2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

„Ten dělá to a ten zas tohle ….

2013 - 16 - 04

„Ten dělá to a ten zas tohle ….

… a všichni dohromady udělají moc.“ Slova této písničky mě napadala při návštěvě Sdružení Neratov o.s. Samotné sdružení má za sebou již bohatou historii a v současnosti se hodně diskutuje o možnosti transformace a vzniku sociálního podniku. Vezmu to ale pěkně popořádku.

Na počátku byla příhraniční obec, vysídlená po 2. světové válce, se dvěma stálými obyvateli, polorozpadlým kostelíkem a touha tento kostel opravit a vrátit do obce život. Iniciativy se ujal pan farář a přesvědčil dvě rodiny, které se sem přestěhovaly a ke svým dětem si vzaly další do pěstounské péče. Začal kontaktovat původní obyvatele, kteří rádi zavítají do rodné obce a její obnovu podpoří.

V současnosti existuje sdružení již více než 20 let. Jeho činnost se zaměřuje na poskytování chráněného bydlení, provoz chráněných dílen, obchod, provozování rekreační chaty a organizování kulturních akcí. Chráněné dílny zahrnují kuchyň, prádelnu, úklidové služby, zahradnictví a řemeslnou výrobu – košíkářská, tkalcovská a keramická dílna.

Sdružení si nejvíce zakládá na komunitním přístupu ke své činnosti, a to se také odráží v jejich vnitřním uspořádání i fungování navenek. Činnost jednotlivých středisek se vzájemně doplňuje a podporuje. Kuchyň vaří pro zaměstnance Sdružení Neratov a pro turisty ubytované v rekreační chatě. Chráněná dílna Naděje provádí úklid v rekreační chatě, kostele, sekání trávy v obci i chatařům, v zimě úklid sněhu a posypy – především v okolí objektů Sdružení, na hřbitově a také chatařům. Zahradnictví se dvěma skleníky produkuje zeleninu a bylinky pro kuchyň a přebytky se prodávají v obchůdku nebo přímo chatařům a turistům, kteří tudy jen projíždějí. Prádelna pere ložní prádlo rekreační chaty a nově si chalupáři zvykli si nechat vyprat v místě své dovolené. Výrobky z řemeslných dílen se prodávají v místním obchůdku, na jarmarcích, ale dodávají zakázky i velkým firmám.

Zároveň všechny chráněné dílny se podílí na organizování a přípravě všech kulturních akcí, které v letních měsících jsou téměř každých 14 dní. Sdružení dále organizuje dva jarmarky, na kterých se prodávají výrobky chráněných dílen a výrobky místních řemeslníků se značkou „ORLICKÉ HORY originální produkt“.
Komunitní aspekt se dále odráží ve spolupráci s okolními obcemi. Sdružení se podílelo na výstavbě naučné stezky, která zahrnuje sérii zastavení. Spolupracují s bývalými obyvateli, vysídlenými Němci, které kontaktují a zvou je na místní akce. Tito lidé rádi navštíví místo, kde kdysi žili, zavítají do opraveného kostela nebo vzpomenou na své předky na místním hřbitově.

Sociální podnikání se tedy postupně nabaluje na činnost chráněných dílen. V současnosti 50% hospodaření tvoří vlastní zisky, zbytek tvoří dotace na chráněná bydlení (MPSV), dotace na rozvoj řemesel (MZE) a dary soukromých osob. Sdružení má nyní 70 zaměstnanců, z toho 45 s postižením (LMR nebo zdravotní postižení). Zaměstnanci jsou nejen místní, ale někteří dojíždí i ze Žamberka, Rokytnice, Orlického záhoří. Dojíždějící mohou přes týden využít ubytování v Neratově.
Tak jak Sdružení Neratov vyrostlo a zvýšil se obrat až na 20 mil., nešlo již organizaci řídit intuitivně, ale bylo třeba se profesionalizovat. Tomu velmi přispěl předseda revizní komise, zkušený podnikatel, který sdružení velmi pomáhá v oblasti marketingu, cenotvorby apod. a vede je k tomu, aby si vše uměli spočítat, naplánovat, promyslet.

Sdružení stále rozvíjí svoji činnost. Nejaktuálnějším plánem je rozšíření zahrad a úprava hospodaření, aby odpovídalo evropským ekologickým normám. Výstavba multifunkčního zařízení, které bude zahrnovat mimo jiné i malý pivovar.

b_0_0_0_00_images_clanky_p3_socialni_podnikani_neratov2.jpg 

 

Autor: Jana Juřicová