2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Mosty stojí – přijďte se projít

2014 - 06 - 01

Mosty stojí – přijďte se projít

PONTES, česky mosty. Tak zní název písecké integrační kavárny, která pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním začlenit se do pracovního procesu. O realizaci projektu Integrační kavárna PONTES jsme si povídali s Vilémem Vítů (41). Celý život pracuje jako manažer a jednatel firem, které vlastní nebo spoluvlastní.  Integrační kavárna PONTES je jeho první zkušeností se sociálním podnikáním. Zkušenost s prací s osobami se zdravotním hendikepem má již z předchozích zaměstnání.

Představte, prosím, hlavní cíle projektu Integrační kavárna PONTES.
Hlavní cíl kavárny je vytvořit 6 pracovních pozic pro osoby se zdravotním hendikepem a vytvořit těmto osobám kvalitní pracovní prostředí s možností individuálního růstu.

Kdo přišel s myšlenkou založit podnik a jací lidé se podílejí na realizaci projektu?
S myšlenkou založit podnik přišel Michal Grill, spolumajitel firmy PONTES Písek s.r.o., která kavárnu provozuje. Spolutvůrcem projektu je jeho dlouholetý kamarád Vilém Vítů, spolumajitel firmy.

Měli jste nějaké předchozí zkušenosti se sociálním podnikáním?
Ne, žádné zkušenosti jsme neměli.

Na jakou cílovou skupinu je projekt zaměřen?  
Projekt je zaměřena na podporu osob se zdravotním hendikepem. Jeden ze zakladatelů kavárny je otcem syna, který má zdravotní postižení, a tato přímá zkušenost předurčila zaměření kavárny.

Při náboru zaměstnanců spolupracujete s UP Písek a o.s.Mesada. Funguje spolupráce s partnery dobře?
V první fázi náboru zaměstnanců zafungovala spolupráce výborně. Vzhledem k tomu, že počet uchazečů výrazně převyšoval počet vytvořených míst, tak při potřebě doplnit uvolněné místo čerpáme stále z předchozích výběrových řízení, případně dáme na doporučení našich zaměstnanců.

Potýkali jste se při realizaci projektu s nějakými překážkami?
Překážky jsou většinou u každého projektu. U projektu kavárny PONTES považujeme za největší překážku, kterou jsme museli překonat, rekonstrukci Fügnerovo náměstí, na kterém se kavárna  nachází. Rekonstrukce započala 2 měsíce po otevření kavárny a trvala 4 měsíce. Po tuto dobu byl výrazně ztížen z důvodu oplocení stavby přístup do kavárny.

Na jakých pozicích účastníci projektu pracují?
Účastníci projektu pracují na pozicích číšník/servírka. Jejich hlavním úkolem je obsluha hostů kavárny a zároveň příprava jídel a nápojů pro hosty. Nedílnou součástí jejich práce je i údržba prostoru kavárny.

Jak se zaměstnanci zapracovali?
Zaměstnanci se zapracovali rychleji, než bylo naše očekávání. Jejich vzdělávání mají na starosti vedoucí směn a při zvládání jednotlivých technologií také zaměstnanci dodavatelských firem.

Za jakými specialitami mohou návštěvníci do kavárny přijít?
Během letních měsíců nejvíce lákají speciality z našeho Green Egg grilu. Z nabídky zákusků bych vybral například jablka v županu či zemlbábu a dále nabízíme spoustu kávových specialit.  

Jsou vidět pokroky?
Myslíme si, že cíle projektu se nám daří naplňovat. V naší kavárně je v porovnání s podobnými provozy nižší míra fluktuace zaměstnanců a neustále vnímáme zvyšování kvality obsluhy našich hostů.

Zhodnoťte, prosím, možnosti zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin na Písecku.
Vzhledem k počtu zájemců při výběrových řízeních před otevřením kavárny, z neustálých dotazů na volná pracovní místa a z diskuzí s našimi zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky si uvědomujeme omezenost nabídky pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné pracovníky na Písecku.

Jaké jsou další plány do budoucna?
Naším jediným cílem je zvyšování kvality služeb a prostoru kavárny za přispění našich zaměstnanců.

Autor: Lenka Urmanová

www.kavarnapontes.cz