Jihočeském kraji. V rámci setkání bychom rádi ve spolupráci s Vámi shrnuli aktuální situaci v oblasti integrace cizinců v našem regionu, upozornili na problémy a spolupracovali při jejich řešení. Zvláštní pozornost bude věnována problematice nabývání občanství ČR a důležitým legislativním změnám, které začaly platit od 1. 1. 2014.

Pozvání na platformu přijali:
Eliška Kirschnerová (Krajský úřad Jihočeského kraje- odbor legislativy a správních věcí)
-    informace o nabývání občanství z regionálního pohledu;
-    statistické údaje o počtu žádostí o občanství ČR v Jihočeském kraji.
Martina Štěpánková, Linda Sokačová (Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva)
-    důležité legislativní změny, které začnou platit s novým zákonem o občanství
od 1. 1. 2014 (dvojí občanství, test z reálií, majetkové přiznání, testy DNA, apod.).

Mezi dalšími pozvanými jsou zástupci státních a samosprávních institucí přicházejících do kontaktu s cizinci, zástupci neziskového sektoru, zaměstnavatelů a další.

Po skončení oficiální části platformy proběhne pro zájemce Kulatý stůl, na kterém budeme diskutovat o vzdělávání jako nástroji podpory integrace na trh práce. Budete seznámeni s výstupy projektu „Začátek ve svém“ (brožura a dokumentární film). Po představení bude následovat diskuze se všemi zúčastněnými  odborníky na téma podpory podnikání v Jihočeském kraji. Kulatý stůl povedou pracovníci Organizace pro pomoc uprchlíkům, konkrétně Ing. Nidžar Džana Popović – koordinátorka projektu, Mgr. Andrea Špirková – PR expert projektu, Mgr. Barbora Zelenková – Job coach pro JČ kraj projektu, zástupce partnerské organizace projektu P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

V případě zájmu, prosím potvrďte svou účast nejpozději do čtvrtka 6. února, do 16. hod
e-mailem na adresu psimkova@suz.cz.

Mgr. Petra Šimková
Vedoucí CPIC České Budějovice