2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

OP Zaměstnanost

V rámci OPZ byly vyhlášeny tyto výzvy: výzva č. 15 zde a výzva č. 67 zde.

Další výzva bude vyhlášena v srpnu 2017

 

Podpora sociálního podnikání v rámci výzev Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Výzvy jsou určeny pro obce spolupracující s Agenturou pro sociální začleňování, v rámci dané výzvy realizují obce svůj Strategický plán sociálního začleňování. V rámci těchto výzev jsou podporovány nové podnikatelské aktivity integračních sociálních podniků.

· Výzva č. 26 je určena pro tyto obce: Ostrava, Krnov, Osoblažsko, Odry, Kadaň, Roudnice n/L, Dubí, Chodov, Obrnice, Štětí

· Výzva č.42 je určena pro tyto obce: České Velenice, Brno, Bruntál, Frýdlantsko, Jesenicko – Mikulovice, Klášterec – Vejprty, Kolín, Litvínov, Moravský Beroun, Poběžovice, Příbram, Ralsko, Slaný, Velké Hamry, Žlutice. Informace k výzvám jsou zveřejněny na www.esfcr.cz.

 - Aktuálně je vyhlášená výzva č. 52 - výzva je určena pro obce (nositele Strategického plánu sociálního začleňování), které byly nebo budou vybrány Monitorovacím výborem Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro činnost Agentury pro sociální začleňování. Dalšími podmínkami pro zařazení obce/obcí do výzvy je podepsaná smlouva o spolupráci (tzv. memorandum) s Úřadem vlády ČR, Agenturou pro sociální začleňování, schválený Strategický plán sociálního začleňování (dále jen „SPSZ“) samosprávnými orgány obce/obcí – jedná se o první schválenou verzi SPSZ, ke které bylo vydáno doporučující vyjádření Agentury pro sociální začleňování k financování SPSZ v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Podpora sociálního podnikání v rámci výzvy pro Místní akční skupiny (MAS). V rámci investiční priority 2.3 OPZ Komunitně vedený místní rozvoj budou podporovány dva typy sociálních podniků - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Podmínky podpory integračních sociálních podniků budou vycházet z výzvy č. 15 v rámci investiční priority 2.1 OPZ, definice a rozpoznávací znaky environmentálního sociálního podniku jsou připravovány. Společensky prospěšný cíl environmentálního sociálního podniku musí být orientován lokálně a environmentálně (viz např. Moštárna Hostětín). Výzva pro MAS bude vyhlášena v březnu 2016, bude určena místním akčním skupinám, které projdou standardizací a budou mít schválenou Strategii CLLD. Pokud se místní akční skupina rozhodne podporovat na svém území sociální podnikání, potom podpora vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání musí být obsažena v programovém rámci OPZ příslušné SCLLD. Místní akční skupiny budou následně vyhlašovat vlastní výzvy, v rámci kterých může být podpora sociálního podnikání zahrnuta. Sledujte informace pro místní akční skupiny uveřejňované zde.

 Dotazy je možné zasílat prostřednictvím NS MAS ČR, která je koordinovaně postupuje řídicímu orgánu nebo na adresu projektyclld_opz@mpsv.cz.