2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Multimediální tvorba vyžaduje kreativitu a nadání

2014 - 02 - 06

Multimediální tvorba vyžaduje kreativitu a nadání

Sociální podnik NuArt o.p.s. je důkazem toho, že i osoby se zdravotním hendikepem se mohou skvěle uplatnit na odborných pozicích v multimediální tvorbě. Vedle zaměstnávání znevýhodněných osob má podnik NuArt sídlící v Českých Budějovicích i další smělé plány do budoucna. Nejen o nich hovořil Petr Tichánek (33 let), spoluzakladatel NuArt o.p.s. a projektový manažer. Petr Tichánek má bohaté zkušenosti s vyřizováním žádostí o dotace z EU a jejich realizací, včetně související agendy a administrace. Zabývá se především projekty investičními, projekty vzdělávacími a sociálními, ale také projekty pro podnikatele. Svých zkušeností využil při realizaci projektu "Sociální podnik tvoří a poskytuje multimediální služby - NuArt o.p.s.“.


Představte, prosím, hlavní cíle projektu"Sociální podnik tvoří a poskytuje multimediální služby - NuArt o.p.s.“.
Cílem realizovaného projektu je vytvoření ekonomicky soběstačného podnikání generujícího zisk s prvky sociálního podnikání. Následně pak zajištění stabilní pozice na regionálním trhu a vytvoření základny klientů, vytvoření odborných pracovních míst v oblasti IT a obchodu.  Projekt usiluje o začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti a o rozvoj vzdělanosti cílových skupin. Důležitým aspektem je provázanost neziskové sféry s komerční.

Kdo přišel s myšlenkou založit sociální podnik a jací lidé se podílejí na realizaci projektu?
S myšlenkou zrealizovat projektový záměr přišli zakládající členové společnosti NuArt o.p.s. Michal Habrda, Daniel Habrda a Petr Tichánek, kteří se také podílejí na realizaci projektu.

Měli jste nějaké předchozí zkušenosti se sociálním podnikáním?
Konkrétní zkušenosti se sociálním podnikáním jsme neměli, pouze orientační – teoretické. Řešili jsme zpracování žádosti o dotaci pro jiné subjekty zabývající se sociálním podnikáním. Také lze uvést zkušenost s natáčením dokumentu “Výhled”, což je dokumentární film o výstupu slabozrakých osob na Černou věž v Českých Budějovicích. 

Jaké byly Vaše zkušenosti v oblasti multimedií a grafické tvorby?
Michal Habrda má dlouhodobé zkušenosti s řízením rádia Evropa 2 v jižních Čechách z 90. let, také provozuje nahrávací studio a zabývá se multimediální reklamní činností. 

Na jakou cílovou skupinu je projekt zaměřen?  
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením. Konkrétně osoby s tělesným hendikepem, osoby se zrakovým a sluchovým postižením.  Jejich pracovní činnost je duševní, kreativní, odborná. Pracoviště i náplň práce pro osoby z cílové skupiny jsou individuálně přizpůsobeny. Mají například zkrácené úvazky a pružnou pracovní dobu. Projekt je zaměřen na tuto skupinu obyvatel, jelikož s nimi máme již zkušenosti z minulosti při spolupráci na nekomerčních a volnočasových projektech. V našem okolí je více těchto osob, které jsou schopné nabídnout své znalosti a zkušenosti. Také spolupracujeme s organizacemi, které se těmito lidmi zabývají, například Fokus České Budějovice, Koníček o.s. atd.

Potýkali jste se při realizaci projektu s nějakými překážkami? 
Nejčastějším problémem je nalezení vhodných zaměstnanců na konkrétní pozice. Jelikož tyto pozice jsou náročné na kvalifikaci a zkušenosti s prací se specifickým softwarem, vyžadují kreativitu osob a nadání. Fluktuace těchto pracovníků je vysoká. Úřad práce takto zaměřené lidi nevede v evidenci nebo není schopný nabídnout odpovídající zaměstnance. Je tedy potřeba hledat pomocí inzerátů na internetových portálech a podobně.

Na jakých pozicích účastníci projektu pracují a jaká je jejich náplň práce?
Zaměstnanec na pracovní pozici webmaster tvoří webové stránky, návrhy a podobně. Grafik/animátor zpracovává grafické návrhy, tvoří animace. Zpracovatel multimédia stříhá videa, pracuje se softwarem na úpravu audia, videa, pracuje s kamerou, fotoaparátem. Tvůrce textů a scénářů zpracovává texty do projektů, děl, opravuje texty, provádí korektury. Zaměstnanci pracují na poloviční úvazek, aby nebyli zatěžovaní z důvodu jejich hendikepu, a mají pružnou pracovní dobu.

 Funguje spolupráce s partnery projektu? 
Sociální podnik NuArt spolupracuje se dvěma partnery. Prvním z nich je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, druhým pak Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Obě organizace spolupracují formou poradenství a odborných konzultací při realizaci aktivit projektu. Partneři se zabývají osobami se zdravotním postižením, plní funkci supervizorů a pravidelně navštěvují a komunikují se zaměstnanci sociálního podniku NuArt a s vedením.

Jaké služby nabízí podnik zákazníkům?
Zpracováváme multimediální díla a grafické zakázky. Spadá sem tvorba dokumentů, reklamních videí, naučných videí, střih videa, tvorba grafických návrhů, log, webových stránek. K dispozici máme také vybavenou učebnu pro 11 osob, kde realizujeme doplňkově vzdělávání z různých oblastí. Učebna je propojená s nahrávacím studiem, které má také k dispozici odpovídající hardware a software.

Daří se naplňovat cíle projektu? 
Po přibližně půlroční aktivní realizaci se postupně začínají rýsovat konkrétní dílčí projekty, na kterých se postupně pracuje. Jsou již realizované některé konkrétní výstupy. Osoby z cílové skupiny pracují na konkrétních zadáních, probíhá průběžné školení.

Představte, prosím, další plány do budoucna.
Chtěli bychom do budoucna udržet tento koncept sociálního podnikání a zaměřit se více na vzdělávání a spolupráci s regionálními školami při realizaci praxí a externí výuky, především pro školy technicky zaměřené na PC a IT. V současné době vyřizujeme akreditace na realizaci odborných kurzů. Naším dalším cílem do budoucna je spolupráce na realizaci rekvalifikačních kurzů pro úřad práce (kurzy práce s PC, práce s odbornými grafickými a multimediálními softwary). Dále bychom také chtěli rozšiřovat nabídku komerčních otevřených kurzů. Toto vše při zaměstnávání a spolupráci s osobami se zdravotním postižením.

http://www.nuart.cz/

Lenka Urmanová