2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Charita sv. Anežky v Otrokovicích zavádí Úklid bez starostí

2014 - 22 - 04

Charita sv. Anežky v Otrokovicích zavádí Úklid bez starostí

Jednoho rána si Eva Zapletalová z Otrokovic kupovala svačinu v supermarketu, když jí v kabelce zazvonil mobil a zástupce valašskomeziříčské DEZY jí oznámil, že projednali žádost o sponzorský dar pro Charitu sv. Anežky v Otrokovicích a přispějí dvaceti tisíci korunami.

„Bylo to před půl druha rokem a měla jsem tehdy obrovskou radost, protože se jednalo o první příspěvek, který se mi jako fundraiserce otrokovické charity podařilo zařídit,“ vzpomíná dnes Eva Zapletalová. Jen za loňský rok získala na sponzorských darech částku přes 300 tisíc korun. „Potvrdilo se, že zřízení systemizovaného místa fundraisera byla správná volba,“ uvedl Peter Kubala, ředitel Charity sv. Anežky Otrokovice. „Najednou jsme měli k dispozici prostředky pro oblasti, které nelze finančně pokrýt z účelových dotací státu.“

Spolupráce s dárci je dnes jedním z nosných pilířů sociálního podnikání v otrokovické charitě, která byla založena před 23 lety a jejíž patronkou je svatá Anežka. Samotný projekt sociálního podnikání vznikl v roce 2012 a díky němu se daří podporovat spektrum služeb pro lidi bez domova, obyvatele azylových domů, rodiny, seniory, nepřizpůsobivé i zdravotně postižené občany.  

Půjčovna pomůcek
V rámci sociálního podnikání se velmi dobře rozvíjí půjčovna kompenzačních pomůcek, která je k dispozici pro celý Zlínský kraj. Lidé projevují velký zájem například o polohovací postele. Jejich rozvoz a také svoz má na starosti řidič Jiří Lindner, který jako důchodce charitě pomáhá. „Je to jedna z nejvíce žádaných pomůcek,“ uvedl ředitel Peter Kubala. „Máme zhruba dvacet postelí a všechny jsou permanentně u klientů. Převážíme je podle potřeby z jednoho místa na druhé. Kdyby však nastala situace a my je měli shromáždit u nás v charitě, nevím, kam bychom je uložili. Poptávka po postelích, jejichž pořizovací cena se pohybuje kolem 30 tisíc korun, je naštěstí tak velká, že to snad nehrozí. Naopak uvažujeme, že ze získaných financí za půjčovné koupíme ještě další.“

Úklid bez starostí
Nová sociální služba, která se v Otrokovicích teprve rozjíždí, je Úklid bez starostí. Bližší informace nám poskytl Jiří Vlček, zástupce ředitele Charity sv. Anežky v Otrokovicích a hlavní iniciátor tohoto projektu. „Do Úklidu bez starostí, chceme zapojit zejména  obyvatele azylového domu Samaritán v Moravní ulici, ale také maminky s dětmi, které jsou ubytovány v charitním objektu v Hlavní ulici. Nový projekt je zaměřen na úklid venkovních i interních společných prostor obytných domů, ale i na žehlení prádla a další domácí služby. Novinkou je také mytí auta. Je to ideální šance pro naše klienty, jak je zapojit do pracovního procesu,“ zdůraznil Jiří Vlček a na závěr dodal, že základním posláním Charity sv. Anežky v Otrokovicích je prostřednictvím milosrdné lásky pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní nebo sociální situaci, podporovat, doprovázet a motivovat je k využívání vlastních schopností a sil. V současné době Otrokovice charita poskytuje devět sociálních služeb zaměřených na pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a národní či sociální příslušnosti. Více informací na www.otrokovice.charita.cz a na facebooku.

Autor: Libuše Miarková, Moravská tisková agentura