2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Cesta do Polska část 5. - Barka

2013 - 19 - 03

Cesta do Polska část 5. - Barka

V úterý podvečer jsme navštívili jedno ze středisek pro bezdomovce, které provozuje Sdružení vzájemné pomoci „Barka“ na okraji města Strzelce Opolskie. Toto místo patřilo bezesporu k nejzajímavějším z celé naší studijní cesty. 

Sdružení „Barka“ postupně opravilo několik bývalých zemědělských usedlostí (dříve státních statků) a předělalo je na azylové domy pro lidi bez přístřeší. Jedním z nich je Kaczorownia, kterou jsme navštívili. Jejími klienty je cca 70 osob. Kaczorownia sestává z několika budov. Místopředseda sdružení Antoni Tercha nás seznámil s fungováním celého střediska. „Přijímáme lidi bez přístřeší z celého Polska. Nemáme žádné vstupní podmínky. Jediné, co požadujeme, je naprostá abstinence od všech návykových látek (alkoholu i drog) a osm hodin práce ve prospěch sdružení“, vysvětlil. Bezdomovci žijí ve třech komunitách, které společně plánují práci, scházejí se u jídla i na modlitbě v kapli. Jedna komunita jsou klienti zimní noclehárny (funguje od listopadu do velikonoc), druhou tvoří klienti azylového domu (jejich pobyt v „Barce“ není časově omezen), třetí je skupina bezdomovců – bývalých narkomanů. Sdružení samo na sebe vydělává. „Základem je zemědělská činnost a chov dobytka. Kromě toho provozujeme ve městě bazar s použitým zbožím, nábytkem, domácími spotřebiči. Tyto věci před prodejem částečně opravujeme a renovujeme“, vyprávěl Antoni Tercha. V Kaczorowni je automobilová dílna, elektrodílna, sklad nábytku a také sklad slámy. „Slámou i topíme. Máme speciální kamna na spalování slámy“, dodal. Na všech těchto pracovištích působí bezdomovci. Za to, že pracují, mají střechu nad hlavou, celodenní stravu, účastní se sociální terapie, kromě toho dostávají kapesné. V areálu jsou také tři startovací byty pro ty, kteří se snaží postavit na vlastní nohy, našli si práci, zvykají si samostatně hospodařit.

Iniciátorem vzniku sdružení „Barka“, které funguje už 15 let, je katolický kněz Józef Krawiec. Bydlí přímo s bezdomovci. Pracuje jako vězeňský kaplan a proto má bohaté zkušeností z jednání se sociálně vyloučenými osobami. Právě bývalí vězni, kteří opouštějí brány dvou nápravných zařízení ve Strzelcích Opolských, často přicházejí do „Barky“.

Zajímavé je, že komunita bezdomovců se snaží otevírat vnějšímu světu. Přímo v areálu Kaczorowny se např. konají oslavy Dne dětí, v létě sem jezdí mládež na mezinárodní dobrovolnické tábory, kde na programu je práce i zábava. Zcela unikátní je „divadlo“ ze slámy, které se nachází v obrovské bývalé stodole. Otec Józef tam na Štědrý den tradičně slouží půlnoční bohoslužby pro několik stovek lidí z města.

 

Autor: Danuta Chlupová