2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU

2015 - 25 - 09

Výzkumné oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i. Vás zve na workshop

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU


8.10.2015 │ 8:30 – 13:00
Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, Praha 5 – Smíchov (“malá konferenční místnost”, 2. patro)

► 8:30 – 9:00 : Registrace účastníků a účastnic, občerstvení
► 9:00 – 9:15 : Představení projektu Gender Balance Power Map (Gender a rovnováha moci ve firmách)
► 9:15 – 10:30 : Panel na téma : Kariérní růst žen a opatření na podporu žen ve vedení firem a organizací
o Petra Francová (ředitelka P3 – People, Planet,Profit, o.p.s.) – Možnosti kariérního růstu žen v sociálním podnikání
o Helena Skálová (Gender Studies, o.p.s.) – Opatření na podporu žen ve vedení očima neziskového sektoru
o Miroslava Nigrinová (poradenská činnost) – Podpora žen ve vedení konvenčních firem a organizací
o Eva Ferrarová (Ministerstvo vnitra ČR) – Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě
► 10:30 – 12:15 : Diskuze účastníků a účastnic workshopu
► 12:15 – 12:30 : Závěrečné shrnutí
► 12:30 – 13:00 : Občerstvení a networking

Svoji účast, prosím, potvrďte co nejdříve na e-­mailu romana.volejnickova@soc.cas.cz, nejpozději do 5.10.2015.

NA WORKSHOPU VYSTOUPÍ TITO PREZENTUJÍCÍ :
Eva Ferrarová (Ministerstvo vnitra ČR) – Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě
Eva Ferrarová se zabývá problematikou genderové rovnosti a stárnutí na úřadech veřejné správy a diskriminace na pracovišti. Pracuje na Ministerstvu vnitra ČR ve funkci koordinátorky problematiky rovnosti žen a mužů a koordinátorky problematiky stárnutí. Je místopředsedkyní Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů při Radě vlády pro rovnost žen a mužů.
Helena Skálová (Gender Studies, o.p.s.) – Opatření na podporu žen ve vedení očima neziskového sektoru
Helena Skálová absolvovala na FHS UK obor studium humanitní vzdělanosti se zaměřením na neziskové organizace a gender. V současné době pracuje v Gender Studies jako ředitelka a manažerka pro práci s veřejnou správou. Její oblastí zájmu je podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a profesního života u zaměstnavatelů v oblasti veřejné správy. Podílí se na vedení genderových auditů a vzdělávacích aktivit na úřadech státní správy a samosprávy. Je členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (RVRP), členkou Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí RVRP a členkou výkonného výboru České ženské lobby.
Petra Francová (ředitelka P3 – People, Planet,Profit, o.p.s.) – Možnosti kariérního růstu žen v sociálním podnikání
Petra Francová je ředitelkou obecně prospěšné společnosti P3 – People, Planet, Profit, která prosazuje sociální podnikání v České republice, vytváří podmínky pro jeho rozvoj a koordinuje činnost Tematické sítě pro sociální
ekonomiku TESSEA. Otázkám sociální ekonomiky a sociálního podnikání se odborně věnuje od roku 2004. Koordinovala vytváření českých definic, principů a indikátorů sociálního podniku. Spolupracuje s ministerstvy na nastavování výzev na podporu sociálního podnikání z Evropského sociálního fondu a na přípravě zákona o sociálním podnikání. Je lektorkou a konzultantkou pro vznik a rozvoj sociálních podniků. Podílí se na práci evropských sítí zaměřených na sociální podnikání a zpracovává pro zahraniční studie podklady o situaci v ČR.
Miroslava Nigrinová (poradenská činnost) – Podpora žen ve vedení konvenčních firem a organizací
Miroslava Nigrinová vystudovala germanistiku, anglistiku a společenské vědy na FF UK. Do roku 1992 se věnovala pedagogické činnosti, posledním působištěm byla Fakulta strojní ČVUT, Katedra jazyků. Od roku 1992 pracovala ve ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi v různých funkcích a úrovních managementu. V letech 2007-­2014 vykonávala TOP manažerskou funkci -­ HR ředitelka. Měla 110 podřízených a zodpovědnost za 28 000 zaměstnanců celosvětově. Od r. 2014 se věnuje poradenské činnosti, např. poradenství pro paní ministryni Marksovou, MPSV.