2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Za nás mluví naše práce

2014 - 30 - 03

Za nás mluví naše práce

Obecně prospěšná společnost Maturus poskytující grafické a designové služby sídlí ve sklepní místnosti, když jsme sházely s její ředitelkou Lenkou Španihelovou po schodech dolů, vtipně poznamenala: „Ve sklepě začínal i Jobs.“ I když se do firmy jde směrem dolů, směr, kam kráčí ona sama, je dozajista směr vzhůru. Práce a spokojených zákazníků přibývá, určitě je to i vlivem spokojenosti jejích zaměstnanců. Zmiňovaný Jobs prý řekl: „Lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete.“ Lidé z Maturu vědí, co chtějí, chtějí odvádět dobrou práci a chtějí ostatním ukázat, že ji odvádějí.

Maturus založila v roce 2010 Nadace Jedličkova ústavu. Dostal od svého zakladatele agendu novoročenek a kalendářů s obrázky, jejichž autory jsou žáci a studenti škol Jedličkova ústavu. Dříve výrobky každoročně nabízela firmám a veřejnosti přímo Nadace, práce s tím spojené zajišťovali její zaměstnanci a dobrovolníci. Díky vzniku sociální firmy, která se začala postupně rozrůstat o poskytované služby i zákazníky, získali možnost pracovního uplatnění lidé s postižením. Firma navíc od roku 2011 otevřela i možnost tranzitního programu, kde jeho účastníci s fyzickým handicapem mohou získávat odborné znalosti a dovednosti v daném oboru, a tak zvýšit své uplatnění na trhu práce. Nadace tímto způsobem umožnila lidem s handicapem realizovat se na základě pracovní i lidské zkušenosti, a dala tak nejen jim, ale i veřejnosti jasný vzkaz, že se realizovat pracovně i lidsky chtějí a mohou. Dostali příležitost ukázat, co v nich je, a jsou za tuto příležitost vděční.  

Maturus znamená dospělý, zralý. Co si představit pod grafickou firmou, která nese toto jméno? Její ředitelka Lenka Španihelová mi na to pohotově odpověděla: „Zralý a dospělý znamená dělat to, co člověka baví, co mu dává smysl a co je smysluplné i pro ostatní.“ Podle těchto slov obecně prospěšná společnost, kterou řídí, dospělosti opravdu dosáhla. Maturus totiž zaměstnává lidi s fyzickým postižením, a i oni naplňují obsah slova „maturus“, protože je jejich práce baví, dává jim smysl a je smysluplná i pro ostatní. A co je tím smyslem právě obecně prospěšné společnosti Maturus? Její ředitelka ho definuje takto: „Ukázat a dokázat, že práce lidí s handicapem je stejně hodnotná a kvalitní jako práce lidí bez handicapu.“ Na tuto skutečnost se snažili upozornit i originální a vtipnou kampaní „Ošklivý hrnek“, jejímž cílem je poukázat na to, že lidé s postižením rozhodně žádnou ošklivou práci neodvádějí. Maturus má na svém kontě krásné „hrnky“ v podobě ročenek, plakátů, vizitek, letáků, propagačních materiálů, firemních časopisů, katalogů, produktových fotografií, bannerů a dalších designových a grafických produktů. Kampaň „Ošklivý hrnek“ se setkala s kladnými ohlasy, zaujala svou myšlenkou, pobavila, ale nepobouřila. Ale daleko víc než jakákoli kampaň mluví za firmu odvedená práce. Ta jasně dokazuje, že ten, kdo ji odvedl, své práci skutečně rozumí. „Aby byli naši zákazníci spokojení, to je naším cílem, a jsme hrdí na to, že se nám ho daří naplňovat. Těší nás, že se naši zákazníci vracejí a že jich přibývá,“ poukazuje na úspěch firmy její ředitelka. Někdy mají lidé tendenci nesmyslně spojovat fyzické postižení automaticky i s postižením mentálním.

V Maturu pracují lidé, kteří svou inteligencí a znalostmi mnohdy předčí většinu lidí bez postižení. Zákazník vlastně vůbec nepozná, že zakázku zpracovával někdo, kdo nemůže chodit, a mnohdy to nepozná ani návštěvník firmy, všichni sedí za stolem u počítače, jestli na židli nebo vozíku není znát, a hlavně to není vůbec důležité. Co víc, zaměstnanci s handicapem nejen že nejsou o nic méně zdatní než zaměstnanci bez handicapu, ale mohou je v lecčems předčit. „Jsou v práci motivovaní, vděční, že dostali příležitost uplatnění, možnost se něco nového učit, realizovat se. A co hlavně, umí k překážkám a krizovým situacím přistupovat s chladnější hlavou, už museli v životě překonat ledacos, takže překážky a nesnáze v práci zvládají s větším nadhledem,“ uzavírá naše povídání Lenka Španihelová a stále se mile a srdečně usmívá, zjevně ji její práce baví a dává jí smysl, zjevně je zralá a dospělá. Nezbývá, než Maturu popřát, aby se „hrnky“ v podobě grafických a designových služeb i nadále líbily, aby zákazníků, kteří z nich s chutí „popíjejí“, přibývalo a jeho zaměstnanci měli stále plný hrnec nápadů, kterým budou naplňovat smysl své práce, smysl firmy i samotného slova „MATURUS“.

Auror: Drahomíra Broková

www.maturus.cz