2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Geniální projekt radnice v Jirkově - městská sociální firma

2014 - 25 - 03

Geniální projekt radnice v Jirkově - městská sociální firma

Sociální firma Onza Jirkov a.s. má od roku 2011 jediného akcionáře - město Jirkov. Radnice v čele s ing. Radkem Štejnarem famózním způsobem uchopila problém vysoké nezaměstnanosti v regionu.

Cesta městské sociální firmy na svět nebyla zdaleka jednoduchá. Na počátku stál jirkovský rodák pan Libor Duchoň, který tu strávil dětství. Vrátil se a otevřel si obchod. Lidé se mu svěřovali, trápila je především nezaměstnanost. Pan Duchoň se rozhodl jednat, ponejprv založil stavební firmu a mnohé své bývalé zákazníky zaměstnal. Později se seznámil se starostou ing.Štejnarem, ten záhy pochopil jak cenného spojence v panu Duchoňovi v sociálně komplikovaném regionu má. V roce 2010 pan Duchoň koupil jako ready made společnost v privatizaci tu část podniku služeb, která byla vyčleněna pro účely nastartování sociálního podniku (týkala se prací údržby).

Po více než ročních diskusích radních města Jirkova, pracovníků společnosti Člověk v tísni a pana Duchoně byl dohodnut scénář sociálního podniku. Zastupitelé města nakonec rozhodli, že radnice převezme plnou odpovědnost za sociální firmu. Do vedení společnosti byli v září 2011 nově jmenování zástupci města a společnosti Člověk v tísni.

Onza Jirkov si vede díky podpoře města, schopnému vedení a spolehlivým, pracovitým zaměstnancům velice úspěšně. Od doby založení, kdy začínala s pětiletou smlouvou na údržbu zeleně Jirkova, značně rozšířila své pole působnosti nejen zeměpisně, ale i nabídkou služeb: kromě údržby zeleně, údržby veřejných prostranství v zimě v létě, údržby parkovacích míst, zimní údržby autobusových zastávek, likvidace odpadů, udržuje a spravuje městský hřbitov, díky své výkonnosti a poctivosti získala a i přes velkou konkurenci úspěšně prodloužila smlouvu na rekultivaci krajiny po těžbě.

V současné době má 16 stálých zaměstnanců na hlavní úvazek, pracovních míst v sezóně je podstatně více. Pan Duchoň nedá na své pracovníky dopustit, rezolutně odmítá označení sociálně vyloučení. Kvalitami zaměstnanců si je zcela jistý, většina z nich v Onze pracuje od jejího založení. Stejně jako pan Duchoň pracovníky, tak i pracovníci svého šéfa jen chválí. Nestará se totiž pouze o jejich chléb, ale i o duši. Dvě páteční odpoledne v měsíci jsou porady, kde zaměstnanci mohou mluvit o věcech, které jim ztrpčují život. Podle jejich potřeb se pak organizují přednášky, například na téma dluhové pasti, drogy, alkohol. Onza Jirkov zaměstnává dokonce terénní sociální pracovnici, paní Makuňovou, za kterou chodí zaměstnanci pro radu individuálně.

Nejen o strasti, ale i o slasti mají v Onze postaráno. Pořádají nejrůznější akce, v loni ve spolupráci s hasiči a městskou policií uspořádali sportovní den pro tisíc lidí, nechyběl ani autobus prevence kriminality a ukázky techniky pro děti.    

Řada místních obyvatel si Onzy cení, jsou však tací, kteří proti ní brojí. Přestože je působení Onzy Jirkov pro všechny jednoznačně prospěšné, čelí neustále nejrůznějším útokům. Co jsou ale slova proti činům?

Autor: Vendula Kubín

www.onzajirkov.cz