2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

SVÍTÁNÍ – centrum přirozeného rozvoje osobnosti odstartovalo první ročník bloku Sociální podnikání v gastronomii na festivalu GASTRO TOUR 2013

2013 - 05 - 03

Ve dnech 7. 2. – 10. 2. 2013 proběhl na Výstavišti Praha-Holešovice IV. ročník festivalu profesionální gastronomie, v rámci kterého Centrum Svítání Humpolec ve spolupráci s organizátorem festivalu, společností T&M CREATIVE, uspořádal tematický blok Sociální podnikání v gastronomii. Jednalo se o ucelený programový koncept – kulatý stůl s diskusí a prezentací případové studie již fungující kavárny Vrátka doplněný o živou každodenní prezentaci čtyř kaváren, které zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním.

Každý jeden den festivalu proběhl v režii konkrétní kavárny. Kavárna si celou festivalovou minikavárnu připravila a vedla ve svém duchu. Obsluhu zajišťovali její zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním spolu s pracovním terapeutem. Kavárna vždy nabídla svoje vlastní domácí výrobky – vynikající koláče, dorty, sušenky, domácí chléb s domácí paštikou, ovocné a zeleninové šťávy, ale také např. alternativní přípravu kávy pomocí přístroje Vacuum-Pot. Nabídka byla obohacena prodejem výrobků z chráněných dílen. Návštěvníci měli možnost zakusit profesionalitu práce sociálních firem, ocenit jejich vlídnou a domáckou atmosféru, která bývá bonusem těchto provozů. O schopnosti kaváren a zájmu o ně svědčilo i to, že během víkendových dnů nabídka vlastních pekařských výrobků jen tak tak vystačila do konce otevírací doby festivalu.

Prezentovaly se tyto kavárny: Kavárna bez konce-Kladno, Café Martin-Praha, kavárna Předměstí-Šumperk, kavárna Modrý domeček-Řevnice.
V rámci programových vstupů byl na sobotní odpoledne zařazen seminář Sociální podnikání. Na úvod jsme shlédli prezentaci případové studie kavárny Vrátka z Třebíče, kterou připravil Mgr. Niederhafner. Následně se rozvinula diskuze u kulatého stolu s představiteli kavárny Předměstí a Kavárny bez konce. Mohli jsme porovnat, v čem se jejich příběhy shodovaly a v čem šel každý jinou cestou. Účastníci semináře se neváhali ozvat se svými dotazy a postřehy a tak se rozvinula živá diskuze a výměna zkušeností. Na závěr Mgr. Niederhafner nabídl porovnání fungování podniku jako sociální firma, chráněná pracovní dílna a běžná firma. Vysoká účast na semináři svědčila o tom, že sociální podnikání je opravdu téma budoucnosti a je třeba mu věnovat více prostoru ve vytváření podmínek ekonomických i společenských.

Cílem celého projektu bylo prezentovat, že chráněné kavárny a sociální podniky vykonávají naprosto profesionální práci a službu a potvrdilo se, že mezi ostatními vystavovateli mají své nezastupitelné místo. Jejich atmosféra je jedinečná jistou pohodou a klidem a lidé se sem rádi vracejí. Kavárny a gastronomie vůbec je ideálním místem pro integraci díky přirozenému pohybu lidí zdravých a handicapovaných. Dále bylo záměrem ukázat možnost a způsoby takovéhoto podnikání, jeho přínos pro společnost v oblasti sociální, ale i ekonomické – ekonomicky samostatní lidé nejsou zátěží pro stát. Sociální podnikání přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k integraci zároveň.

Celá prezentace proběhla díky finanční podpoře organizátora T&M CREATIVE a dodavatele kávy COFFEE SOURCE, s.r.o.

Ivana Kmochová
SVÍTÁNÍ – centrum přirozeného rozvoje osobnosti
www.svitani.net