2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Mikrofinancování přichází do České republiky

2014 - 09 - 02

Mikrofinancování přichází do České republiky

Jedním z důležitých aspektů sociální podnikání je aktivizace lidí k tomu, aby samostatně rozvinuli vlastní aktivity. Zvyšuje důvěru lidí v sebe a přináší na trh inovativní společensky prospěšné aktivity. Vedle sociálního podnikání stojí mikrofinancování, které je v českých podmínkách relativně novým pojmem. Nalezne v České republice podobný pozitivní ohlas jako sociální podnikání?

Mikrofinancování a mikroúvěry mají společně se sociálním podnikáním velký potenciál v českých regionech s vysokou nezaměstnaností nebo ve vyloučených lokalitách. Realizátorům dávají vizi jasnější budoucnosti a navíc vytvářejí další pracovní místa. Model „malé půjčky s velkými dopady“, který světu úspěšně představil Mohammad Yunnus v podmínkách rozvojových zemí přichází do českého prostředí a vyvstávají tedy otázky, zda má zde smysl a zda se mu bude dařit podobně jako sociálnímu podnikání a start-upům. Otázkám, zda se mikrofinancování bude rozvíjet v českých podmínkách podobně jako sociální podnikání a start–upy, se na konci minulého roku věnovala konference Partnership for Equal Opportunities and Equal Developement.


Loňská konference Partnership for Equal Opporunities and Equal Developement se těmto otázkám věnovala. Jednou z mezinárodních řečnic byla Hannah McDowall z UNLTD – britské organizace, která se zaměřuje na podporu sociálních podnikatelů, protože jejich podnikání s přidanou hodnotou vyžaduje vyšší náklady a proto poskytují zpětně splatitelné úvěry. Dalším zahraničním hostem byl Michal Petrík z Evropské komise (oddělení Employment, Social Affairs and Inclusion), který upozornil, že Evropská komise již má program na podporu rozvoje mikrofinancování, který využívají již některé evropské země. Českou republiku to zatím jenom čeká. Co si myslí další odborníci o budoucnosti mikrofinancování a v čem je jeho důležitost naleznete zde.


Hlavní organizátorka konference, Petra Kubálková, vnímá sociální podnikání a mikrofinancování hlavně v souvislosti s podporou podnikání žen. Přečtěte si, jak podnikání s přidanou hodnotou vnímá.

Jak vznikla myšlenka k organizaci konference EOED?
Konference na téma microfinancí a start-upů ve mě zrála asi pět let. Za tu dobu jsem na téma mikro financí v ČR nenarazila, a protože se mi koncept zdál zajímavý a plný potenciálu, rozhodla jsem se uspořádat konferenci, kde bychom se o tomto typu podpory podnikání dozvěděli více a mohli se inspirovat pro vytvoření prostředí, které by podporovalo začínající podnikatele a podnikatelky. Za tu dobu v ČR bylo investováno mnoho prostředků z EU na podporu vzdělání pro ženy, které by chtěly začít podnikat a vymanit se tak z nezaměstnanosti. Bohužel však za vzděláváním nenásledovala prvotní investice do podnikání a to byl a je chybějící prvek, o kterém, podle mého,  je třeba diskutovat. Mikro půjčky a mikrofinance a mikroinvestice jsou možnou cestou, jak navázat na již existující potenciál žen.

Co je mikrofinancování?
Mikrofinancování je vlastně návratná mikropůjčka pro zahájení malého podnikání s tím, že o půjčku žádá skupina podnikajících, je to vlastně takové družstvo. Obdobné koncepty fungují po celé Evropě. Obecným atributem by měla být podpora začínajících podniků a to např. formou poradenství a dozoru, zároveň však musí být půjčka vratná v plné výši. Mikrofinancování není charita.

Jak vidíš budoucnost mikrofinancí, sociálních podniků a start-upů v ČR?
Já osobně konceptu věřím a obzvlášť sociální podniky budou tématem následujících let. Věřím také tomu, že se podaří vytvořit skupinu investorů a investorek, kteří si do svých filantropických aktivit přidají i kolonku podpory malých nápadů na podnikání. Zároveň si myslím, že i pro Českou republiku je toto téma hodně zajímavé, je přeci lepší lidi podpořit v aktivním rybaření (podnikání) než rozdávat ryby (sociální dávky). Takže budoucnost tématu vidím optimisticky.

Mohou mikrofinance nastartovat sociální podnikání v ČR?
Asi bych tyto dvě věci neprovazovala. Ale obecně, finanční pobídky a granty mohou nastartovat obě oblasti. To jestli budou vznikat sociální podniky nebo podnikatelé a podnikatelky už bych nechala na volbě těch, co přichází s nápadem.

Čemu se bude věnovat druhý ročník konference?
Na prvním ročníku mě udělaly obrovskou radost všechny ty zpětné vazy od lidí, kteří na konferenci dorazili. Hodnotili ji jako perfektní a velmi zajímavou a nabízeli spolupráci na tématu. Vlastně díky nim si pohráváme v týmu s myšlenkou, že konferenci zopakujeme i letos. Poptávku máme.   
Další ročník by byl opět v Praze a opět na podzim, chtěli bychom nyní téma úžeji zaměřit a to na podnikání v zemědělství. Ale téma nyní pilujeme.

Fotky: http://www.eoedprague.com/#!konference-2013/c77g

Bc. Petra Kubálková
genderová auditorka a konzultantka, cats2cats o.s.
Vystudovala Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působila v řadě neziskových organizací a nadačních fondů. Oblasti rovných příležitostí žen a mužů, gender mainstreamingu, slaďování práce a rodiny, ale také oblasti společenské odpovědnosti firem nebo fundraisingu se věnuje od roku 2004. V roce 2006 absolvovala vzdělávání pro genderové auditorky pod hlavičkou neziskové organizace APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství. Je konzultantkou pro organizace APERIO, Otevřená společnost o.p.s. a EuroProfis. Je autorkou řady publikací a článků. Je zakladatelkou občanského sdružení cats2cats o.s. a jednatelkou konzultační společnosti C2C Solutions Group s.r.o.
Kontakt: kubalkova.solutions@gmail.com

Autor: Katarina Chalupková