2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

Kontaktní osoba: Lenka Blahutová
Telefon: +420 732 598 121
Email: info@klastr-socialnich-podniku.cz
Region působnosti: Moravskoslezský kraj
www.klastr-socialnich-podniku.cz

Klastr sociálních inovací a podniků  SINEC vznikl jako projev vůle fyzických a právnických osob činných v sociální ekonomice podporovat a koordinovat aktivity v oblasti sociální ekonomiky, sociálních inovací a sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji a zaštiťuje sociální podniky a aktéry sociálního podnikání v tomto kraji.

Hlavním cílem klastru je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb a potřeb regionu. Zájmem klastru je zajišťovat pro sociální podniky v kraji dostatek relevantních informací, propojovat sociální podniky navzájem a pomáhat jim při získávání kontraktů a zakázek.

Rok založení: 2013

Zkušenosti:

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC je poměrně mladou organizací, jež je zaštiťována předními zkušenými sociálními podnikateli a aktéry sociálního podnikání, kteří mohou svou aktivitou přinášet mnoho praktických zkušeností pro potřeby sociálních podniků v kraji.

Reference: Moravskoslezský kraj – PaedDr. Vlastislav Kuchař

Stakeholdeři: Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální rozvoj, Národní klastrová asociace, Národní síť Místních akčních skupin

Zpoplatněné služby: Žádné zpoplatněné služby (zpoplatňována bude podpora ve smyslu kompletní přípravy projektů, na níž budou pracovat studenti z ostravských vysokých škol)

Služby zdarma: Nabízíme službu poradenství formou „Dotazu pro poradnu“ na našich webových stránkách (http://www.klastr-socialnich-podniku.cz/poradenstvi-k-socialnimu-podnikani/)

Nabízíme také zařazení do katalogu sociálních podniků v Moravskoslezském kraji, který je distribuován do veřejných institucí a správ s cílem možnosti objednávání odběru služeb a výrobků od těchto sociálních podniků.

Poskytujeme: 

Poradenství v oblasti vzniku a rozvoje sociálního podniku, zpracování strategických plánů podniku, projektových záměrů a podnikatelských plánů. U poradenství formou „dotazu pro poradnu“ je služba poskytována zdarma, při nasmlouvání kompletnějšího balíčku poradenství je cena stanovena dohodou stran.

Poradci jsou:

Ing. Česlav Santarius – zakladatel Slezské diakonie, vizionář sociálního podnikání, zakladatel několika sociálních podniků a člen správních a dozorčích rad v sociálních podnicích (Autokomfort o. p. s., Clearservis o. p. s., Diakoservis s. r. o.).

Mgr. Jan Bezděk – ředitel obecně prospěšné společnosti Osoblažský Cech o. p. s., člen dozorčí rady obecně prospěšné společnosti LIGA o. p. s., jež je zakladatelem několika sociálně podnikatelských aktivit (Zelná dílna, Malé technické služby).