2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Ke stažení

Analýza a návrh na zpracování integračních sociálních podniků do zákona o zaměstnanosti a do jiných právních předpisů

Cílem analýzy a předkládaných návrhů je konkretizovat vnímání integračního sociálního podniku a jeho zakotvení do platného a účinného právního řádu České republiky způsobem, který odpovídá zkušenostem v zahraničí na straně jedné a reálnému prostředí, zkušenostem a právnímu rámci České republiky na straně druhé.

V ČR přibývá sociálních podniků, zaměřených především na vytváření pracovních míst pro znevýhodněné osoby. Od běžných zaměstnavatelů se liší více pořadím firemních hodnot než právní formou. Z toho důvodu není pojem sociální podnik dosud vnímán jednoznačně. ČR tak stále neukotvila specifický právní rámec pro sociální ekonomiku. Pojem sociální ekonomika a sociální podnikání český právní řád do roku 2013 vůbec neznal. Sice lze obecně konstatovat, že právní řád ČR sociálnímu podnikání nebrání, ale také jej nepodporuje. Určitou výjimkou v tomto směru by mělo být přijetí zákonné úpravy sociálního družstva v zákoně č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, účinného od 1. 1. 2014, která poprvé vymezuje základní znaky sociálního podniku – konkrétně integračního.

Také v zahraničí se ukazuje jako velmi obtížné právní vymezení takových hodnot, které by umožnilo jejich transparentní odlišení. Známé metody měření sociální přidané hodnoty jsou pro tento účel obtížně využitelné.

ANALÝZA KE STAŽENÍ ZDE.

Praha, 2013

P3-People, Planet, Profit, o.p.s., v rámci projektu TESSEA získává mezinárodní zkušenosti CZ.1.04/5.1.01/77.00210. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.