2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Cesta do Polska část 10. - Český Těšín, Clear Servis o.p.s.

2013 - 19 - 03

Cesta do Polska část 10. -  Český Těšín, Clear Servis o.p.s.

Na závěr našeho pětidenního putování po Polsku jsme navštívili jeden podnik v ČR – v Českém Těšíně. V jedné z tamějších průmyslových zón působí Clear Servis o.p.s., společnost založena v roce 2009. Tuto prádelnu se podařilo vybudovat díky investičním a neinvestičním dotacím z Evropské unie na podporu sociální ekonomiky. „Ve výzvě na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaný operační program jsme uspěli jako první žadatelé a rozvinuli jsme funkční sociální podnik nabízející služby praní, žehlení a oprav prádla“, informovala nás ředitelka Clear Servisu Dolores Czudková.

V rámci projektu bylo pořízeno technologické vybavení pro prádelnu, které odpovídá současným požadavkům na tyto služby, dále byl realizován nácvikový pracovní program pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. V návaznosti na absolvovaný program získalo pět znevýhodněných osob pracovní místa v prádelně. Tito zaměstnanci mají různá zdravotní omezení: trpí např. cukrovkou, epilepsií, problémy s páteří. „Specifika zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním jsou mnohdy určující při zajištění celého provozu. Každý zaměstnanec má individuálně stanovenu pracovní náplň, jeho zařazení odpovídá i jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a možnostem, individuálně je stanovena pracovní doba včetně specifického režimu na pracovišti (dle potřeby střídání pracovních činností, přestávky apod.). Pracoviště jsou vybavena a přizpůsobena cílové skupině, což obnáší kvalitní pracovní stoly, židle, nástroje a nářadí, mnohdy specificky upravené“, vysvětlila Czudková. Zároveň zdůraznila, že se nejedná o sociální službu, jak mnozí lidé stále předpokládají. Prádelna musí fungovat jako klasická firma, která nese vlastní podnikatelská rizika, využívá běžných nástrojů a operuje na běžném trhu práce. Kromě některých komplikací, které s sebou nese zaměstnávání zdravotně postižených osob, má sociální podnik i příležitosti, které jsou pro klasické firmy omezenější, jako např. možnost získat dotace na zaměstnání osob se zdravotním znevýhodněním od úřadů práce nebo granty na rozvoj činnosti organizace. „Sociální podnik se tak z tohoto hlediska stává pro obchodní partnery levnějším a zajímavějším dodavatelem“, podělila se o zkušenost Dolores Czudková. K odběratelům Clear Servisu patří zejména různé firmy z okolí, restaurace, hotely, domovy důchodců, lékaři, lékárny, pekárny apod. „Shánět zakázky určitě není jednoduché, ale nám se díky Bohu i kvalitní práci, kterou odvádí osoby zdravotně znevýhodněné, podařilo přesvědčit okolní odběratele, že i služby nabízené sociálním podnikem mohou být a jsou stejně kvalitní jako služby ostatních firem“, doplnila ředitelka.

 

Autor: Danuta Chlupová