2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Flandria

2014 - 13 - 05

Flandria

Sociální podnik Flandria ve městě Inowrocław byl založen v roce 1997. Nabízí služby lékařské péče a představuje tak alternativu veřejné lékařské péče. Díky sociálnímu podniku Flandria si mohou lidé v Inowrocławi dopřát levné lékařské vyšetření, nechat se bezplatně ošetřit zdravotní sestrou, za nízkou cenu si zapůjčit zdravotní nebo rehabilitační pomůcku a také si se slevou nakoupit léky.

Hlavní misí sociálního podniku (sdružení) Flandria je závazek nabízet lékařskou péči i těm, kteří nemají finanční prostředky na zajištění nadstandardní péče. Flandria má nyní celkem 9000 členů, z nichž každý platí každoročně členský příspěvek ve výši 0,5 euro. Kromě toho si mohou členové Flandria zakoupit slevovou kartu, na kterou získávají 10% slevu ve všech lékárnách provozovaných sdružením Flandria a jejich partnerskými organizacemi, dále 30% slevu ve všech soukromých zařízeních, které se sdružením Flandria uzavřeli smlouvu o spolupráci, a v neposlední řadě 15% slevu v půjčovnách a obchodech se zdravotnickými a rehabilitačními pomůckami.

Hlavní finanční zdroje získává Flandria z provozu svých lékáren a z půjčoven a obchodů se zdravotnickými a rehabilitačními pomůckami. Kromě toho část zdrojů získává i z poskytování neveřejné lékařské péče. Své služby Flandria nabízí nyní už bezmála 15 let. Za tu dobu se povedlo vybudovat silnou a respektovanou značku „Flandria“. Za nejlepší formu propagace považuje Flandria spokojenost a následnou chválu šířenou mezi veřejnost ze strany svých členů a pacientů.

Souhrn činností Flandria:
• Obchody se zdravotnickými a rehabilitačními pomůckami a půjčovny zdravotnických a rehabilitačních pomůcek – jsou provozovány v těchto městech: Inowrocław, Toruń, Bydgoscz, Włocławek, Poznan a Gdynia
• Lékárny – lékárny, které sdružení Flandria provozuje, jsou součástí unie EUSP (European Union of Social Pharmacies, www.eurosocialpharma.org). Jejich hlavním cílem je nabídnout léky (finančně) dostupné pro každého, kdo je potřebuje. Kromě prodeje léků lékárny také nabízejí poradenství ohledně předepsaného léku a jeho hlavních i vedlejších účinků.
• Neveřejné zařízení poskytující lékařskou péči – založeno již v roce 1999. Poskytuje lékařské ošetření a péči v regionu. Zařízení úzce spolupracuje s polským národním fondem lékařské péče (NFZ), aby byla zabezpečena kvalita a pokrytí lékařských služeb a péče v národním standardu.
• Domácí ošetřovatelská služba – poskytuje se chronicky nemocným pacientům, a to od roku 2004 zcela bezplatně. 5 zdravotních sester nabízí pacientovi lékařskou péči minimálně 4x týdně 1,5 hodiny denně.
• Nadace pro vzájemnou pomoc – nezisková nadace, která funguje pod sdružením a která shromažďuje zdroje pro pomoc potřebným – nemocným, osobám se zdravotním znevýhodněním, dětem. V roce 2009 se povedlo nadaci získat téměř 300 000 euro. Velká většina zdrojů do nadace přišla z aktivit samotného sdružení Flandria, ale také z fondů Evropské unie, městských úřadů, soukromých dárců a v neposlední řadě i od národní nadace rehabilitaci osob se zdravotním znevýhodněním.

Kromě všeho výše jmenovaného sdružení Flandria také pořádá mezinárodní sportovní utkání pro osoby se zdravotním znevýhodněním, dále workshopy pro místní úřady a lékárníky. Do svých řad také přijímá dobrovolníky, kteří jsou ochotni v rámci své činnosti pro sdružení pomáhat starším lidem.

A nakonec pár konkrétních čísel týkající se financí. Flandria získává prostředky pro financování svých aktivit z více zdrojů, a to konkrétně:
1.Vykonávání soustavné ekonomické aktivity a poskytování služeb – 1 000 000 euro / 1 rok
2.Členské příspěvky a slevové karty – 37 750 euro / 1 rok
3.Granty
4.Finanční výpomoc od belgických partnerů

Zdroje: www.ekonomiaspoleczna.pl; www.flandria.pl

Autor: Pavla Svobodová