2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

HAND ON HEART

2014 - 02 - 01

HAND ON HEART

Sociální podnik HAND ON HEART byl založen v roce 2010. Dlouhodobě zaměstnává 3 osoby na plný pracovní úvazek a 6 osob na částečný pracovní úvazek. Založil jej irský sociální podnikatel. Podnik vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním, které jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. Jedná se o soběstačný sociální podnik, který naplňuje svoji sociální misi prostřednictvím soustavné ekonomické aktivity na volném trhu. Při budování svého PR klade velký důraz na to, aby na něj nebylo nahlíženo jako na charitu nebo na neziskovou organizaci, která je plně závislá na vnějších zdrojích financování a dárcích. Inovativní způsob činnosti spočívá v tom, že vytvářejí pracovní teamy osob s různým zdravotním znevýhodněním a zaměřují se na ty činnosti, v nichž jsou osoby s daným postižením výborní a nemusejí těžce překonávat svůj handicap. Nedílnou součástí sociální mise je integrace osob s různým zdravotním znevýhodněním a sdílení zkušenosti.

Ekonomické aktivity Hand On Heart probíhají v těchto 3 oblastech:
1.    Bar pro sociální začleňování – má otevřeno 1x měsíčně; jedná se o prostor vzájemného setkávání osob s různými formami zdravotního znevýhodnění. Osoby se zde setkávají se svými vrstevníky, kamarády a dalšími členy místní komunity v přátelském prostředí, mohou si dát občerstvení a popovídat si o vzájemných problémech a nacházet prostor pro vzájemnou spolupráci a pomoc.
2.    Cateringová služba – zajišťuje catering pro místní obchodníky a podniky.
3.    Pronájem prodejních automatů – nejvýznamnější ekonomická aktivita, základní zdroj financování sociálního podniku. Ekonomická aktivita spočívá v tom, že podnik pronajímá automaty (na potraviny a nápoje) a poskytuje jejich servis podnikům (napříč celým Irskem).

Pronájem prodejní automatu je druh podnikání, který je (nejen v Irsku) velmi ziskový, ale velmi nákladný na základní kapitál. Nákup automatů k následnému pronájmu totiž vyžaduje vysokou vstupní investici, kterou si spoustu začínajících sociálních podnikatelů nemůže dovolit. Hand On Heart se podařilo na nákup automatů získat půjčku od High Street Bank a navíc ještě získat grant ve výši 25.000 GBP z fondu County-City Enterprise Boards (CCEBs). To vytvořilo základ pro podnikání a umožnilo mu činnost zahájit.

Největším zákazníkem, kterému sociální podnik Hand On Heart prodejní automaty pronajímá, je síť obchodů zn. Harvey Norman, který je po celém Irsku a díky němuž se Hand On Heart povedlo prezentovat se na národní, nikoliv jen na místní, bázi. Tato činnost je zaměřená zejména na vytváření finančních prostředků pro financování aktivit č. 1 a č. 2, které jsou zase zaměřené spíše na naplňování sociální mise Hand On Heart, integrace osob s různým zdravotním znevýhodněním v rámci pracovního prostředí, a generují podstatně méně finančních zdrojů podniku. Bez této ryze ekonomický prospěch naplňující aktivity č. 3, pronájmu prodejních automatů, by však předchozí aktivity nemohly být realizovány. Nebyly by dlouhodobě udržitelné.

Sociální podnik Hand On Heart generuje přibližně 75% svého ročního příjmu (150.000 GBP) ze své poslední jmenované ekonomické aktivity, pronájmu prodejních automatů. Zbývajících 25% (50.000 GBP) potřebných pro udržení chodu podniku získává z grantů a z cen, které obdržel v rámci soutěží sociálních podniků. S aktuálním počtem svých stálých zaměstnanců nemá zatím nárok na příspěvky na mzdy od státu, ale s rostoucím podnikem na ně brzy dosáhne. Z čeho jsou tedy hrazeny mzdy zaměstnanců podniku? Jeden zaměstnanec je zaměstnán a placen v rámci schématu komunitního zaměstnávání TÚS, které spadá pod Department of Social Protection (Ministerstvo sociální ochrany). Mzdy ostatních zaměstnanců jsou vypláceny z prostředků Hand On Heart v takové výši, aby nebyly dotčeny jejich práva na ostatní sociální příspěvky a podpory. Tedy z vlastních zdrojů podniku.

V kontextu sociální ekonomiky je sociální podnik Hand on Heart zaměstnavatelem marginalizovaných, dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním znevýhodněním, který vykonává soustavnou ekonomickou aktivitu a který přitom nezapomíná naplňovat svou vytyčenou sociální misi. Struktura činností je rozdělena - na činnosti, které jsou čistě zdrojem finančních prostředků a které slouží k financování aktivit podporujících sociálních misi a na aktivity, které vytvářejí malé nebo žádné finanční prostředky a které jsou provozovány právě s ohledem na svůj sociální prospěch a naplňování vytyčené sociální mise podniku. Sociální podnik Hand on Heart přináší prospěch celé komunitě tím, že na regionální úrovni integruje a poskytuje zaměstnání osobám se zdravotním znevýhodněním, které by na volném trhu velmi těžce nalezly pracovní uplatnění.

Autor: Pavla Svobodová