2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

OP Zaměstnanost

V rámci OPZ byly vyhlášeny tyto výzvy: výzva č. 15 zde a výzva č. 67 zde.

Výzva č. 129 bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete konzultovat s projektovými manažerkami MPSV.

Kontakty:
Veronika Pokorná: veronika.pokorna@mpsv.cz, tel. 221 923 926
Markéta Kousková: marketa.kouskova@mpsv.cz, tel. 221 923 252
Linda Maršíková: linda.marsikova@mpsv.cz, tel. 221 922 395

 

Podpora sociálního podnikání v rámci výzev Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Výzvy jsou určeny pro obce spolupracující s Agenturou pro sociální začleňování, v rámci dané výzvy realizují obce svůj Strategický plán sociálního začleňování. V rámci těchto výzev jsou podporovány nové podnikatelské aktivity integračních sociálních podniků.

· Výzva č. 26 je určena pro tyto obce: Ostrava, Krnov, Osoblažsko, Odry, Kadaň, Roudnice n/L, Dubí, Chodov, Obrnice, Štětí

· Výzva č.42 je určena pro tyto obce: České Velenice, Brno, Bruntál, Frýdlantsko, Jesenicko – Mikulovice, Klášterec – Vejprty, Kolín, Litvínov, Moravský Beroun, Poběžovice, Příbram, Ralsko, Slaný, Velké Hamry, Žlutice. Informace k výzvám jsou zveřejněny na www.esfcr.cz.

 - Aktuálně je vyhlášená výzva č. 52 - výzva je určena pro obce (nositele Strategického plánu sociálního začleňování), které byly nebo budou vybrány Monitorovacím výborem Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro činnost Agentury pro sociální začleňování. Dalšími podmínkami pro zařazení obce/obcí do výzvy je podepsaná smlouva o spolupráci (tzv. memorandum) s Úřadem vlády ČR, Agenturou pro sociální začleňování, schválený Strategický plán sociálního začleňování (dále jen „SPSZ“) samosprávnými orgány obce/obcí – jedná se o první schválenou verzi SPSZ, ke které bylo vydáno doporučující vyjádření Agentury pro sociální začleňování k financování SPSZ v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Podpora sociálního podnikání v rámci výzvy pro Místní akční skupiny (MAS). V rámci investiční priority 2.3 OPZ Komunitně vedený místní rozvoj budou podporovány dva typy sociálních podniků - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Podmínky podpory integračních sociálních podniků budou vycházet z výzvy č. 15 v rámci investiční priority 2.1 OPZ, definice a rozpoznávací znaky environmentálního sociálního podniku jsou připravovány. Společensky prospěšný cíl environmentálního sociálního podniku musí být orientován lokálně a environmentálně (viz např. Moštárna Hostětín). Výzva pro MAS bude vyhlášena v březnu 2016, bude určena místním akčním skupinám, které projdou standardizací a budou mít schválenou Strategii CLLD. Pokud se místní akční skupina rozhodne podporovat na svém území sociální podnikání, potom podpora vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání musí být obsažena v programovém rámci OPZ příslušné SCLLD. Místní akční skupiny budou následně vyhlašovat vlastní výzvy, v rámci kterých může být podpora sociálního podnikání zahrnuta. Sledujte informace pro místní akční skupiny uveřejňované zde.

 Dotazy je možné zasílat prostřednictvím NS MAS ČR, která je koordinovaně postupuje řídicímu orgánu nebo na adresu projektyclld_opz@mpsv.cz.