2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Bistro Vitality láká na zdravé speciality

2013 - 20 - 12

Bistro Vitality láká na zdravé speciality

Druhým podlažím Českobudějovického Igy centra se line příjemná vůně. Půjdeme-li po jejích stopách, nalezneme mezi obchůdky a butiky Bistro Vitality. Během nakupování si sem můžete zajít na chutné a zdravé jídlo. Kromě toho je Bistro Vitality sociálním podnikem, který zaměstnává lidi ze sociálně znevýhodněných skupin. Bistro Vitality založila společně se svým manželem Andrea Nádravská (44). Od roku 2001 se jako zaměstnankyně Krajského úřadu Jihočeského kraje orientovala na problematiku fondů EU. Od roku 2007 se věnuje dotačnímu poradenství, díky čemuž se stala úspěšnou žadatelkou o dotaci v rámci projektu Bistro Vitality – sociální podnik jako nová příležitost v Jihočeském kraji II. „Mé zkušenosti se sociálním podnikáním jsou poměrně krátké, nicméně jejich intenzita prozatím významně zastiňuje veškeré dosavadní pracovní aktivity,“ svěřila se Andrea Nádravská, která odpovídala na naše otázky.

Představte, prosím, hlavní cíle projektu Bistro Vitality – sociální podnik jako nová příležitost v Jihočeském kraji II.
Hlavním cílem projektu je vytvoření nového a společensky odpovědného podniku, který je postaven na principech sociálního podnikání. Tohoto cíle dosahujeme prostřednictvím zaměstnávání sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením zahrnující rovněž odstranění překážek v jejich přístupu k zaměstnání. Vytvořili jsme celkem 13 nových pracovních míst pro cílové skupiny při zohlednění požadavků na zkrácené formy pracovních úvazků a vytvoření specifických podmínek pro jejich zaměstnávání. Čtyři další pracovní místa byla vytvořena pro osoby mimo cílové skupiny.

Kdo přišel s myšlenkou založit podnik a jací lidé se podílejí na realizaci projektu?
S myšlenkou založit sociální podnik jsme přišli společně s manželem a na realizaci projektu se také s manželem přímo podílíme. Významnou úlohu při realizaci projektu hraje partner projektu - Intervenční centrum Diecézní charity v Českých Budějovicích a také spolupracující subjekty, kterými jsou Úřad práce v ČB a Mezi proudy o.p.s.

Na jaké cílové skupiny je projekt zaměřen?
První cílovou skupinou projektu jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané a vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR déle než 1 rok. Tuto cílovou skupinu jsme si vybrali po konzultaci s krajskou pobočkou úřadu práce v Českých Budějovicích, která k 30.4.2012 evidovala 1 402 nezaměstnaných osob této skupiny. Tato cílová skupina je charakteristická zejména hmotnými, psychickými a sociálními problémy, obtížněji přivyká novému režimu v zaměstnání a začlenění do pracovního kolektivu. Kumulace těchto obtíží je však pro uvedenou cílovou skupinu značnou motivací pro udržení si získaného pracovního místa a pro nás, jako zaměstnavatele představuje tato skupina vesměs významný potenciál lidských zdrojů. Do druhé cílové skupiny jsou zařazeny oběti trestné činnosti, domácího násilí, obchodu s lidmi a osoby komerčně zneužívané. Tato cílová skupina byla vybrána ve spolupráci s partnerem projektu – Intervenčním centrem Diecézní charity České Budějovice, která těchto osob nyní eviduje celkem 150. Osoby z této CS byly vybrány ve snaze  pomoci  překonat  překážky související s charakteristikou této skupiny (psychický a fyzický teror ze strany životního partnera, existenční problémy, problémy se zajištěním bydlení pro sebe a své děti, neschopnost  vykonávat zaměstnání na plný úvazek a potřeb a  zajištění  specifických podmínek).

Partnerem projektu je Intervenční centrum Diecézní charity České Budějovice. Jak jste navázali spolupráci a jak spolupráce funguje?
Spolupráci jsme navázali oslovením zástupkyň této organizace, a to ve snaze dozvědět se více o problematice domácího násilí a pomoci tak osobám ve svízelné životní situaci. Spolupráce funguje na bázi otevřené platformy, v rámci které jsou společně operativně řešeny specifické problémy našich zaměstnankyň, které by jinak pravděpodobně vedly k ukončení pracovního poměru.  Specifikace uvedených problémů by však vydala na samostatný článek, proto je zde neuvádím. Jedenkrát měsíčně jsou veškeré řešené problémy a společné aktivity na jejich odstranění  zdokumentovány  formou zápisů, ze kterých je patrný pokrok při řešení specifických potřeb zaměstnankyň z cílové skupiny.

Potýkali jste se při realizaci projektu s nějakými překážkami?
S překážkami se potýkáme od zahájení projektu neustále!  Jedná se jak o překážky finančního rázu, tak o překážky provozní, či personální.  Jednou věcí je totiž vytvořit si teoretický plán realizace projektu (i při zohlednění veškerých potenciálních rizik) a jinou věcí je projekt prakticky realizovat a skutečná rizika překonávat a prakticky eliminovat! Nečekaně velkou překážkou je pro nás absence pracovních a základních sociálních návyků zaměstnanců z cílových skupin, a proto bych případným zájemcům o založení sociálního podniku rozhodně doporučila maximální podíl zaměstnanců z cílové skupiny 50%. (Poznámka: my zaměstnáváme více než 90%)

Podařilo se obsadit pracovní místa?
Pracovní místa jsme obsadili poměrně snadno – s partnerem projektu – Intervenčním centrem Diecézní charity v ČB  a krajskou pobočkou Úřadu práce v ČB jsme totiž měli již při přípravě projektu vytvořený plán na obsazení pracovních míst, kterého jsme se později drželi.  Obě zmíněné instituce provedly širší „předvýběr“ z řad svých klientů a my jsme pak na základě informativních schůzek a osobních pohovorů výběr dokončili. Zaměstnanci v našem sociálním podniku pracují na pozicích pomocných kuchařů, pomocných sil v kuchyni a pokladních.  V jejich kompetenci jsou zejména pomocné kuchařské práce při přípravě pokrmů (za kterou jsou zodpovědni hlavní kuchaři mimo cílové skupiny), pomocné práce v kuchyni a při provozu bistra a dále pak kompletní agenda spojená s prací pokladní provozovny.  

Jak se zaměstnanci zapracovali?
Zapracování zaměstnanců probíhalo poměrně složitě a trvá ještě nyní (po téměř tři čtvrtě roce provozu). Provoz Bistra Vitality byl budován od základů a tudíž bylo nezbytné zapracování ve všech profesích, které se provozu gastronomického zařízení, zaměřeného na přípravu zdravých pokrmů, týkaly. Pomocné kuchaře bylo nezbytné zaučit jednak v oblasti obsluhy moderních technologií pro přípravu pokrmů a jednak v oblasti přípravy pokrmů s minimem škodlivých vlivů (tuků, umělých dochucovadel, mouky atd). Pomocné síly bylo zapotřebí zaškolit v oblasti základního zpracování surovin pro přípravu pokrmů a v oblasti obsluhy všech dalších technologií (myčka nádobí, drtič odpadu, čištění kuchyňského náčiní….). Pokladní pak absolvovaly základní kurz práce s registrační pokladnou a základní proškolení v oblasti komunikace se zákazníkem. Jelikož výdaje na zaškolení pracovníků byly v rámci hodnocení projektu kompletně kráceny, nezbylo než veškeré vzdělávání zafinancovat z vlastních zdrojů.

Za jakými specialitami mohou návštěvníci do bistra přijít?
Návštěvníci Bistra Vitality si mohou celoročně pochutnat jak na čerstvých zeleninových a těstovinových salátech, tak na rozmanitých druzích teplých pokrmů – to vše v rámci samoobslužného provozu, kdy si mohou sami, dle vlastního výběru sestavit nutričně vyváženou porci jídla. A to od pondělka do neděle, vždy od 9 do 21 hod. Nejoblíbenějším pokrmem se stal zřejmě kuřecí řízek v kukuřičné strouhance, připravovaný bez smažení, pouze s minimálním obsahem tuku. Velmi oblíbené jsou také těstovinové saláty, např. se sušenými rajčaty, bazalkovým pestem a olivovým olejem. V nabídce bistra nechybí ani „drobné hříšky“ v podobě lehkého dezertu Panna cotta, či tvarohových řezů Míša.  Jídelníček sestavujeme ve spolupráci s výživovou poradkyní sousedního fitness centra.

Daří se naplňovat cíle projektu?
Ano. Cíle projektu jsou postupně naplňovány a drobné pokroky se i přes počáteční těžkosti dostavují.  

Zhodnoťte, prosím,  možnosti zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin na Českobudějovicku.
Zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin obecně je skutečně „tvrdým oříškem“ pro každého zaměstnavatele. Charakteristiky různých druhů sociálních znevýhodnění se promítají a kumulují u každého jedince prostřednictvím specifických potřeb a požadavků a na zaměstnavatele jsou tak kladny obrovské nároky při jejich zohlednění. Například oběti domácího násilí jsou často zároveň osobami bez přístřeší, neschopné postarat se o vlastní děti a jejich psychický stav jen obtížně umožňuje výkon soustavných pracovních činností, či zapojení se do pracovního kolektivu. Zároveň jsou většinou osobami dlouhodobě nezaměstnanými, závislými na psychofarmakách, ale často i na násilném partnerovi. Zohlednění takovýchto specifických potřeb a požadavků při zaměstnávání osob z cílové skupiny tak představuje pro zaměstnavatele nejen na Českobudějovicku, ale kdekoliv v ČR obrovskou zátěž. Možnosti zaměstnání sociálně znevýhodněných skupin jsou tak spíše než regionálně limitovány ochotou a možnostmi zaměstnavatelů vyhovět a pomoci svým zaměstnancům skutečně řešit jejich specifické potřeby a požadavky. 

Autor: Lenka Urmanová