2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Cesta do Polska část 4. - Strzelce Opolskie, Strzelecké sociální družstvo

2013 - 19 - 03

Cesta do Polska část 4. - Strzelce Opolskie, Strzelecké sociální družstvo

Sdružení „Barka“ ve Strzelcích Opolských, které jsme navštívili v úterý podvečer, spolupracuje se Strzeleckým sociálním družstvem. Tam nás uvítala jeho předsedkyně Joanna Kaluża. Družstvo provozuje restauraci a hotel, proto jsme na místě měli zajištěnou i večeři a ubytování.

Strzelecké sociální družstvo vzniklo transformací dřívější tak zvané pomocné hospodářské jednotky Centra sociální pomoci ve Strzelcích Opolských. Bylo založeno před dvěma lety, v lednu 2011. Jeho zakladateli jsou dvě právnické osoby: město Strzelce Opolskie a Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej (sdružení podporující rozvoj lokálního vzdělávání).

V současné době družstvo zaměstnává 27 lidí, z toho třetinu tvoří zaměstnanci ve věku přes 50 let, což je kategorie osob hůře uplatnitelných na trhu práce. Hlavní činností družstva je provoz jídelny, která denně připravuje cca 450–500 obědů, mj. pro žáky místních škol a také obědů, které dostávají příjemci sociálních dávek jako naturální plnění od státu. Družstvo provozuje také cateringové služby. Další jednotkou je hotel Zajazd Strzelecki. Kromě toho podnik provozuje dva bufety – jeden pro pracovníky průmyslové zóny, druhý na koupališti.

Družstvo zabezpečuje pro místní samosprávu ubytování osob, které se ocitly v náhlé krizové situaci – např. v důsledku požáru nebo jiné živelné pohromy. V zrekonstruované části budovy město zřídilo chráněné byty pro seniory. Měli jsme možnost navštívit jeden z těchto bytů a pohovořit s jeho spokojenou obyvatelkou, která již oslavila 90. narozeniny. Chráněné byty jsou vybaveny signalizačním systémem, který provozuje sociální družstvo. To zároveň zabezpečuje v bytech úklidové služby.

Prostřednictvím sociálního družstva, jehož je spoluzakladatelem, může město realizovat ekonomicko–sociální cíle a plnit takové úkoly, jako je zajištění sociálních obědů (tato povinnost vyplývá z vládního programu), ubytování osob v nouzi apod.

 

Autor: Danuta Chlupová