2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Fokus Praha, část 2.

2013 - 28 - 08

Fokus Praha, část 2.

Jaké řešíte nejčastěji problémy?
Problémy nám činí především rychlé změny legislativy, kterou se musíme řídit. Například změna zákona o zaměstnanosti, která v loňském roce zásadním způsobem omezila prostředky na provoz chráněného pracoviště, změny zákoníku práce, plánovaná změna občanského zákoníku a další. V loňském roce  stouplo DPH, zákazníků ubývalo.  Na obratu naší restaurace se velmi negativně projevila zářijová prohibice.
Dále jsme se v důsledku změny zákona o zaměstnanosti a neustále se zhoršujících podmínek financování dostali do zásadního propadu při udržitelnosti chráněných dílen.
Intenzivně jsme začali shánět náhradní výrobní program a orientovat se na produkovaný výkon. Podařilo se nám to pouze u jedné chráněné dílny v Mělníku, další tři chráněné díly v Praze jsme byli nuceni v dubnu tohoto roku zavřít. Při vědomí tohoto naprosto zásadního kroku, jsme  se snažili sehnat alternativní zaměstnání pro klienty z chráněných dílen. Pro menší část klientů jsme nalezli práci v organizaci, pro další v sociálních firmách Fokusu. Většině neumístěných jsme nabídli aktivity v rámci centra denních rehabilitačních aktivit.  Zde se však jedná o sociální službu bez nároku na mzdu.
V rámci sociálních firem (Fokus Praha má celkem tři) jsme šli cestou úspor. Zrušili jsme stravenky, omezili počet dní dovolené, zrušili sick days. V zařízeních, která jsou ve finančním propadu, neproplácíme výkonnostní odměny (ačkoli nám zde stoupá obrat). V sociální firmě Jůnův statek jsme snížili počet kmenových zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že mimo vlastní příjmy jsou jediným zdrojem pro provoz chráněných pracovišť úřady práce, řešili jsme ještě letos problém s cash flow, neboť úhrady z ÚP se zcela zásadním způsobem opozdily (řádově o sedm měsíců).
Jak přijali zaměstnanci úsporná opatření?
Na rovinu jsme jim řekli, že nás čeká těžké období. V podstatě po nich budeme chtít ještě víc práce, za méně peněz.  A kdo se na to necítí, ať to vzdá. Dopadlo to tak, že všichni ti, co zbyli, změny přijali a teď se snažíme udržet. A pevně věřím, že pokud udržíme současné výnosy, měli bychom se příští rok dostat z červených čísel.
Z jakých finančních zdrojů čerpáte? Jaká je vyhlídka do budoucna? Co by Vám pomohlo?
Na sociální služby jdou především prostředky z Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí, dále pak z Magistrátu hlavního města Prahy a nás ve Středních Čechách  podporuje KÚ Středočeského kraje. Jedná se zde převážně o jednoleté granty.
Služby zaměstnanosti (chráněné dílny a sociální firmy), je v našem případě možné částečně financovat z prostředků úřadu práce.
Jiná podpora udržitelnosti v podstatě neexistuje.
Současné granty jsou určeny většinou na rozjezd, či inovaci. Ovšem my máme problém s udržitelností. Sponzoři z marketingového pohledu raději podpoří znevýhodněné děti, než  dospělé osoby s duševním onemocněním.  Sponzor, který by podpořil takto postižené, třeba jen z důvodu, že na tyto lidi nikdo nedává, by byl vítaný. Pomohly by nám také přednostní zakázky, nebo zaplacení pracovního asistenta a snížení daňové zátěže.
Jak se Vám podniká v malé obci jako Sedlec?
Podařilo se nám překonat prvotní předsudky a vytvořila se úzká intenzivní spolupráce. Společně jsme se dohodli na úpravách a tvorbě vzhledu i fungování obce. Podílíme se na kulturních akcích i vytváření kulturního zázemí. Máme s místními velmi dobré vztahy.

Autor: Silvie Tombová