2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Cesta do Polska část 8. - Bielsko-Biała, Teatr Grodzki

2013 - 19 - 03

Cesta do Polska část 8. - Bielsko-Biała, Teatr Grodzki

Ve čtvrtek odpoledne jsme opustili malopolský region a vydali jsme se do Slezska. Dalším cílem naší studijní cesty bylo okresní město Bielsko-Biala, kde jsme odpoledne navštívili sociální podnik Teatr Grodzki. Název napovídal, že by se mělo jednat spíše o kulturní instituci. Proč tomu tak je, nám vysvětlili vedoucí pracovníci Marcin Słonka a Krzysztof Kotyniewicz, kteří nám ukázali celou budovu a jednotlivá pracoviště. Teatr Grodzki (v překladu Grodzké divadlo) je název uměleckého sdružení založeného v 1999 roce. Jeho zakladateli byli lidé spjatí s divadlem.

Sdružení organizuje akce a kroužky uměleckého zaměření pro lidi v těžké životní situaci, zdravotně postižené apod. Zároveň vede sociální podnik – Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ). Ten funguje od roku 2004. Jsou to vlastně dva podniky: v Bielsku funguje tiskářský závod, v podhorských Lalikách rehabilitačně rekreační středisko. V obou dohromady Teatr Grodzki v současné době zaměstnává 54 lidi: 40 se zdravotním postižením a 14 zdravých zaměstnanců. Závod v Bielsku se dělí na tři pracoviště: počítačové grafiky (4 zaměstnanci), vázačskou dílnu (32) a ofsetovou tiskárnu (4). „Zaměstnáváme lidi s psychickým a neurologickým onemocněním, tělesně i zrakově postižené“, uvedl Marcin Słonka, ředitel tiskařského závodu.

Zaměstnanci jsou vesměs vybírání z účastníků pracovněterapeutických dílen, které rovněž vede sdružení Teatr Grodzki. Jejich kapacita je 30 osob. „Činnost v rámci terapeutických dílen není placená práce, postižení se účastní pouze tzv. finančního tréninku, kdy dostávají k dispozici určité kapesné na drobné výdaje. Uzavíráme s nimi kontrakt na tři roky. Ti, kteří splňují předpoklady, mohou být později zaměstnání v ZAZ-u“, vysvětlil ředitel. Pro své tělesně postižené pracovníky sdružení zabezpečuje i dopravu do zaměstnání. Cílem sdružení je, aby ti pracovníci, kterým to zdravotní stav dovoluje, uspěli i na otevřeném trhu práce. Proto ve spolupráci s podniky, které uvažují o zaměstnání postižené osoby, organizují dvoutýdenní až měsíční praxe. „Tito lidé jsou nadále pracovníky našeho podniku. Cílem těchto praxí je, aby si mohli ověřit, zda budou stačit na požadavky případného nového zaměstnavatele a zároveň, aby on je mohl poznat, než se je rozhodne přijmout“, popsal klady tohoto postupu Krzysztof Kotyniewicz, vedoucí pro práci s postiženými v tiskářském závodě. To, kolik lidí se podaří umístit na otevřeném trhu, záleží nejen na jejich zdravotních a kvalifikačních předpokladech, ale ve velké míře také na potřebách samotného trhu. Proto jejich počet kolísá. „Před dvěma lety to byly dvě osoby, loni osm“, uvedl Marcin Słonka.

Teatr Grodzki sídlí v budově, která je ve vlastnictví státu. Sdružení ji používá bezplatně. Většina nákladů Zakładu Aktywności Zawodowej je hrazena ze Státního fondu rehabilitace postižených osob (90 proc.), zbytek kryje dotace z Krajského úřadu (Urząd Marszałkowski). Příjmy z podnikatelské činnosti jdou v plné výši do fondu, z něhož je hrazena rehabilitace zdravotně postižených pracovníků.

 

Autor: Danuta Chlupová