2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

PPSD Personální a poradenské družstvo

Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Miler
Telefon: 602 782 337
E-mail: ppsd@atlas.cz
Region působnosti: celá ČR
www.ppsd.eu

Družstvo bylo založeno v roce 2008 a jeho hlavní náplní činnosti je pomoc při zakládání nových sociálních podniků a řešení problémů podniků již fungujících. Hlavní metodou pomoci je poradenství, mentoring a vzdělávání. Významnou oblastí činnosti je propagace sociálního podnikání a to především v cílové skupině osob s hendikepem, které se obtížněji uplatňují na trhu práce. Další cílové skupiny, se kterými spolupracujeme, jsou nestátní neziskové organizace s potenciálem založení sociálního podniku a společensky odpovědní podnikatelé. Od počátku naší činnosti se naše aktivity soustředily také na obce a regiony, jako potenciální podporovatele a zakladatele sociálních podniků, se kterými aktuálně spolupracujeme při tvorbě strategií komunitně vedeného místního rozvoje v oblasti sociálního podnikání.

Rok založení: 2008

Zkušenosti:
- motivační kurzy k zahájení sociálního podnikání, tvorba vizí sociálních podniků, zpra cování podnikatelských plánů a žádostí o dotaci
- pomoc při založení a řízení sociálních podniků - zvyšování jejich ekonomické výkonnosti při respektování specifik sociálního podnikání
- zpracování strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS - oblasti sociálního podnikání a komplexní podpora obcí při zakládání obecních sociálních druž stev.

Reference: Podrobně na www.ppsd.eu 

Stakeholdeři:
Úřady práce, KÚ JMK, SČMVD, Hospodářské komory, TESSEA, obce a MASky, sociální podniky v JMK.

Zpoplatněné služby:
Dotační poradenství, zpracování podnikatelských záměrů, odborná školení a semináře, zpracování strategií komunitně veden&eac ute;ho místního rozvoje jsou zpoplatněné služby. Ceny jsou dohodnuty individuálně na základě rozsahu a složitosti požadovaných prací, nebo v závislosti na počtu plánovaných účastníků a dalších vyvolaných nákladů. Průměrná používaná hodinová sazba se pohybuje okolo 600,- Kč/hod. (bez DPH)

Hlavními lektory jsou Ing. Vojtěch Miler, Mgr. Renata Čekalová, Ing. Vojtěch Beck, Bc. Pavlína Langerová. Mimo těchto kmenových lektorů využíváme specialisty dle konkrétní potřeby zákazníků.

Služby zdarma:
Úvodní konzultace zájemců o založení nového sociálního podniku v rozsahu 2 hodin.