2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Poradenství

ČESKÁ REPUBLIKA

Centrum sociální ekonomiky (CSE) 

Jedná se o informační centrum, ve kterém probíhá základní komunikace a propagace modelů sociálního podnikání a principů sociální ekonomiky. Realizuje projekt Podpora rozvoje sociální ekonomiky, který je časově omezen a zacílen na území hl. města Prahy. V jeho rámci jsou pořádány bezplatné workshopy a semináře.

http://www.seprojekt.cz/uvod/

 

ČSOB

Banka ČSOB ve spolupráci s organizací P3 – People, Planet, Profit o.p.s. vyhlášuje grantový program určený na podporu sociálního podnikání. Do programu se v roce 2013 mohly přihlásit již existující sociální podniky, vyvíjející svou činnost minimálně po dobu dvou let. Další ročník byl vyhlášen v srpnu 2014. Podpořeno bude 3-5 sociálních podniků, mezi něž bude rozděleno až 400 000 KčUzávěrka pro podání žádostí již proběhla. Podpořené projekty musí být realizovány během roku 2015.

 

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/odpovedne-podnikani/Stranky/CSOB-grantovy-program-stabilizace-socialnich-podniku.aspx

 

Skupina ČSOB také podporuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). Sociálním firmám nabízí možnost financování auditu, po jehož dokončení získají ty úspěšné licenci k užívání známky Práce postižených http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/odpovedne-podnikani/Stranky/socialni-podnikani.aspx

 

Ergoeduka 

Je vzdělávají centrum provozované velmi úspěšným sociálním podnikem Ergotep v Proseči u Skutče. Pořádí školení a poradenství, specializuje se na oblasti, kterými se jako sociální firma každodenně zabývá, především: sociální podnikání a marketing, CSR, legislativní změny, soft-skills manažerské dovednosti, personalistika, profesní i osobní rozvoj, IT technologie v sociálním podnikání.

http://www.ergoeduka.cz/

 

HUB Praha

Impact HUB Praha je součástí rozlehlé mezinárodní sítě, která pronajímá vlastní prostory. Jedná se o místo pro téměř jakoukoli akci - od malého jednání po velkou konferenci, využívají je prakticky všichni, kdo chtějí při práci získávat nové kontakty, podněty a příležitosti, setkávat se i v klidu pracovat. Nabízí velmi široké portfolio workshopů, HUB není specializován konkrétně na sociální podnikání. 

http://prague.impacthub.net/

 

KPMG Česká republika

Jedna z členských firem celosvětové sítě poradenských společností, která poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva. Skrze projekt ROK společně – KROK dopředu pomáhá zefektivnit fungování neziskových organizací a tím jim umožnit, aby se soustředily na svou primární společensky prospěšnou činnost. Cílem je možnost účastnit se vzdělávacích kurzů, případné navázání roční spolupráce. V rámci pro bono poskytuje poradenství vybraným neziskovým organizacím.

http://www.kpmg.com/CZ/cs/about/Spolecenska-odpovednost/pomahame-tim-co-umime/Stranky/default.aspx

 

MPSV - Podpora sociálního podnikání v ČR

Projekt realizovaný MPSV, v rámci kterého je poskytováno bezplatné poradenství (časově omezeno) pro budoucí a současné zaměstnavatele v oblasti sociálního podnikání projekt z regionů celé ČR mimo hlavního města Prahu.

http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialniho-podnikani-v-cr

 

Nadace VIA

Je soukromá nezávislá nadace, která pomáhá jak prostřednictvím grantů, tak i promyšlenou nabídkou know-how ve formě konzultací, koučinku či vzdělávání. Činnost je tedy široká: jednak investuje do profesionálního rozvoje neziskových organizací, dále pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí a v neposlední řadě pomáhá obnovovat tradice dárcovství v ČR (kvalifikovaně propojuje dárce s dobročinnými projekty).

Jednou s aktivit je i sociální podnikání: S Českou spořitelnou a.s. spolupracuje na vzdělávacím programu Akademie sociálního podnikání České spořitelnyProgram je určen manažerům sociálních podniků a neziskových organizací. Kromě účasti na workshopech, seminářích a osobních konzultacích účastníci programu rozpracovávají podrobný podnikatelský plán a učí se získávat potenciálního investora. Autoři nejlepšího podnikatelského plánu získávají finanční příspěvek na jeho rozvoj.

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/akademie-ceske-sporitelny-2013

http://cs.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_9139.xml

http://www.nadacevia.cz/cz/nadace-via

 

Nová ekonomika, o.p.s.

Vznikla v návaznosti na projekt H/R/D/I, který realizoval Nový Prostor a byl financovaný programem CIP EQUAL z Evropského sociálního fondu. Primárně se zabývá propojováním s pilířem ekonomickým a podporuje rozvoj a šíření inovací. Poskytuje poradenství a konzultace v oblasti společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

http://www.nova-ekonomika.cz/

 

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

P3 přináší a prosazujeme nové a inovativní přístupy v podnikání jakými jsou sociální nebo taky společensky prospěšné podnikání. Mimo to koordinuje Tematickou síť pro sociální ekonomiku TESSEA. Specializuje se na poskytování konzultací, seminářů a workshopů. A samozřejmě realizuje tematicky zaměřené projekty. 

www.ceske-socialni-podnikani.cz na www.p-p-p.cz 

 

PPSD Personální a poradenské sociální družstvo

Družstvo, které nabízí podporu vzniku a rozvoje sociálním podnikům a následné poradenství při zaměstnávání zdravotně a jinak znevýhodněných osob na trhu práce. Pořádala motivační kurzy, v současné době nabízí zpracování a administraci výzvy. 

http://www.ppsd.eu/

 

Sociální inovace

Centrum inovačních studií VŠEM zkoumá typy, faktory a efekty inovační výkonnosti od technických a podnikových inovací po sociální a společenské inovace, od mikro po makro úroveň. Podílí se na jeho výzkumu v mezinárodním měřítku, podporujeme sociální inovace v porotě cen SozialMarie, organizuje vzdělávací a podpůrné aktivity pro sociální inovátory.

http://www.inovacevsem.cz/socialni

 

EVROPA

Ashoka

Ashoka je mezinárodní síť aktivní v 70 zemích a sjednocující sociální podnikatele z různých koutů světa. Mottem je jí výrok: “Každý může změnit svět.” Ashoka věří, že sociální podnikatelé jsou motorem sociální změny a vzorem, který inspiruje celý občanský sektor. Vyhledává přední sociální podnikatele, investuje do nich a pomáhá jim dosáhnout maximálního sociálního impaktu. Poskytuje jim viditelnost, finanční podporu, networking a poradenství.

http://czech.ashoka.org/

 

Social innovation camp

SIC nabízí příležitost se setkat, poznat a nabídnout své schopnosti a znalosti pro společensky prospěšné aktivity pro lidi různých profesí, sdílející potřebu měnit to, co ve společnosti nefunguje. 

http://www.inovaceprospolecnost.cz/

 

Sustainable Solutions Tour

SST si za svůj cíl stanovila najít a vyzdvihnout inovativní řešení pro udržitelný rozvoj z různých měst po celé Evropě a inspirovat zbytek světa. Na webových stránkách této mise naleznete sérii videí se zakladateli jednotlivých projektů, mezi kterými jsou například i česká Kokoza či Café Rozmar.

http://www.sustainablesolutionstour.com/

 

Yunuss social business

YSB je pojmenována po profesorovi, držiteli Nobelovy ceny. Tato společnost pomáhá vytvářet společensky prospěšné podniky po celém světě. Funguje samostatně jako firma, podílí se na zřizování inkubátorů a fondů a poskytuje poradenské služby dalším podnikům, vládám, nadacím a neziskovým organizacím.

http://www.yunussb.com/social-business/