2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje

Projekt se zaměřuje na rozvoj podpůrné sítě lokálních konzultantů, odborných poradců a možností stáží pro začínající nebo rozvíjející se sociální podnikatele. Navazuje na předchozí projekt, který běžel od 2012do 2015 a který nastartoval regionální síť konzultantů a expertů MPSV. V rámci projektu bude také rozvíjen webový portál o sociálním podnikání a sociální ekonomice v ČR, který je zdrojem informací nejen pro sociální podniky, ale i pro širokou veřejnost v ČR (www.ceske-socialni-podnikani.cz). Projekt poběží od 1.ledna 2017 do 30.listopadu 2021.

V rámci projektu běží několik důležitých klíčových aktivit. Jednou z nich je odborné poradenství v regionech prostřednictvím již zmíněné sítě lokálních konzultantů. Lokální konzultanti poskytují konzultace v oblasti sociálního podnikání budoucím nebo současným zaměstnavatelům v oblasti sociálního podnikání, seznamují s praktickým chodem sociálního podniku a sdílí praktické zkušenosti, poskytují informace k založení sociálního podniku a k podnikatelským záměrům, předávají kontakty na relevantní subjekty v regionu.. Součástí aktivit nejsou konzultace k administraci či přípravě projektových žádosti do OPZ. V rámci projektu by měla fungovat síť cca 16 lokálních konzultantů. Konzultace mohou být poskytování jak individuálně, tak i formou hromadných seminářů v rámci jednotlivých regionů.
Lokální konzultanti budou v rámci svých aktivit zájemce také informovat (ve spolupráci s odborníky z projektu Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek), i o možnostech zadávání ve vztahu k sociálnímu podnikání, které ve společném spojení nabízí efektivní synergii.

Součástí projektu je i odborné poradenství prostřednictvím sítě expertů, kteří poskytují specializovanou poradenskou činnost v oblastech krizového řízení organizace, managementu, gastropodnikání, nastavení efektivní marketingové strategie, cash flow, personalistiky, zajištění udržitelnosti podnikání a pracovních míst po skončení finanční podpory, získávání zakázek, prací s cílovými skupinami atd. Jejich aktivity budou směřovat jak k stávajícím podnikům, tak i k těm, kteří jsou na začátku a hledají optimální předmětu podnikání nebo např. potřebují pomoc s podnikatelským plánem.

Další důležitou aktivitou projektu jsou stáže v sociálních podnicích. Smyslem stáží je přenos informací o fungování sociálních podniků a zvýšení kompetencí pro založení nebo řízení sociálních podniků a práce s cílovou skupinou (znevýhodněnými osobami). Dále pak poskytnutí reálného vhledu do sociálního podnikání a navazování kontaktů/síťování je pro rozjíždějící se podnik velmi cenné. . stáž může být uskutečněna ve vybraném sociálním podniku, či v neziskové organizaci věnující se problematice sociálního vyloučení, integrace na trh práce či osobám se zdravotním či sociálním znevýhodněním za účelem nabytí zkušeností s prací s cílovou skupinou. V odůvodněném případě může být stáž poskytnuta i v tzv. běžném podniku v ČR. V rámci předchozího projektu bylo uzavřeno celkem 60 smluv o stáži s 94 osobami v celkovém rozsahu 244 dní.

Zájemci o stáže mají k dispozici Adresář sociálních podniků zveřejněný na našich stránkách a mohou se na zde zveřejněné sociální podniky obracet a stáž si předběžně domlouvat. Stáž je honorovaná 3 000 Kč/den pro sociální podnik.
Všechny potřebné informace ke stážím (pracovní postup, smlouva, zpráva o průběhu stáže) naleznete zde.


Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační čísloCZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

Kontakty na realizační tým:
IP Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti

E-maily: sarka.vokalova@mpsv.cz, gabriela.kurkova@mpsv.cz