2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Chráněná dílna A MANO: vstupní brána na trh práce

2014 - 23 - 05

Chráněná dílna A MANO: vstupní brána na trh práce

Název Chráněné dílny A MANO mluví za vše - v překladu znamená „ručně“.  Pod rukama zaměstnanců dílny vznikají keramické dekorace, ale i řada dalších výrobků. S jednatelkou a zároveň odbornou metodičkou společnosti A MANO s.r.o. Danielou Prokopovou (34) jsme hovořili o sociálním podnikání i o smělých plánech do budoucna.  „Se sociálním podnikáním mám bohaté zkušenosti díky naší chráněné dílně, při jejímž zakládání i následném provozu a rozvoji jsme se inspirovali dobrými příklady z našeho okolí i ze zahraničí. Jsem přesvědčena, že tato aktivita má smysl a věřím, že se naše chráněná dílna stane inspirací pro další sociální podnikatele,“ říká Daniela Prokopová na úvod našeho rozhovoru. Se skupinou osob s mentálním postižením pracuje již 16 let. Pracovala jako pedagog a následně jako zástupkyně ředitelky na Odborném učilišti pro žáky s více vadami. Od roku 2010 působí ve společnosti A MANO s.r.o. a zároveň je ředitelkou neziskové organizace Centrum MARTIN o.p.s., která rovněž pomáhá osobám s hendikepem při integraci na trh práce.

Představte, prosím, hlavní cíle a poslání dílny A MANO.

Hlavním cílem, posláním a samotným smyslem existence naší chráněné dílny je vytvářet a dlouhodobě udržovat pracovní místa zejména pro mladé lidi s hendikepem, kteří jen velmi těžce nalézají uplatnění na trhu práce. Zároveň také chceme našim zákazníkům a široké veřejnosti prezentovat dobrou kvalitu práce osob se zdravotním postižením a poskytovat tak dobrý příklad dalším zaměstnavatelům.

Kdo přišel s myšlenkou založit sociální podnik a jací lidé se podílejí na realizaci projektu?

Myšlenka na založení dílny se zrodila v Odborném učilišti pro žáky s více vadami, kde jsem působila jako speciální pedagog. Absolventi tohoto učiliště měli po opuštění bran školy bohužel dlouhodobě problém s nalezením odpovídajícího pracovního uplatnění, tak mne napadlo, zda by nestálo za zvážení založit chráněnou dílnu a zaměřit ji v návaznosti na učilišti vyučovaném oboru keramické práce na výrobu keramiky. Začínali jsme s osmi absolventy učiliště, kterým jsem jako asistentka a odborná metodička pomáhala při práci, a administrativy dílny se v rámci dobrovolnictví ujal můj manžel. Tento nápad se od počátku setkal s obrovským úspěchem a od té doby se náš zaměstnanecký tým podstatně rozrostl.

Na jakou cílovou skupinu je projekt zaměřen?

Pracovní místa v dílně jsou určena primárně pro zaměstnance s mentálním a kombinovaným postižením, případně pro osoby s psychiatrickou diagnózou, přičemž je zařazení každého nového zaměstnance vždy konzultováno se sociálním pracovníkem a speciálním pedagogem. V současnosti máme 45 zaměstnanců.

Kolik lidí dosud chráněnou dílnou prošlo? Podařilo se někomu z nich osamostatnit se a najít uplatnění na trhu práce?

Uplatnění v dílně doposud našlo několik desítek zaměstnanců s hendikepem a pro některé z nich byla práce v naší chráněné dílně jen otázkou nabytí prvních pracovních zkušeností a vstupní branou na otevřený trh práce. Všem našim zaměstnancům s postižením nabízíme služby psycholožky a pracovního asistenta, kteří v případě zájmu spolu se zaměstnancem vyhledávají možnosti jeho uplatnění na otevřeném trhu práce. Na základě jejich individuálních potřeb se snažíme zvyšovat jejich samostatnost nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Osoba s tímto typem postižení je však pro mnohé zaměstnavatele bohužel stále poměrně „nepředstavitelný“ zaměstnanec a míst pro ně vhodných na trhu práce je tak jen velmi omezený počet. My máme zkušenosti u několika našich zaměstnanců, kdy s podporou asistenta na počátku zaměstnání bez výraznějších problémů na otevřený trh přestoupili. Většina našich zaměstnanců je sice v režimu chráněných pracovních podmínek, ale nutno dodat, že jsou v práci velmi schopní a šikovní a naprosto kompetentní.

Na jakých pozicích pracují zaměstnanci dílny?

Pozic v naší organizaci je samozřejmě více, ale typická pozice pro člověka s mentálním či kombinovaným postižením je manuální pracovník, který má na starost za podpory pracovního asistenta zabezpečit určitou část výrobního procesu zejména při výrobě keramického zboží. Převládají tedy spíše pozice ve výrobě.

Daří se obsazovat pracovní místa?

S obsazováním případných volných míst nemáme vůbec problémy. Naopak stále máme velmi mnoho zájemců o práci z řad osob s postižením, takže se nám bohužel ani zdaleka nedaří zaměstnat všechny ty, kteří pracovat chtějí a mohou. Situace je stejná jak v naší dílně a obchodě v Praze, tak i v nově vznikajícím sociálním podniku - v pražírně kávy v Drahonicích u Vodňan v Jižních Čechách.

Jaké služby dílna nabízí zákazníkům?

Našim zákazníkům nabízíme široký sortiment dárkových keramických výrobků včetně zakázkové výroby, dále také balicí a kompletační práce. Naše výrobky nabízíme prostřednictvím e-shopu, kamenných obchodů i příležitostných stánků a prodejních výstav. Jak už jsem zmínila, nově také zahajujeme provoz pražírny kávy v Jižních Čechách, čímž se náš sortiment dále obohatí. Samozřejmě vzhledem k nadpolovičnímu podílu osob se zdravotním postižením v organizaci můžeme našim obchodním partnerům z řad firem poskytovat náhradní plnění. Pokud je to v našich silách, snažíme se vždy přizpůsobit a vyhovět přáním zákazníků.

Chráněná dílna rozběhla projekt „Obchod A MANO“. Jaké jsou jeho hlavní cíle?

Cílem projektu je zajistit pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením se zaměřením na osoby s mentálním postižením prostřednictvím vzdělávání a motivace, ergoterapie, pracovní praxe, pracovní rehabilitace a vytvořením nových pracovních míst. Projekt je zaměřen na získání důležitých pracovních dovedností účastí v tréninkovém zaměstnání, které je podpořeno propojenými diagnostickými, vzdělávacími a podpůrnými, vzájemně na sebe navazujícími aktivitami s ohledem na různorodé postižení účastníků projektu a jejich potřeby.

Jeden ze vzdělávacích cyklů již máte za sebou. Můžete zhodnotit jeho výsledky?

Do prvního cyklu projektu jsme přijali 12 osob, z nichž 9 prošlo všemi aktivitami a bylo úspěšně podpořeno. 4 naši absolventi díky pomoci pracovní asistentky našli zaměstnání na chráněném trhu práce a jeden zaměstnanec úspěšně pracuje na otevřeném trhu práce. Všem ostatním pak byla nabídnuta další podpora formou sociální služby, kde mohou pokračovat v hledání vhodného pracovního uplatnění. Do druhého cyklu aktuálně bylo přijato 13 osob.

Potýkali jste se při realizaci projektu s nějakými překážkami?

Začátek projektu byl provázen určitými personálními problémy, které se nám ale podařilo včas odhalit a vyřešit. Současný tým funguje dobře a poskytuje účastníkům projektu odpovídající podporu a pomoc s pracovními povinnostmi i osobními problémy. Máme výhodu, že s realizací podobných projektů má bohaté zkušenosti naše partnerská organizace Centrum MARTIN o.p.s., takže jsme byli ušetřeni počátečních chyb při nastavování jednotlivých aktivit projektu a vše probíhá k maximální spokojenosti účastníků.

Zhodnoťte, prosím, možnosti zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin v Praze. Je zde lepší situace než ve zbytku republiky?

V Praze je situace v této oblasti určitě lepší. Jednak je to dáno obecně vyšší zaměstnaností v regionu, ale i vnímáním zdravotně postižených i jinak znevýhodněných lidí společností a tedy i zaměstnavateli. Po rozšíření naší činnosti i do Jižních Čech máme možnost porovnat tyto dvě oblasti. Potřeba pracovních míst pro osoby s mentálním postižením je v obou regionech srovnatelná, rozdíl tkví právě v přístupu okolí i samotných osob mentálním postižením. Většina našich potenciálních zaměstnanců v Jihočeském kraji v současnosti navštěvuje stacionáře, využívá služby sociální péče či je přímo v ústavní péči. Myšlenku, že by tito lidé mohli být zaměstnanci a vytvářet hodnoty, teprve začíná zdejší společnost, ale nutno dodat, že i samotní lidé s hendikepem, postupně přijímat.

Jaké jsou další plány do budoucna?

Naše úsilí je v současné době směřováno především k nastartování výroby v pražírně kávy v Drahonicích v Jižních Čechách. Rádi bychom zde stabilizovali zaměstnanecký tým a výrobu případně dále rozvíjeli.

Autor: Lenka Urmanová