2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 19 - 03

Semináře pro žadatele do výzev MPSV: Jak připravit podnikatelský plán a Marketing v praxi sociálního podnikání

Aktuálně se můžete již nyní registrovat na Semináře pro žadatele do výzev MPSV na sociální podnikání

1) K tvorbě podnikatelského plánu pro sociální podnik “Jak připravit... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 16 - 01

SozialMarie uzávěrka 24.1.

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již potřinácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy.

V...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 13 - 12

10.1. 2017 - Seminář Praha - Jak založit sociální podnik a dobře napsat podnikatelský plán

Využijte možnost dozvědět se více o sociálním podnikání, o novinkách v této oblasti a o chystaných možnostech financování rozjezdu vašeho sociálního podnikání.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Šárka Dořičáková bojuje za sociální podnikání na Moravě

2014 - 07 - 04

Šárka Dořičáková bojuje za sociální podnikání na Moravě

V roce 2008 založila v Zubří sociální družstvo Podané ruce, které poskytuje terénní sociální služby. Jejím koníčkem, ale i prací je výroba a zpracování skla technikou Tiffany a fusing. A v neposlední řadě je ambasadorkou projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání pro oblast Střední Morava. Šárka Dořičáková dělá všechno pro to, aby se sociálnímu podnikání na Moravě dařilo.  

Co Vás přimělo pustit se do sociálního podnikání?
Žádné velké zkušenosti se sociálním podnikáním jsem zpočátku neměla. Pustit se do této netradiční formy se mi podařilo především díky ostatním členů družstva, kteří měli stejnou motivaci a cíl. Již od začátku jsme věděli, že chceme podnikat jinak a sociální podnikání nám tuto cestu umožnilo.

Představte, prosím, sociální družstvo Podané ruce. Jaká je jeho hlavní myšlenka?  
Podané ruce, sociální družstvo vzniklo v roce 2008 za účelem poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a děti od jednoho roku věku. Poskytujeme osobní asistenci a pečovatelskou službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí.

Mezi další naše činnosti patří zpracování plochého skla Tiffany technikou, fusingem (spékání a ohýbání skla), mozaikou a gravírováním pomocí laseru. Skleněné produkty vyrábíme také na zakázku a nabízíme je prostřednictvím internetu a veletrhů.

Proč jste zvolili právní formu sociální družstvo, která v ČR není zrovna běžná?
Když jsme si volili právní formu organizace, rozhodli jsme se pouze pro družstvo, jelikož v roce 2008 sociální družstva neexistovala. Věděli jsme však, že se o této právní formě do budoucna uvažuje, proto jsme si ji dali také do názvu. Vedlo nás k tomu přesvědčení, že budeme vykonávat více aktivit současně a nezůstaneme jen u poskytování sociálních služeb. Také jsme nevěděli, zda dostaneme dotace z MPSV na poskytování sociálních služeb. Nyní s odstupem času mohu říci, že jsme volili správně. Již od začátku jsme měli za cíl vytvářet zisk, abychom se mohli dále rozvíjet. Dnes u této právní formy zůstaneme a změníme pouze název.

Jak se dařilo rozběhnout projekt sociálního družstva?
Již od prvopočátku jsme měli problémy s úředníky a jejich neznalostí legislativy. Jelikož právní forma družstvo nebyla u poskytovatelů sociálních služeb obvyklá a nebyli jsme ani nezisková organizace, neuměli nás zařadit do stávajících tabulek.  Pro mnohé úředníky to bylo něco jiného, než na co byli doposud zvyklí, ačkoliv z hlediska legislativy se nejednalo o nic nového. Začali jsme podnikat bez dotačních zdrojů, spoléhali jsme na vlastní výkon a kvalitně odvedenou práci. Od počátku se snažíme naplňovat princip sociální, ekonomický i environmentální. Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením a osoby těžce uplatnitelné na trhu práce, kterým tak pomáháme lépe se začlenit do společnosti.

Kdo všechno se podílí na aktivitách sociálního družstva Podané ruce?
Na aktivitách družstva se podílí všichni členové družstva, ale především jeho zaměstnanci. Každý z nich má právo rozhodovat a podílet se na inovativním způsobu chodu družstva. Snažíme se přizpůsobit požadavkům doby a potřebám klientů.

Je mezi lidmi o sociální služby zájem?
V současné době se stále zvyšuje zájem o sociální služby, jelikož populace stárne a zároveň je pro rodiny stále těžší starat se o své blízké. V našem regionu existují i jiní poskytovatelé, my jsme však jediní, kteří poskytují pečovatelskou službu a osobní asistenci v odpoledních hodinách, o víkendech a svátcích. Klienti oceňují kvalitu a komplexnost poskytované péče, a proto je o naše služby čím dál tím větší zájem.

Jaké jsou další plány do budoucna, co se týče sociálního podnikání?
Do budoucna chceme využít našich dosavadních zkušeností a rozšířit nabídku stávajících služeb a výrobků, abychom byli konkurenceschopní na trhu práce.

Vedle působení v sociálním družstvu Podané ruce jste ambasadorkou projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání. Jak jste se k této práci dostala?
Do výběrového řízení na pozici ambasadorky jsem se přihlásila, jelikož jsem chtěla problematiku sociálního podnikání přiblížit širší veřejnosti. Tato oblast podnikání je pro mnohé neznámá a lidé často ani neví, co si mají pod tímto pojmem představit. O projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání jsem se dozvěděla díky Tématické síti pro sociální ekonomiku TESSEA, ve které je naše družstvo členem.

Co všechno máte jako ambasadorka na starosti?
Jako ambasadorka se především snažím zvýšit povědomí o sociálním podnikání. Často se setkávám s tím, že je chybně zaměňováno se sociálními službami. Pořádám semináře, workshopy, panelové diskuze, ale hlavně individuální konzultace. Objasňuji principy sociálního podnikání, pomáhám s výběrem vhodné právní formy a se vším, co člověk musí zvládnout, než začne skutečně podnikat.

Jaké organizace či akce jste již jako ambasadorka navštívila?
Od ledna 2013 jsem navštívila mnoho neziskových organizací, které chtěly rozšířit svou činnost a transformovaly svá občanská sdružení na jiné právní formy. Snažila jsem se zkontaktovat s obcemi s rozšířenou působnosti ve Zlínském a Olomouckém regionu, ale také s Úřady práce. Velmi dobře se mi spolupracuje s Krajskou hospodářskou komorou ve Zlíně, která sociální podnikání podporuje. Nejčastěji se však setkávám s jednotlivci, kteří chtějí začít podnikat, a těm se snažím pomoci. Ve všech případech jsem se setkala s pozitivní odezvou.

Má region Střední Morava nějaká specifika?
Do regionu Střední Morava spadá Zlínský a Olomoucký kraj. Oba kraje se dlouhodobě potýkají s vysokou nezaměstnaností. O to víc mě těší, že Olomoucký region má hned po Praze nejvíce sociálních firem a že nové sociální podniky vznikají rovněž i ve Zlínském kraji.

Jaké cíle máte coby ambasadorka do budoucna?
Projekt Inovativní prosazování sociálního podnikání v červnu tohoto roku bohužel končí. Do té doby budu nadále pokračovat ve své činnosti. Právě teď připravuji panelovou diskuzi v Olomouci a s kolegyněmi chystáme dvoudenní konferenci v Praze na téma Sociální podnikání, aneb podnikáme jinak. Sociálnímu podnikání se však chci přirozeně věnovat i po ukončení projektu.

Autor: Lenka Urmanová