2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

MYMIND

2013 - 16 - 12

MYMIND

Sociální podnik MyMind byl založen v roce 2006. Poskytuje služby na podporu duševního zdraví více než 2000 klientům (dospělým, dětem, adolescentům i firmám) a na stálý pracovní poměr zaměstnává více než 50 profesionálů. Konkrétně se jedná o poskytování těchto služeb:

•    Konzultace s profesionály zaměřující se na duševní zdraví (individuální, párová a rodinná terapie)
•    Terapie kognitivního chování
•    Psychoanalytická terapie a kognitivně analytická terapie
•    Psychodynamická terapie
•    EMDR terapie
•    Koučing zaměřený na podporu získání zaměstnání a spokojeného života
•    Psychologické a výchovné posudky
•    Skupinové workshopy a terapie

Hlavní misí MyMind je poskytovat profesionální a cenově dostupnou službu na podporu duševního zdraví široké veřejnosti v oblasti irského Dublinu. V bezpečném, důvěrném a vlídném prostředí identifikuje a vyjasňuje povahu psychických potíží klientů a snaží se zvolit ten nejlepší možný způsob, jak problém uchopit a následně vyřešit. Většinou se jedná nikoliv o jednorázovou, ale o dlouhodobou formu spolupráce mezi profesionálem z týmu MyMind a klientem.

Důvodem založení sociální podniku MyMind a zahájení poskytování tohoto druhu služeb bylo zjištění, že veřejný zdravotní systém v Irsku neposkytuje včasnou podporu lidem s psychickými problémy, kteří pocházejí z nízkopříjmových skupin. Následně pak docházelo k tomu, že tito jedinci s řešením svých psychických problémů otálely a začaly je řešit až pozdě. Následky byly nedozírné včetně rozvrácení rodin, nešťastných osudů a zdlouhavého léčení, které stát vyšlo na mnohonásobně víc, než kdyby část prostředků z veřejného rozpočtu vynaložil na včasnou prevenci (návštěvu psychologa, kteří jsou v Irsku výhradně soukromého charakteru a mohou je tak navštívit jen ti, kteří na tom mají finanční prostředky).

MyMind se zaměřil právě na tuto oblast – na poskytnutí včasné podpory nízkopřijmovým skupinám, která čelí psychickým problémům a nemá prostředky na to vyhledat soukromého psychologa a svůj problém s ním probrat. V souhrnu se tak zaměřuje na včasnou intervenci, zachycení psychického problému v jeho raném stadiu. Je také alternativou lékařského modelu, protože farmaka předepisuje jen v těch nejkrajnějších případech. Cílem je neinvazivní, ambulantní, nefarmokologická léčba založená na psychoterapii. MyMind také usnadňuje a urychluje kontaktování psychiatra, pokud se u klienta jedná o vážný psychiatrický problém, který nelze zvládnout psychoterapií. Všechny své služby poskytuje buď zcela zdarma nebo za malý poplatek všem  klientům z nízkopříjmových skupin.

Co se týče obchodního modelu a financování, MyMind získává 80 % svých zdrojů z poplatků od klientů. Poměr mezi platícími a neplatícími klienty je 70 / 30 – tedy 70% klientů za své služby MyMind platí plnou taxu, 30% klientů platí za poskytnuté služby sníženou nebo žádnou taxu. Platící klienty přesto neplatí běžnou tržní sumu (ta se v Irsku pohybuje kolem 120 GBP za 1 h u psychologa), ale pouze 50 GBP. Zisk získaný z platících klientů pak vyrovnává deficit způsobený klienty, kteří si nemohou dovolit za poskytnuté služby zaplatit. Tým profesionálů MyMind tvoří psychologové, psychoterapeuti, poradci a kouči, a jsou za svou práci placeni, jejich honorář však je hodně pod úrovní běžných tržních mezd v tomto odvětví. Zbylých 20% finančních zdrojů získává MyMind z veřejných dotací a příspěvků, z prostředků podporujících nadací, místního spolku sociálních podnikatelů a Národní rady pro prevenci sebevražd.  

MyMind v kontextu sociální ekonomiky vyplňuje mezeru na trhu – poskytuje služby, které nejsou ochotny nebo z hlediska nákladů nemohou poskytovat ani klasické soukromé tržní subjekty, ani neziskové organizace. Princip reinvestování zisku je založen na přerozdělování prostředků – platící klienti přispívají na financování služeb poskytovaných těm klientům, kteří za poskytnuté služby nemohou díky své špatné finanční situaci zaplatit. Jedná se tak o jakýsi zmenšený model sociálního státu, kdy „bohatší podporují chudší“.  

Zdroj: mymind.org


Autor: Pavla Svobodová