2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Ohlédnutí za konferencí o sociálním podnikání

2014 - 14 - 04

Ohlédnutí za konferencí o sociálním podnikání

PRAHA - Konference o inovativním posazování sociálního podnikání se uskutečnila ve dnech 2. – 3. dubna v Praze. Uspořádala ji společnost P3 – People, Planet Profit pod záštitou Táni Fisherové, předsedkyně Českého helsinského výboru. Na akci spolupracovala také Ashoka ČR, Asociace společenské odpovědnosti a Ekumenická akademie.

Bohatý program, který byl připraven zábavnou formou, přilákal na 200 příznivců sociálního podnikání. Tato netradiční forma podnikání zahrnuje aktivity, které prospívají společnosti, životnímu prostředí a přináší zisk, jenž firmy využívají pro další rozvoj.  Často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, nebo společenským znevýhodněním.

První den
Konferenci zahájila ředitelka P3 Petra Francová, která představila koncept sociálního podnikání v České republice. Poté zahraniční partneři z Rakouska a Belgie seznámili přítomné se současnými trendy sociálního podnikání v těchto zemích. Uvedli příklady typických oblastí, zajímavé příběhy a postřehy z jejich regionu, zmínili se rovněž o známkách kvality a ocenění, které se v jejich zemích udělují.

Odpolední program vyplnily workshopy, jež byly všechny zcela obsazeny. Jedním z témat bylo Fair trade, neboli spravedlivý obchod, který se snaží zavádět férové podmínky a partnerství mezi země globálního Jihu a Severu. S praktickým příkladem propojení Fair trade se sociálním podnikáním vystoupila Kateřina Tschornová z Pražírny fairtradové kávy Fair&Bio.

Další workshopy se zaměřily na způsoby řízení v sociálních podnicích, na propagaci sociálních inovací a společensky prospěšného podnikání v České republice, ale také na zelené podnikání. Koncept sociálního zemědělství představilo sdružení Kom-pot, které hledá nové cesty k potravinám a zemědělskému hospodaření. Organizace KOKOZA prezentovala propagaci kompostování a pěstování ve městě.  

První den konference uzavřel workshop s ambasadorkami sociálního podnikání Jitkou Čechovou, Šárkou Dořičákovou a Lenkou Šebelovou, které hovořily o problematice sociálních družstev, veřejných zakázkách, ekonomice a udržitelnosti sociálního podnikání.

Druhý den
Druhý den začal panelem na téma sociální inovace a sociální podnikání. Expertka na sociální inovace Anna Kadeřábková a Olga Shirobokova z Ashoky představily možnosti podpory pro české inovátory.  Příklady sociální inovace prezentovala Karin Pospíšilová, jejíž kavárna Naše kafe zaměstnává rodiče a příbuzné těžce nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Michal Prager uvedl inovativní příklad cestovní agentury Bezbatour, která se specializuje na cestování bez bariér. Sociální inovátor Martin Kontra seznámil účastníky se sociální firmou Bajkazyl. Ta staví kola pro lidi, kteří chtějí jezdit po Praze ekologicky.

Další tematický okruh dopoledního programu se zabýval vztahem sociálního podnikání a současným pojetím společenské odpovědnosti firem. V panelu vystoupila Alena Plášková z Katedry managementu VŠE, Alena Králíková, manažerka pro společenskou odpovědnost z ČSOB, Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti a Miriam Janyšková, zakladatelka Charitek.

O tom, jak se daří sociálním podnikatelům, zda vidí cestu do budoucna a kterou podporu by potřebovali, se diskutovalo v dalším bloku. Na něm vystoupila Petra Francová, ředitelka organizace P3, jež prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost. Dále koordinuje tématickou síť pro ekonomiku TESSEA a podporuje sociální, společensky prospěšné a zelené podnikání. Svou zkušenost představil i Jakub Knězů, jehož organizace Etincelle provozuje pekárnu, kavárnu, úklidové služby a farmu. Martina Kadlecová seznámila přítomné s vytvářením pracovních míst pro lidi, kteří jen stěží hledají uplatnění na pracovním trhu. Její organizace Semitam provozuje knihařskou a šicí dílnu, úklidové služby a služby v oblasti gastronomie.  Marie Horáková představila Tichou kavárnu, která vytváří prostor, kde mohou neslyšící pracovat, využít své schopnosti a s úspěchem se uplatnit.

Středeční odpoledne opět vyplnily mnohé workshopy. Velký zájem vzbudilo téma sociálních inovací, kde se Anna Kadeřábková zamýšlela nad tím, co je a co není sociální inovace, jaká jsou její úskalí.

Rozvoji sociálních inovací a sociálního podnikání na vysokých školách se věnoval další blok workshopu. Na toto téma vystoupily Marie Dohnalová z Katedry občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK a Jaroslava Šťastná z Evangelické teologické fakulty UK. Projekt Podnikavé školy, který pomáhá českým školám a univerzitám zavádět vzdělávací programy zaměřené na rozvoj podnikatelského myšlení a dovedností, představil Lukáš Policar. Georg Shon prezentoval mezinárodní nevládní organizaci Ashoka, která vytváří infrastrukturu pro spolupráci sociálních podnikatelů, firem, investorů a akademického sektoru.

Příklady zeleného podnikání uvedl v dalším bloku Stanislav Kutáček, zakladatel družstva Autonapůl, které se snaží snižovat negativní dopady automobilové dopravy.

O společensky prospěšné spolupráci sociálních podniků a firem hovořily Olga Shirobokova z Ashoky a Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti. Na základě praktických zkušeností si mohli zájemci interaktivní formou vyzkoušet, jak lze efektivně a se společenský užitečným dopadem nakupovat služby, či benefity od sociálních podniků.

Konferenci zakončilo setkání se sociálními podnikateli, kde vystoupila Martina Kadlecová ze Semitamu, Šárka Dořičáková ze sociálního družstva Podané ruce, Dana Šťastná z Kruhu zdraví a Lucie Mervardová z Mléčného baru Bílá Vrána.

Bezplatné konzultace
Po celé dva dny konference byly poskytovány bezplatné individuální konzultace v oblasti sociálního podnikání a probíhala projekce fotografií, dokumentárních filmů a medailonků o sociální ekonomice na velkoplošných obrazovkách. Doprovodný program zajišťoval CINK CINK CIRK, květinovou výzdobu připravila Aranžérie – květiny od lidí s epilepsií. Nechyběl prodej výrobků a prezentace sociálních podniků, ale také dětský koutek od familyandjob.cz zdarma po celou dobu akce. Velký dík patří sociálnímu podniku Mléčný bar Bílá vrána, který zajišťoval skvělé občerstvení po celou dobu konference.

Všichni návštěvníci konference si odnesli konferenční noviny, spoustu materiálů, propagačních předmětů od sociálních firem, ale hlavně mnoho nových poznatků a kontaktů na lidi, kteří se tímto netradičním způsobem nebojí podnikat. Skvělý catering a příjemná obsluha, která byla vždy připravena a usměvavá.

Postřehy účastníků konference

Požádali jsme několik účastníku konference o jejich postřehy z konference:

Bořivoj Sekanina, referent pro rodinnou politiku z Krajského úřadu Jihomoravského kraje:
,,Konference mne obohatila v mnoha ohledech. Tím prvním je pochopení a ukotvení tématu. Dostal jsem odpověď na několik otázek, které jsem neustále promýšlel, protože jsem se tímto tématem hlouběji dříve nezabýval. Dále jsem se mezi vámi z P3 a ostatními účastníky konference cítil velmi příjemně.  Na některých bylo zřejmé, že jsou to již zkušení matadoři a sociální podnikatelé a jsou "jako ryba ve vodě". Zaujal mě zájem o tuto konferenci. Její dvoudenní program přispěl k pohodě a dostatečnému prostoru pro sdílení, naslouchání a získávání informací. Líbily se mi moc vaše barevné šátky a také neustálé oživování průběhu konference žongléry. Nevím, kolik bylo účastníků za veřejnou správu, ale zřejmě moc ne, což mne překvapilo. Znovu jsem se ujistil, že "podnikat jinak" není vůbec jednoduché a že tato forma podnikání je naplněna značnou nejistotou. Naopak jsem byl rád za všechny pozitivní reakce. Bylo cítit, že vnímáte, že tato forma podnikání, kdy pomáháte druhým, má smysl.“

Eva Škrabalová, manažerka projektu „Aktivní ženy 50+ a jejich uplatňování na lokálním trhu práce“, BEC družstvo - Business and Empoyment Cooperative (Zaměstnanecko-podnikatelská družstva):
,,Účast na konferenci Sociální podnikání, aneb podnikáme JINAK, byla pro mě osobně velkým přínosem a inspirací pro naši práci. Jednalo se o profesionálně zorganizovanou akci od jednotné grafiky celé akce, doprovodného newsletteru, jednotné vizáže organizátorek, zajištění občerstvení a květinové výzdoby od sociálních podniků, průběžné ukázky a prodeje výrobků dalších sociálních podniků až po zábavný doprovodný program po celou dobu akce (tombola s výrobky od sociálních podniků apod.). Celá akce byla velmi kvalitně a vtipně moderována. Seznámila jsem se se základními informacemi o sociálním podnikání, různými názory ohledně vztahu mezi sociálním podnikáním a sociálními inovacemi, různými příklady sociálních podnikatelů. Zajímavou příležitostí bylo potkat se s ambasadorkami sociálního podnikání z jednotlivých regionů v České republice. Odnesla jsem si několik zajímavých kontaktů, různé publikace a informační materiály, kterých využiji ve své další práci“.

Miriam Janyšková, zakladatelka programu Charitky®:
„Nejvíce mne zaujal workshop Lucie Mádlové o společensky prospěšné spolupráci sociálních podniků a firem. Od začátku až do konce byl workshop praktický a řešil reálná témata. Účastníci se aktivně zapojili do řešení problémů a nastavování příležitostí. Sami si vyzkoušeli, jak mohou firmy efektivně a se skutečným dopadem na společnost nakupovat služby nebo benefity od sociálních podniků. Výstupem byly nové nápady a zajímavé inspirace. Na konferenci jsem poznala nové tváře a pozorovala, jak fungují ostatní sociální podniky nejen v České republice, ale také v zahraničí, kde jsou přece jen ještě o kousek dál. Pokud vše shrnu, musím říci, že sociální problematika byla na konferenci zastoupena ve velké míře, zatímco finančně-obchodní záležitosti, které jsou podmínkou nezbytně nutnou pro udržitelné fungování jakéhokoliv podniku či firmy, chyběly. Navíc bylo sociální podnikání ve většině dobrých příkladů z praxe spojováno se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, osob ze společnosti vyloučených, ale už nebyly řešeny další dvě oblasti, které k sociálnímu podnikání neodmyslitelně patří. Jednou z nich je výroba produktů, které svou dostupností přímo podporují sociální potřeby dané společnosti (např. potraviny/strava, oblečení nebo bydlení pro bezdomovce, pomůcky pro hluché či slepé lidi, ...atd., které nutně nemusí být osobami zdravotně postiženými vyráběné). Druhou je pak podpora ekologických projektů (např. využívání elektromobilů, alternativních zdrojů energie, spořivé žárovky, apod.), které mají v konečném důsledku vliv na celou společnost.“
Paní Janyšková nám dala další inspiraci, na co se musíme v budoucnu ještě více zaměřit, aby bylo sociální podnikání efektivní.

Marcela Kabeláčová, zástupce Diakonie ČCE Valašské Meziříčí:
,,Konference se mi celkově líbila. Pro mě osobně byla přínosnější středa, kdy dopoledne vystoupili zahraniční hosté. Zejména mne zaujalo, jak se sociálně podniká v Belgii a potom ještě workshop o způsobu řízení sociálního podniku, kde zazněly opravdu podnětné myšlenky ohledně participativního managementu. Jinak doprovodný program byl super, to jsem ještě nikde na konferenci neviděla, v tombole jsem vyhrála diář, takže jsem naprosto spokojená :-). A občerstvení taky nemělo chybu“.

Bronislava Milinková, Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje:
,,Konference „Podnikáme jinak“ očima seniorky. Motto konference se prolínalo i samotnou organizací konference. I konference se dá dělat „jinak“ – živě, vesele, zdravě, neškrobeně. Perfektně připravená, na místě evokujícím mládí a chuť učit se nové věci, průběh bez zádrhelů a časových skluzů – klobouk dolů! Těším se na další akce P3 a hlavně na dravý nástup sociálních podniků ve všech krajích České republiky.
PS: Vaše konferenční noviny mluví za vše.“

Autor: Šárka Dořičáková

 

 IMG_6358.JPGIMG_6367-001.JPGIMG_6401.JPG