2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 19 - 03

Semináře pro žadatele do výzev MPSV: Jak připravit podnikatelský plán a Marketing v praxi sociálního podnikání

Aktuálně se můžete již nyní registrovat na Semináře pro žadatele do výzev MPSV na sociální podnikání

1) K tvorbě podnikatelského plánu pro sociální podnik “Jak připravit... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 16 - 01

SozialMarie uzávěrka 24.1.

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již potřinácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy.

V...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 13 - 12

10.1. 2017 - Seminář Praha - Jak založit sociální podnik a dobře napsat podnikatelský plán

Využijte možnost dozvědět se více o sociálním podnikání, o novinkách v této oblasti a o chystaných možnostech financování rozjezdu vašeho sociálního podnikání.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Grudziądz Caritas Centre

2014 - 16 - 04

Grudziądz Caritas Centre

Organizace Grudziądz Caritas Centre se nachází ve městě Grudziądz. Kromě mnoha jiných  aktivit úspěšně provozuje cateringové služby na bázi sociálního podnikání – nabízí dělníkům místních stavebních firem a zaměstnancům místních firem příležitost levného stravování; zároveň tím zdravotně znevýhodněním poskytuje příležitost zaměstnání.

Grudziądz Caritas Centre vznikl již v roce 1998. V tu dobu město bojovalo s vysokou mírou nezaměstnanosti – až třetina města byla nezaměstnaná – a organizace chudým a potřebným nabízela bezplatně možnost stravování. Z této činnosti se postupně vyvinuly profesionální cateringové služby.

První oblast aktivit Grudziądz Caritas Centre zahrnuje poskytování sociálních služeb nezaměstnaným, zdravotně znevýhodněným, nemocným a osobám bez přístřeší. Sociální podnikání spolu s aktivizační a vzdělávací činností pro nezaměstnané je druhou oblastí aktivit organizace.

První oblast konkrétně zahrnuje:
•    poskytování bezplatného jídla pro chudé,
•    neveřejné zdravotní středisko,
•    domácí ošetřovatelská péče,
•    denní místnosti pro děti,
•    pořádání táborů pro děti,
•    sběrna obnošeného šatstva.

Druhá oblast konkrétně zahrnuje:
•    profesionální poradenství a vedení nezaměstnaných pomocí tzv. doprovodu (zaměstnanci charity byly vyškoleni na tento druh činnosti v partnerské charitě ve Francii),
•    bezplatná školení nezaměstnaných,
•    zprostředkovávání zaměstnání,
•    komerční pronájem školicích prostor,
•    zpoplatněné kurzy o trhu práce pro instituce a organizace,
•    cateringové služby (od r. 2006).

Cateringové služby
Cateringové služby vznikly s cílem vytvořit samostatně finančně udržitelný podnik, který by vytvořil nová pracovní místa. Profesionálně vybavenou kuchyň, stejně jako vyškolené pracovníky organizace již měla (z její činnosti – pravidelné přípravy jídla pro chudé). Proto se rozhodla zkusit podnikat v oboru a vydělat si nějaké prostředky na svůj provoz. Grudziądz Caritas Centre začala připravovat a dodávat jídlo dělníkům místních stavebních firem, pracujících na silnicích, a účastníkům nejrůznějších školení ve městě; zásobuje též vlastní bar ve městě jménem Flisak. V současné době kuchyně Grudziądz Caritas Centre připravuje 150-200 jídel denně a dodává je nejrůznějším společnostem, institucím a agenturám; dále zajišťuje catering pro nejrůznější události ve městě – konference, semináře, školení a další. Jídlo je doručováno v termo boxech a cena za něj je vždy předmětem individuální dohody (v závislosti na počtu a druhu objednaných jídel). V sociálním podniku „cateringové služby“ organizace Grudziądz Caritas Centre nyní pracuje 5 lidí, kteří byli vedeni v evidenci na místním úřadě práce, a dále zde pracuje několik kmenových zaměstnanců organizace – absolventů gastronomických škol. Navíc zde s pomocnými pracemi pomáhají odsouzení z místní věznice, což je mimo jiné i součást jejich sociální rehabilitace. Cateringové služby jsou finančně udržitelným sociálním podnikem, který pro svůj provoz nepotřebuje řádné další vnější zdroje.

Co stojí za tímto úspěchem?
Reakce na místní potřeby, nalezení niky na trhu. Nastavení dobrého poměru mezi sociálním prospěchem, charitou a podnikáním. Využití existujícího kapitálu (vybavené kuchyně) a infrastruktury (vyškolených zaměstnanců) k zahájení sociálního podnikání – přechodu od charitativní činnosti k podnikání na trhu. Profesionální management, zapojení místních aktérů (úřadu práce) a nabídka jídla za dobrou cenu.

Výsledkem prosperujícího sociálního podniku cateringových služeb Grudziądz Caritas Centre je zaměstnání 43 osob. 10 lidí pracuje v denních místnostech, kde probíhá vzdělávání, 20 lidí pracuje v létě jako personál na táborech, 8 lidí pracuje v místním zařízení pro osoby s mentálním postižením, 5 lidí pracuje v kuchyni. 7 žen si díky organizaci našlo práci v Německu jako pečovatelky o starší osoby. Kolem 250 osob každoročně Grudziądz Caritas Centre proškolí.

Sociální podnik pro svůj provoz generuje dostatek finančních zdrojů, kterými je schopen pokrýt svůj vlastní provoz a navíc i dosáhnout zisku. V roce 2009 generoval zisk ve výši € 138 000. Grudziądz Caritas Centre pro svůj start získal dotaci ve výši € 17 200 z místního úřadu práce na vytvoření pracovních míst. Nákup 3 aut, vybavení kuchyně, doplňkové zařízení (dohromady € 27 800) a otevření baru Flisak (€ 6 300) bylo dotováno z vnitřních zdrojů organizace Grudziądz Caritas Centre.

Grudziądz Caritas Centre plánuje se do budoucna více zaměřit na schopnost samofinancování a zapojení do dalších ekonomických aktivit. Kromě rozšíření cateringových služeb plánuje rozšířit nabídku nejrůznějších školení pro místní organizace a instituce. Jak říká otec Borzyszowski z Grudziądz Caritas Centre: „Dokonce i charita může podnikat, chce to jen dostatek odvahy.“

Zdroje: www.ekonomiaspoleczna.pl; www.grudziadz.caritas.pl

Autor: Pavla Svobodová