2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Helpion, Helpion tmou zářící lampión

2013 - 16 - 10

Helpion, Helpion tmou zářící lampión

Obecně prospěšnou společnost Helpion v Rychnově nad Kněžnou založily v roce 2009 tři ženy - Simona Vavřínová, Mgr. Zuzana Skřičková a Mgr. Hana Bláhová. Všechny se dobře znají od roku 2000 z občanského sdružení, které poskytovalo služby mužům bez přístřeší. Helpion začal svou činnost doslova na zelené louce – bez finančních prostředků, bez zázemí, bez vybavení, bez zaměstnanců, bez historie. Vizi však měly zakladatelky jasnou - vybudovat společnost, která poskytuje pomoc a podporu osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením, podporu sociálních služeb, zejména azylových domů. Činností provozuje Helpion celou řadu, v rámci sociálního podnikání jde o provoz ubytovacího zařízení a sběrny zakázek pro čistírnu a opravnu obuvi.


Dnes má Helpion všechno, co mu na začátku chybělo včetně historie, na kterou může být společnost pyšná. Má úspěšně dokončené tři projekty a letos na ně navázala čtvrtým - „Cílem je zaměstnání“. Je určen uchazečům o zaměstnání vedených v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců , kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí a jsou ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Součástí projektu je motivačně - edukační workshop Job klub a práce v rukodělné dílně, která v Helpionu funguje od jeho založení.

 

Úspěch o.p.s. je výsledkem nadšení a práce všech tří zakladatelek. Všechny se shodují, že uvádějí v život hodnoty, které jsou pro ně prioritou - možnost být tvůrčí i užitečné. Podařilo se jim navázat aktivní spolupráci s městem, nicméně boj s předsudky a zmatenými představami občanské společnosti je nekonečný. Obecně se od neziskovky - podnikatele očekává, že bude žít z dotací a nebude chtít od nikoho žádné peníze za odvedenou práci. Podnikání veřejnost i většina institucí vnímá jako podezřelé. “Málokomu dochází, že jsme normální podnikatelský subjekt, který může a chce prodávat své služby zákazníkům na trhu za tržní ceny a současně být neziskoví (tzn. nerozdělovat si zisk mezi sebe).“ říká Mgr. Hana Bláhová, ředitelka společnosti.

 

V současné době má Helpion 24 zaměstnanců včetně realizačního týmu. Vzhledem k velikosti Rychnova nad Kněžnou má společnost relativně dobrý přehled o úspěšnosti svého konání. Řada klientů uspěla posléze na trhu práce a vedou spořádaný život, někteří se vracejí, některým, bohužel není pomoci. Karel (47 let) pochází z Rokytnice v Orlických Horách, vychodil střední odborné učiliště. V Helpionu, kam přišel z úřadu práce, pracuje skoro rok. Bydlí sám, ale pomáhají mu sousedé a ačkoli to nečekal našel si přátele i tady, nejdůležitější v životě je pro něj zdraví. Ludmila (36 let) má základní vzdělání, bydlí s rodinou, která je pro ni hlavní oporou, v Javornici. Po mateřské dovolené byla nucena přihlásit se na úřad práce. Helpion je pro ni záchranou, miluje práci s lidmi a ráda pomáhá ostatním. Cítí se šťastná a nic by nechtěla měnit. Milan (28 let) je nadšeným otcem první dcerky, do Helpionu se vrací, momentálně by také nic ve svém životě neměnil.


Helpion o.p.s. je zjevně společnost na svém místě a ačkoli bezpochyby ty, které nad ním bdí, nejsou finančně ohodnoceny tak jak by si zasloužily, jejich pracovní život má smysl a to dobře vědí. Leckterý vrcholový manažer se statisícovým platem by jim mohl bez nadsázky závidět.

www.helpion.cz

Autor: Vendula Kubín