2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Nastartujte svůj projekt pro znevýhodněné lidi v programu Impact First

2015 - 11 - 09

Pokud se ve své práci věnujete sociálně znevýhodněným a hendikepovaným lidem nebo nabízíte pomocnou ruku lidem na okraji společnosti a chcete svůj projekt rozjet a stát se alespoň částečně nezávislí na grantech a donátorech, je tu pro vás nový akcelerační program Impact First. „Nejdůležitější je pro nás společenský dopad projektů, které budeme podporovat. Odtud i název programu. Chceme těmto projektům pomoci, aby se staly finančně soběstačnými a obstály v konkurenci,“ říká ředitelka programu Social Impact Bank České spořitelny Klára Gajdušková.

Odborná a finanční pomoc
Cílem programu je snížit rizika neúspěchu projektu a nasměrovat energii a čas účastníků do aktivit, které jsou pro cílovou skupinu skutečně přínosné a zároveň jsou finančně udržitelné. Nicméně jeho cílem není pomáhat konkrétním projektům s granty nebo fundraisingem, ale zaměřit se na jejich alespoň částečnou finanční soběstačnost, aby generovaly výnosy prodejem vlastních produktů nebo služeb.
Impact First je komplexně postavený akcelerační program, který účastníkům pomáhá s finančním plánováním, řízením projektu; zaměřuje se na potřeby cílové skupiny a dobře fungujícího týmu. Nedílnou součástí půlročního běhu jsou konzultace odborníků a experimenty ověřující funkčnost jednotlivých aktivit.

Co můžete díky programu ještě získat
Úspěšné účastnické týmy dostanou během programu osobního mentora, který s nimi projekt konzultuje a vede je v dalších krocích optimalizace procesů. Za největší pokrok si vítěz odnese odměnu 50 000 Kč.

Přihlásit se je snadné

Se svými projekty se můžete hlásit online do 30. 9. 2015. Přihlášku a kritéria pro přijetí do programu najdete na webu Impact First. Pokud si nejste jisti, zda váš projekt kritéria splňuje, můžete svůj záměr nejprve zkonzultovat s organizátory, anebo se přihlásit na webinář.

Kdo za tím stojí

Akcelerační program Impact First organizuje Česká spořitelna a Impact Hub (pracovní prostor pro setkávání, inovace a rozvoj podnikání).