2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

„Těžkou“ němčinu překládají do „lehké“

2014 - 16 - 05

„Těžkou“ němčinu překládají do „lehké“

Bezbariérovost je dnes často skloňovaný pojem. Všechny nově stavěné nebo rekonstruované veřejné budovy musí splňovat přesně stanovená kritéria, aby se v nich mohli bez problémů pohybovat jak zdraví, tak i fyzicky postižení občané.

Rakouský sociální podnik atempo se sídlem ve Štýrském Hradci se věnuje odstraňování bariér v mnohem širším měřítku. Nesoustřeďuje se pouze na bariéry ztěžující život lidem na invalidních vozíčcích nebo pohybujícím se o berlích, ale také na bariéry, s nimiž se setkávají lidé s mentálním postižením, se speciálními vzdělávacími potřebami nebo kupříkladu alergici. Stejně jako pro vozíčkáře jsou bariérou schody nebo úzké dveře, pro lidi s alergií na určitou látku je to bufet, v němž nejsou podávána jídla bez obsahu alergenů, pro nevidomé jsou překážkou internetové stránky bez zvukové verze. Atempo se zabývá vzděláváním osob se speciálními vzdělávacími potřebami, organizuje workshopy, posuzuje stavební i jiné projekty z hlediska bezbariérovosti, provádí evaluaci různých služeb z hlediska toho, jak vyhovují cílovým skupinám, zejména lidem zdravotně postiženým a seniorům. Při všech těchto činnostech spolupracuje s lidmi, jichž se týkají bariéry a jejich odstraňování. „U nás pracují postižení lidé v různých oborech. Jedna kolegyně na invalidním vozíčku je například expertkou pro bezbariérovost. Dělá přednášky a workshopy na toto téma. A také provádí analýzy. Dostává zakázky, kde má posoudit, zda například hotel nebo volnočasový areál je bezbariérový a co by se na něm dalo vylepšit“, vysvětluje mluvčí atempa, Marlene Koncar.

Velkou pozornost věnuje atempo lidem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zakladatelé a ředitelé podniku, Walburga Fröhlich a Klaus Candussi, se řídí zásadou, že tito lidé jsou schopni se všechno naučit, ale potřebují k tomu své vlastní tempo a správné učební pomůcky. S touto filozofií souvisí název podniku: a tempo v italské hudební terminologii znamená „v původním tempu“. Proč se zakladatelé podniku inspirovali hudbou? Odpověď je jednoduchá – Klaus Candussi, kromě toho, že vystudoval (stejně jako Walburga Fröhlich) sociální management, absolvoval také hudební studia.

Pro lidi se speciálními vzdělávacími potřebami jsou velkou překážkou složitě napsané texty. Další takovou skupinou jsou imigranti se slabou znalostí němčiny a často i senioři. Proto atempo vypracovalo vlastní certifikovanou metodu překladů „těžké“ řeči do „lehké“. Jedná se o takové přeformulování původního textu, aby byl plně zachován jeho obsah, avšak informace se staly srozumitelné pro co nejširší okruh příjemců. Texty opatřené symbolem „Leicht Lesen“ („Snadné čtení“) se vyznačují krátkými větami, jednoduchým slohem, nepoužívají se v nich cizí slova a pokud jsou nezbytná, musí být vždy vysvětlena. Větší přehlednost textů je dána i volbou většího písma, členěním textů do krátkých odstavců apod. Těmto překladům se věnuje divize capito (toto slovo italsky znamená „rozumím“), která používá i vlastní ochrannou známku capito. Stejně jako v jiných oblastech činnosti atempa, i zde nacházejí pracovní uplatnění lidé s postižením, hlavně se speciálními vzdělávacími potřebami. Hodnotí, zda daný text splňuje kritéria dostatečné přehlednosti a srozumitelnosti. „Tito experti jsou vždy lidé z cílové skupiny, pro kterou je text určen. Čtou texty a říkají, zda jsou podle nich vhodně napsané a jak jim rozumí. To je velmi důležité, protože díky tomu se dá poznat, zda informace je chápána tak, jak byla myšlena. Samozřejmě jsou za tuto práci odměňování“, vysvětluje Marlene Koncar.

Metodu capito používají také, na základě tak zvané sociální franšízy, partnerské společnosti. Atempo jako průkopník uplatňování sociální franšízy v německy mluvících zemích bylo v roce 2013 oceněno titulem „Objev Roku“. V současné době atempo má devět partnerů, do roku 2015 by mělo přibýt dalších dvacet. „Převést úřední němčinu do srozumitelné formy – to je pro mne vysoká škola bezbariérové informace“, tvrdí Franz Pühretmair z Lince, jeden z partnerů značky capito.

Překlady textů z „těžké“ němčiny do „lehké“ si objednávají jak státní úřady a orgány místní samosprávy, tak i komerční subjekty z Rakouska, Německa, Švýcarska i Lucemburka. Zeptali jsme se mluvčí atempa, zda klienti sami projevují zájem, nebo je třeba je nejdřív přesvědčit o užitečnosti této metody. „To je samozřejmě různé, avšak zájem úřadů, bank a jiných institucí roste“, říká Marlene Koncar. „Zásadní je, že Rakousko podepsalo Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Nyní je požadována implementace Úmluvy na všech úrovních. To znamená, že především úřady mají povinnost všem občanům nabízet bezbariérové informace“. Mezi zákazníky atempa patří například rakouské Ministerstvo sociálních věcí a Ministerstvo spravedlnosti, vídeňský Magistrát, Dopravní podnik města Štýrský Hradec, Úřad městské části Berlin-Mitte, banky Erste Bank a Bank Austria, Baumax, organizace cestovního ruchu, Charita a mnoho dalších.

Sdružení atempo bylo založeno v roce 2000. Nyní tvoří skupinu čtyř vzájemně propojených subjektů. Kromě sdružení jsou to obecně prospěšné společnosti atempo GmbH a nueva GmbH a dále společnost CFS GmbH. Skupina zaměstnává ok. 80 osob, čtvrtinu tvoří zdravotně postižení. Podnik ve Štýrském Hradci patří k vedoucím sociálním podnikům v Rakousku.  

Autor: Danuta Chlupová

www.atempo.at

www.capito.eu