2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Ve znamení mostů, s Kateřinou Malou – ambasadorkou pro Severozápad

2013 - 13 - 11

Ve znamení mostů, s Kateřinou Malou – ambasadorkou pro Severozápad

Pochází z Mostu. Místní obyvatelstvo tvoří především rodiny, které přišly po odsunu Němců a poté zažily pustošení krajiny povrchovými doly. Třešinkou na dortu bylo zničení kdysi královského města - Mostu. Prostředí vykořeněné společnosti důvěrně zná od dětství. Možná to byl důvod, proč Kateřinu Malou začali zajímat lidé ze sociálně vyloučených skupin a jejich svět. Absolvovala obor speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci a specializovala se na oblast etopedie – nauky o výchově, vzdělání a sociálního začleňování lidí s poruchami chování, mravně a sociálně narušených jedinců.


Po studiích jste nastoupila jako speciální pedagog ve věznici, kde jste nakonec zůstala 11 let. Jak toto období hodnotíte zpětně?
Nenapadlo mě, že tam zůstanu tak dlouho. Nabídku této práce jsem vnímala jako výzvu. Bylo to v době začínající humanizace ve vězeňství, kdy se začaly otvírat dosud hermeticky uzavřené věznice okolnímu světu. Měla jsem možnost pozorovat působení vězeňského systému na vězně, ale i na personál, včetně mně osobně. Nikdo jsme ze začátku neměli žádné zkušenosti ani návody, jak pracovat s vězni. Porovnávali jsme modely ze zahraničí, ale tam byli ve vývoji úplně jinde. Klienti, i ti nejnadějnější, se však stále jako dobří holubi vraceli. Nakonec se dostavil pocit marnosti a vyhoření.


Tak jste začala budovat „mosty“ v Mostě....
Ano, v roce 2004 jsme s několika kolegy vychovateli založili občanské sdružení Mosty – sociálně psychologické centrum s cílem aktivně se podílet na prevenci kriminality na Mostecku. Byli jsme mezi prvními neziskovkami, které nabízeli pomoc propuštěným vězňům. Tehdy jsem poprvé potkala Petru Francovou, která už tenkrát prosazovala myšlenku sociální podnikání. Připadalo mi to jako z vědecko-fantastické literatury. 


Jak vypadá činnost sociálně psychologického centra Mosty, jehož jste ředitelkou, dnes?
Navázali jsme spolupráci s odbory sociální péče, které k nám posílají celé rodiny do programu RADDAR. Vyslechneme si jejich problémy a poté nabízíme komplexní nabídku služeb od rodinné terapie, poradenství, přes terénní práci s dětmi, motivační programy po nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Současně nově nabízíme zprostředkování zaměstnání v naší pracovní agentuře. Na této úrovni má prevence největší efekt. Další služby nabízíme osobám opouštějícím vězení a ústavní péči.


Mosty o.s. iniciovaly vznik sociálního podniku Prometheus Effect, o.p.s.. Co nám o něm řeknete?
Sociální podnikání je pro mne novou výzvou. Od roku 2011 provozujeme kavárnu U šnečků v Žatci. Byl to nápad na zaměstnávání dětí opouštějících ústavní péči. Na začátku jsem řešila řadu nových situací spojených s klienty na pracovišti, děti skoro nic neuměly, třeba ani zamést. V současné době máme základní provoz v kavárně stabilizovaný a snažíme se nabídku zlepšovat. Osvědčilo se vaření, zatím připravujeme každou středu s velkým úspěchem sushi.


Jste ambasadorkou sociálního podnikání pro Severozápad. Co vás k tomu vedlo?
Asi čtyři lidi mi poslali inzerát na tuto pracovní nabídku s tím, že by to byla práce pro mne. Začala jsem o tom přemýšlet a nakonec jsem se o místo ucházela a získala ho.


Jaká první slova vás napadnou, když si vybavíte společnost ve vaší oblasti Severozápad?
Napětí. Nezaměstnanost. Velká část obyvatel tu nemá kořeny. Kumulují se zde sociální problémy, je tu více lidí v nouzi. V oblasti Krušných hor je situace lepší. Funguje tam normálně pohraniční styk a celkově jsou lepší sousedské vztahy. Některé projekty jsou mířené na spolupráci s německou stranou.


O co se jako sociální ambasadorka snažíte?
Zaměstnávání klientů je dobrá cesta pro neziskovky. Vysvětluji jim, že sociální podnikání má smysl a stojí za to se do něj pustit i přes problémy, které se pochopitelně vyskytnou. Snažím se neziskové organizace povzbudit, aby se odhodlaly začít.

Autor: Vendula Kubín