2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Květná zahrada pod rukama Ferdinanda Raditsche jen kvete

2013 - 14 - 12

Květná zahrada pod rukama Ferdinanda Raditsche jen kvete

Občanské sdružení Květná Zahrada je dobrovolným sdružením občanů, kteří se chtějí podílet na pomoci mladým lidem opouštějícím po dosažení plnoletosti dětské domovy, vracejícím se z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby nebo jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory.   

Myšlenka takového funkčního společenství uzrávala v hlavě pana Raditsche několik let, kdy se na Ministerstvu vnitra zabýval prevencí kriminality a problematikou rizikových a ohrožených dětí a mladistvých.   

Před osmi lety inicioval založení občanského sdružení Květná zahrada (název se vám ozřejmí o pár řádků níže). Díky jasné koncepci, hlubokým znalostem tématu a zápalem pro věc získal tým kvalitních lidí přímo na místě. Své zkušenosti ze státní správy využívá v jednání s úřady. Například hned v počátcích se mu podařilo získat ke spolupráci blízké obce a města, jejichž zaměstnanci, případně zastupitelé jsou členy sdružení. Statek se 14 ha zemědělské půdy v Květné u Poličky byl pro realizaci idey jako stvořený.   

Po nejnutnější rekonstrukci objektu vzniklo několik míst v Domu na půl cesty. Důležitou součástí socializace klientů je soustavná práce. Statek s hospodářskými zvířaty, jako jsou kozy, ovce, krávy a drůbeží, je pro tento druh terapie optimální. S péčí o zvířata je spojena řada, denně se ve stejný čas opakujících, prací. Sezónně to platí i pro pěstování ovoce a zeleniny.   

Sociální podnik sdružení založilo pět let po svém vzniku. Květná zahrada dnes zaměstnává na plný úvazek 12 mladých lidí, někteří z nich jsou „jen“ nezaměstnaní z okolí. Kromě statku pracují pro obce, úřady, firmy. Klienti plejí záhony, sečou trávu, udržují cedule turistických stezek, uklízejí parkoviště, chodníky, parky, vykonávají drobné lesní práce. Někteří z osazenstva Domu na půl cesty pracují ve firmách na tzv. půlročních stážích s tím, že pokud se jako pracovníci osvědčí, firma je pak zaměstná.   

Pan Raditsch by rád docílit stavu, kdy sociální podnikání bude financovat sociální služby. Neustále se svými kolegy hledá možnosti, jak kýženého stavu dosáhnout. Od roku 2012 se můžete v části Domu na půl cesty ubytovat nebo si pronajmout prostory třeba na školení. Letos se sdružení podařilo získat dar Francouzské nadace Saint-Gobain ve výši 1 500 000 Kč, díky němuž lze dokončit rekonstrukci objektů, součástí plánů je stavba sýrárny, malé drůbežárny a pekárny. Další aktivitou je provoz internetového portálu www.ospod.cz – určeného pro orgány sociálně-právní ochrany dětí. V Květné zahradě expandují nejen na poli podnikatelském, ale vytvořili místo i pro Květináč - zařízení pro děti, které potřebují okamžitou pomoc.   

Veškeré košaté činnosti sdružení zajišťuje tým pouhých pěti lidí – Ferdinand Raditsch vymýšlí koncepce, vyřizuje administrativu, řídí farmu, jeho zástupcem je pan Stanislav Větrovský, pan Jiří Štefl má na starosti údržbu, stavby, je nenahraditelným „učitelem a vzorem“ pro kluky – klienty, Tereza Kulová je sociální pracovnicí a Kateřina Burešová koordinátorkou práce s klienty a administrativní pracovnice.   

Květná zahrada je na první pohled smysluplným místem napravujícím selhávání státu. Forma našich dětských domovů je víceméně naprosto nefunkční, vypouští ze svých útrob bytosti zmatené, s pokřivenými hodnotami a zcela nepřipravené na život.   

Pan Raditsch má za léta praxe vyvinutou intuici a většinou pozná, kdo z klientů má šanci začít normální život, občas je však příjemně překvapen. Takovým překvapením je i Petr (20 let). Vyrůstal od pěti let v dětském domově. Zpočátku byl typickou obětí systému dětského domova, neuměl se o sebe postarat, nikdy nic nedělal, měl ze všeho strach, bál se vyjít z domu. Během půl roku se z něj stal aktivní samostatný kluk, schopný pracovat i mimo statek.   

Přestože si Květná zahrada nevybrala oblast, kde je na růžích ustláno, její činnost má hluboký smysl. Pan Raditsch říká, že je víc dobrých případů než beznadějných. Často se stává, že klient, který se v Květné nejeví nejlépe zúročí zkušenosti, které zde nabyl, později, tváří v tvář realitě života. Nezbývá než popřát Květné, aby vzkvétala jako doposud.www.kvetnazahrada.cz

Autor: Vendula Kubín