2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 25 - 08

POSUN TERMÍNU!! 30.9. CENA ZA CSR PODNIKÁME ODPOVĚDNĚ 2017

Cenu za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně pro rok 2017 již potřetí vyhlašuje Rada kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

A&I

2014 - 17 - 03

A&I

A&I je italské sociální družstvo zaměřené na pracovní integraci především znevýhodněných skupin. Je to sociální družstvo typu A (poskytující zdravotní, sociální či vzdělávací služby), které patří do kategorie ONLUS organizací (onlus = akronym pro organizzazioni non lucrative di utilitá sociale – je to forma neziskové organizace zřízené za účelem dosahování sociálně prospěšných cílů).
Základním mottem A&I je laskavé přijetí a maximální integrace.

Sociální družstvo A&I bylo založeno v roce 1992 několika pedagogy, psychology a sociálními pracovníky s cílem studovat a prakticky využít nové formy intervence plánování a řízení v oblasti poskytování sociálních služeb, dále ve veřejné, soukromé a podnikové sféře a v oblasti vzdělávání. Předmět činnosti je velmi široký a stále se rozvíjí.

Družstvo vzniklo na základě aktivit spoluzakladatelů a města Miláno, kdy Miláno vzneslo požadavek na převzetí některých služeb, o něž se původně staralo město samotné. Hlavní sídlo má družstvo A&I v Miláně, filiálky jsou zatím 2, a to v Piacenze a Montichiari. V průběhu let je neustále věnována velká pozornost aspektům kvality v řízení služeb, také prostřednictvím strategického vedení, které vždy upřednostňovalo možnost využití kvalifikovaného personálu.

V současnosti má A&I kolem 100 zaměstnanců, z nichž jsou 70% společníci, ostatní spadají do kategorie tzv. spolupracovníků, kteří časem přecházejících do role společníků. Většina zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, převážně se jedná o ženy. Interdisciplinární tým tvoří pracovní psychologové, antropologové, sociologové, pedagogové, zprostředkovatelé práce apod. Tedy vysoce kvalifikované síly. Spolupráce vzniká na základě smlouvy o spolupráci, která je odvozena od typu projektu, po jehož ukončení končí také spolupráce. Pro další pokračování takové spolupráce je zapotřebí uzavřít kontrakt v rámci nového projektu, anebo se stát společníkem. A&I má zájem o to, aby se zaměstnanci stali společníky, protože jsou velmi vzdělaní a A&I má zájem na jejich udržení.

Smlouvy o spolupráci jsou vždy vázány na konkrétní projekt. Přibližně po roce obě strany vyhodnocují, jestli má vzájemná spolupráce smysl. Důležité je naladění i společné sdílení. Dokonce i původně externí spolupracovníci se mohou stát společníky po přibližně roční spolupráci (něco jako zkušební doba), pokud je to výhodné pro obě strany. Přijetí za společníka schvaluje správní rada tvořena ze současných společníků na podnět spolupracovníka.

V současnosti došlo k reorganizaci a poskytování služeb se dělí na 3 konkrétní oblasti:
a) psychosociální (kam spadá sociální a pracovní začleňování)
b) pracovní služby (na základě veřejných zakázek)
c) tzv. pracovní formace neboli uskupení (pracovní činnost je doprovázena formou adopce; každá zainteresovaná osoba dostane voucher, který může využít v konkrétním sociálním družstvu, což odpovídá adoptivnímu vztahu, resp. tzv. sdílenému zprostředkování).

Organizační struktura A&I:
Správní rada neboli Valné shromáždění (tvořené všemi společníky), ředitel a jeho zástupce. Dále jsou to ředitelé jednotlivých služeb (viz výše a,b,c), koordinátoři jednotlivých projektů a jejich projektové týmy.  
A&I má kontrakty s různými orgány státní správy, pro které vyvíjí a realizuje projekty zaměřené na návrat do práce nezaměstnaných, sociálně nebo zdravotně znevýhodněných  formou pracovních stáží, stipendií a poskytováním nejrůznějších forem vzdělávání. V případě získání dostatečných prostředků z veřejných zdrojů mohou být i aktivity poskytované  obchodním subjektům a firmám poskytnuty zdarma. Jinak firmy za zprostředkování zaměstnance družstvu A&I platí.

Přibližně 1/3 zaměstnanců A&I se zabývá zprostředkováním práce.
Systém zprostředkování práce spočívá na třístupňovém systému:
1) V prvním stupni se jedná o informační a přívětivý přístup na recepci, kde jsou lidem (potenciálním klientům) poskytnuty základní informace, jak změnit a vylepšit své chování a jednání, aby získali práci. Někteří lidé potřebují pomoc (manuál) i v základních dovednostech, jako je psaní životopisu, jak se orientovat a hledat v pracovních nabídkách, přístup na internet apod.
2) Druhým stupněm je vlastní zprostředkování – většinou se jedná o zajištění 4-5 setkání s potenciálním zaměstnavatelem, která sjednává prostřednictvím tzv. asistenční služby tutor, který pomáhá individuálně klientům při výběru vhodného kurzu, případně zařizuje další aktivity. Tutor může s klientem v případě potřeby i osobně do firmy zajít.
3) Třetí stupeň je individuální doprovázení, které může trvat až jeden rok. Týká se osob s různým stupněm invalidity, osob po výkonu trestu, dospělých ohrožených sociálním vyloučením, imigrantů, politických uprchlíků, žadatelů o azyl, osob s nízkým vzděláním apod.
Klienti jsou poté zařazování na pracovní stáž do sociálních družstev typu B, kde si postupně osvojují fáze běžného pracovního režimu: nejprve se učí základní pracovní návyky, jako je každodenní práce, dodržování hygienických norem, základní znalost pracovních pravidel aj. V další fázi se klienti učí řemeslu (tj. zvládnutí samotného obsahu práce) a taktéž získání vlastní dostatečné sebeúcty (důležité zvláště u lidí, kteří dlouho nikde nepracovali). Po určitém období zapracování mohou klienti přejít na práci u klasického zaměstnavatele, který na ně po určité období (většinou po dobu 1 roku) může pobírat příspěvky od města nebo státu.
Tento zaměstnavatel za zprostředkování takového klienta platí A&I .

V roce 2012 bylo takto podpořeno 2579 osob (z toho mužů 68%, většinou nekvalifikovaných, cizinců, 40 let a více), práci získalo 139 osob a uskutečnilo se celkem 3 366 návštěv. Taktéž se zvyšuje počet žadatelů z ciziny, především z Afriky.
Model, který prezentuje sociální družstvo A&I, je úspěšně přenášen i do jiných menších sdružení, městských částí a obcí.

Autor: Martina Haverová