2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 19 - 03

Semináře pro žadatele do výzev MPSV: Jak připravit podnikatelský plán a Marketing v praxi sociálního podnikání

Aktuálně se můžete již nyní registrovat na Semináře pro žadatele do výzev MPSV na sociální podnikání

1) K tvorbě podnikatelského plánu pro sociální podnik “Jak připravit... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 16 - 01

SozialMarie uzávěrka 24.1.

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již potřinácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy.

V...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Ke stažení

TESSEA výstupy z předchozího projektu

TESSEA výstupy z předchozího projektu

Zde naleznete ke stažení výstupy projektu TESSEA, který byl naším týmem realizován v letech 2009 až 2011. Tehdy ještě pod hlavičkou Nové ekonomiky, o.p.s.. 

Adresář organizací zabývajících se sociální ekonomikou v Evropě zde

Principy sociálního podniku - návrh sady měřitelných rozpoznatelných znaků, tj. indikátorů pro sociální podniky odpovídající definici a principům sociálního podniku podle TESSEA. 

Tabulka principů obecného sociálního podniku a tabulka principů integračního sociálního podniku.

Financování socialních podniků zde

Metodika řízené rozhovory zde. 

Financování sociálních podniků: Vyhodnocení řízených rozhovorů zde.

Mapování výuky sociální ekonomiky ke stažení zde.

Metody měření - Metoda lokální multiplikátor zde. Metoda SROI případová studie 1 zde. Metoda SROI případová studie 2 zde. Tabulka metod měření zde.

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku, pro Novou ekonomiku, o.p.s. zpracoval Peter Sokol, říjen 2010. Ke stažení zde.

Infrastruktura sociální ekonomiky ve Velké Británii - podává detailní informace o rozsahu činnosti podporované a prováděné státem a aktéry sektoru sociální ekonomiky v uplynulých cca dvanácti letech a připojuje komentář ke každé z uvedených vládních intervencí. Ke stažení zde. Anglická verze zde.

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného,  2011,  Ing. Jan Čadil, Ph.D. Ke stažení zde.

 

Zdroj výše zmíněných dokumentů www.socialni-ekonomika.cz.