2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Ke stažení

Možnosti využití sociálního podnikání při transformaci pobytových sociálních služeb

Možnosti využití sociálního podnikání při transformaci pobytových sociálních služeb

Náš dokument si klade za cíl otevřít diskuzi o možnostech využití sociálního podnikání v procesu deinstitucionalizace sociálních služeb a jeho ambicí není pokrýt všechny aspekty této složité problematiky. Věříme, že sociální podnikání umožní alespoň části uživatelů prostřednictvím zapojení do pracovního procesu získat větší sebevědomí a vést plnohodnotný život.


Naše organizace People, Planet, Profit, o.p.s. realizuje od 1. 8. 2014 projekt s názvem Sociálním podnikáním ke zvýšení profesionality a transparentnosti neziskových organizací financovaný z tzv. norských fondů. V něm pomáhá poskytovatelům sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací s nastartováním sociálního podnikání. V projektu jsme se zaměřili zejména na poskytovatele služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Díky zkušenostem, které jsme v projektu načerpali, chceme nabídnout Ministerstvu práce a sociálních věcí, krajům, obcím a vedení pobytových sociálních služeb možnosti, jak využít potenciálu sociálního podnikání při jejich transformaci. Jedná se zejména o domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem.


MPSV podporuje dlouhodobě proces deinstitucionalizace sociálních služeb. Realizovalo s podporou Evropského sociálního fondu dva systémové projekty na podporu transformace sociálních služeb. Rozhodnutí o transformaci pobytových sociálních služeb je ponecháváno v rukou jejich zřizovatelů, nejedná se tedy o plošný proces. Konkrétní transformace pak probíhá podle jimi zpracovaného projektu, který bývá obvykle financován z evropských fondů.

Díky transformačnímu procesu má mnoho lidí se zdravotním postižením možnost najít si práci a žít plnohodnotný život. Evaluace změn v kvalitě života uživatelů vybraných služeb prokázala, že kvalita života lidí se jasně zvýšila, a to zejména v oblasti rozhodování a naplňování jejich práv a při nakládání s vlastními finančními prostředky.

 

KE STAŽENÍ ZDE

 

b_0_0_0_00_images_loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb.jpg

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.