2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Proběhlo druhé setkání Klubu sociálních podnikatelů

Proběhlo druhé setkání Klubu sociálních podnikatelů

Dne 26. února 2013 proběhlo druhé setkání Klubu sociálních podnikatelů, tentokrát ve středočeských Řevnicích v sociálním podniku Modrý domeček. Akce se zúčastnilo téměř 30 zástupců sociálních podniků. Tématem druhého setkání klubu byla spoluúčast zaměstnanců na řízení v sociálních podnicích. Kromě toho bylo ještě aktuálně přidáno téma financování sociálního podnikání.

Na začátku akce představili ředitelé tří sociálních podniků, jak to dělají u nich. Své zkušenosti popsali paní Zuzana Dudáková z Modrého domečku, Jan Palička z 1. sociálního družstva zdravotně postižených a paní Jana Juřenová z Ligy o.s. Z jejich vystoupení bylo vidět, že zapojení zaměstnanců se liší podle toho, o jakou cílovou skupinu se jedná - jiný přístup potřebují lidé s mentálním postižením a jiný Romové ze sociálně vyloučených lokalit. Přítomní se shodli na tom, že je pořeba zjišťovat názory zaměstnanců, ale rozhodování na manažerské úrovni je v kompetenci vedení sociálních podniků. Po vystoupeních následovala živá neformální diskuze, do které se zapojili všichni účastníci.

Sociální podnikatelé také diskutovali o tom, co by mělo být podporováno z evropských prostředků v novém programovém období evropských fondů 2014+. Největší zájem projevili o záruky a úvěry na investice, protože pro banky jsou sociální podniky rizikové.
Účast na klubu ocenili zejména začínající sociální podnikatelé, kteří měli možnost promluvit si se zkušenějšími kolegy.

Občerstvení na akci zajistil přímo sociální podnik Modrý domeček Řevnice, který je vyhlášený svými specialitami.