2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Semináře pro žadatele do výzev MPSV: Jak připravit podnikatelský plán a Marketing v praxi sociálního podnikání

Aktuálně se můžete již nyní registrovat na Semináře pro žadatele do výzev MPSV na sociální podnikání

1) K tvorbě podnikatelského plánu pro sociální podnik “Jak připravit úspěšný podnikatelský plán?”
2) Marketing v praxi sociálního podnikání

Oba semináře jsou určeny pro začínající sociální podnikatele s rozpracovaným podnikatelským plánem, kteří plánují podávat projekt do výzev zaměřených na sociální podnikání.

Max. 2 osoby/organizace/záměr.


Lektoři semináře K tvorbě podnikatelského plánu pro sociální podnik “Jak připravit úspěšný podnikatelský plán?”

Martin Fojtíček - podnikatelský plán. Profil lektora zde.
Daniela Bednáriková - finanční část podnikatelského plánu. Profil lektorky zde.
Veronika Pokorná -  informace k plánované výzvě na podporu sociálního podnikání v rámci OPZ a náležitostem projektových žádostí.

Seminář Vám pomůže najít odpověď na tyto otázky:
Má můj podnikatelský plán šanci uspět v konkurenčním prostředí?
Je můj podnikatelský plán realistický?
Spadá můj podnikatelský záměr do oblasti sociálního podnikání?
Je finanční plán realistický a existuje na jeho základě předpoklad ekonomicky udržitelného podniku?
Je podnikatelský záměr v souladu s výzvami na podporu SP v rámci OPZ?


Termíny a registrace:
Duben: 20. 4. 2017 a 25. 4. 2017
Květen: 3. 5. 2017 a 22. 5. 2017
Červen: 12. 6. 2017 a 20. 6. 2017

Čas: od 9:00 do 15:00

Místo: Zasedací místnost č. 36, na Karlově náměstí 1359/1, Praha 2


Lektorka k Marketingu v praxi sociálního podniku: Bohdana Kašparová. Profil lektorky zde.

Cílem vzdělávací akce je pochopení uplatnění organizace na zájmových trzích v souvislosti s jejich marketingovou koncepcí. Poznání zájmových trhů, definování cílových skupin a stanovení silných a slabých stránek produktu, příležitostí a ohrožení firmy a jejího podnikání.

Obsah:
Vize - poslání – firemní hodnoty
Trhy a cílové skupiny
Marketingový a komunikační mix
Externí a interní komunikace
Prodejní interview a design služeb
Řízení týmu

Celý koncept semináře zde.

Termíny a registrace:
Duben: 20.4.
Červen: 1.6.

Čas: od 9:00 do 15:00

Místo: budova MPSV na Karlově náměstí 1359/1, 128 01, Praha 2 – zasedací místnost č. 323 ve 3. patře.

 

Kontaktní osoby:
Šárka Vokálová
E-mail:sarka.vokalova@mpsv.cz
Gabriela Kurková
E-mail:gabriela.kurkova@mpsv.cz