2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

< Zpět

Expertka na principy sociálního podnikání a strategické řízení

Petra Francová

Petra Francová

Oblasti specializace:
Zapracování principů sociálního podniku do zakladatelských dokumentů, jak naplňovat principy sociálního podniku v praxi, strategické plánování, management sociálních podniků, podpora při řízení změny, pomoc s výběrem vhodné právní formy pro sociální podnikání, podnikatelské poradenství v oblasti psaní podnikatelských záměrů a zakládání sociálních podniků, finanční podpora na rozjezd sociálního podnikání.

Místo výkonu konzultace a dojezdnost:
Přednostně Praha, po předchozí domluvě kdekoliv v ČR 

Kontakt:
774 496 014
petra.francova@p-p-p.cz


Profil >

Petra se tématu sociální ekonomiky a sociálního podnikání věnuje odborně od roku 2004. Vystudovala VŠE a FF UK. Působí dlouhodobě v neziskovém sektoru a založila několik neziskových organizací. Je zakladatelkou a ředitelkou organizace P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. a předsedkyní správní rady TESSEA ČR z.s., zastřešující organizace sociálních podniků. Spolupracuje s MPSV na nastavování podmínek pro sociální podnikání v ČR, a to zejména ve spojitosti s výzvami. Podílí se na práci evropských sítí zaměřených na sociální podnikání a zpracovává pro zahraniční studie podklady o situaci v ČR.

Má praktické zkušenosti s fungováním sociálních podniků a poskytuje jim individuální konzultace. Věnuje se nastavování principů sociálního podniku jak v praxi, tak i zakladatelských dokumentech. Má koncepční a strategické zkušenosti v oblasti zakládání a řízení sociálních podniků včetně zpracování a připomínkování podnikatelských plánů. Působí dlouhodobě jako lektorka kurzů zaměřených na založení sociálního podniku a zpracování podnikatelského plánu.