2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Lenka Šebelová se do sociálního podnikání vrhla rovnýma nohama

2014 - 08 - 04

Lenka Šebelová se do sociálního podnikání vrhla rovnýma nohama

O sociální ekonomiku se zajímá už od roku 2008. Od té doby se zúčastnila řady seminářů a workshopů zaměřující se na téma sociálního podnikání. Bohaté zkušenosti má i v oblasti dotací z Operačních programů EU. Od roku 2012 je majitelkou firmy s názvem: Coworking Centrum s.r.o., která se zaměřuje na podporu začínajících podnikatelů a podnikatelek a vzdělávání. V témže roce založila sociální podnik Coworking Services s.r.o. Zároveň působí Lenka Šebelová jako ambasadorka projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání pro oblast jihovýchod.  

Proč jste se pustila se do sociálního podnikání? Měla jste v této oblasti nějaké předchozí zkušenosti?
První informace o možnostech sociálního podnikání se ke mně dostaly na ustavující konferenci TESSEA  v Praze. Zaujalo mně spojení tři oblastí do jedné, a přece výdělečné činnosti. Návrh na řešení problému, který zde dosud nebyl, mě inspiroval k tomu, abych se věnovala tomuto tématu. V praxi působím jako sociální podnikatelka teprve pár měsíců, takže na začátku nebylo rozhodnutí z důvodu konkrétních zkušeností.  

Představte, prosím, sociální podnik Coworking Services s.r.o. Jaké služby nabízí zákazníkům?
Hlavní náplní práce podniku je digitalizace a konverze dokumentů pro firmy s velkou administrativní agendou. S tím zatím začínáme.

Na jaké cílové skupiny je projekt zaměřen a proč?  
Cílovými skupinami jsou zdravotně postižené osoby, nejvíce v 1. stupni, a pak mládež do 26ti let. Projekt je takto zaměřen díky jisté vstupní znalosti této cílové skupiny. Ale absolvovali jsme i konzultace s organizacemi, které se těmto osobám věnují po sociální stránce.

Potýkali jste se při startu sociálního podnikání s nějakými komplikacemi, nebo šlo všechno hladce?
Rozběhnutí nebylo vůbec komplikované. Spíše až v provozu se ukázaly některé záležitosti, které mě překvapily. Jako například – jak pracovat a motivovat mladého člověka, který si nevěří a nikdy v práci tohoto typu nebyl. To byl oříšek, který jsme dlouze řešili v rámci celého týmu a nejen managementu.

Kolik zaměstnanců má Coworking Services dnes? Jaká je jejich náplň práce?
V současné době máme 11 zaměstnanců. Z toho 80% jich pochází z cílové skupiny. Hlavní náplní jejich činnosti je práce s různými druhy dokumentů od scanování, ukládání až po skartaci.

Jaká je v Jihomoravském kraji situace, co se týče zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce?
Ve srovnání s ostatními kraji lze hovořit o nižším počtu takto zaměstnávaných osob. Přesto je vidět, že se jedná o stoupající tendenci. Další pozitivní věc je, že ukončení činnosti jednotlivých subjektů není příliš časté a fungují i nadále ve stabilním počtu. Do budoucna se sociální podniky snaží zaměřit na to, aby udržely svou podnikatelskou činnost i přes ukončení financování z dotací. Snaží se také získávat vyšší podporu od veřejné správy a zároveň zvyšovat povědomí o tom, že je výhodné odebírat výrobky nebo služby od sociálních firem.

Vedle působení v sociálním podniku Coworking Services jste ambasadorkou projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání. Co Vás přimělo se do této práce pustit?
Hlavním impulsem byl můj zájem o tuto oblast. Vnímám smysl a důležitý význam takovéto ekonomické činnosti pro region a pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Hlavním důvodem bylo to, že jsem v činnosti ambasadorky viděla velký význam a možnost změnit názory na okruh zaměstnávání znevýhodněných osob. Vedle toho má sociální podnikání vliv nejen na finance, ale i na životní prostředí a pozitivní dopad na trh.

Co všechno máte jako ambasadorka za úkol?
Starám se o informování, prosazování, kontaktování a řešení tématu sociálního podnikání mezi veřejnou sférou a podnikatelskou sférou. Dalším mým úkolem je propagace a poskytování podpory vznikajícím nebo již existujícím podnikům.

Jaké organizace či akce jste již jako ambasadorka navštívila?
Zúčastnila jsem se různých akcí, zpravidla seminářů a přednášek. Nejčastěji jsem zavítala na setkání, kde byli jako posluchači lidé z neziskových organizací. Přijetí bylo vždy kladné se zájmem o téma.

Má Váš region nějaká specifika? Jak se daří sociálnímu podnikání v regionu Jihovýchod?
Žádná konkrétní specifika mě nenapadají. Do regionu Jihovýchod spadá Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Pokud je porovnáme mezi sebou, můžeme konstatovat, že v Jihomoravském kraji je více fungujících podniků. Ale i na Vysočině počty postupně stoupají. Pozitivně vnímám to, že pokud jsem se setkala se sociálními firmami, tak fungovaly dlouho a stabilně. Nejednalo se tedy o žádné rychlo akce, a tomu jsem ráda.

Jaké cíle máte coby ambasadorka do budoucna?
Ráda bych udržela některé činnosti v rámci ambasadorství i po ukončení projektu. Vzhledem k pozitivním zkušenostem a získaným znalostem by byla škoda, kdyby možnosti spolupráce a podpory sociálních podnikatelů v regionu Jihovýchod jen pro to skončily.

Autor: Lenka Urmanová

www.coworkingservices.cz