2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Cesta do Polska část 3. - Dolnoslezská federace nevládních organizací Wroclaw

2013 - 19 - 03

Cesta do Polska část 3. - Dolnoslezská federace nevládních organizací Wroclaw

Ve Wroclawi jsme se setkali se zástupci Dolnoslezské federace nevládních organizací. Jejími členy jsou jednotlivá občanská sdružení. Jejím cílem je prosazovat zájmy neziskového sektoru, podporovat sociální a občanské iniciativy. Jedním z projektů, které Federace v současné době realizuje společně se sdružením Tratwa, je „Tvoření lokálních inkubátorů NGO v rámci Dolnoslezské sítě nevládního poradenství“. Cílem projektu, jenž je financován z Evropského sociálního fondu, je zvětšení potenciálu neziskového sektoru prostřednictvím 16 inkubátorů fungujících v různých městech Dolního Slezska. Občanům, kteří mají zájem založit sdružení nebo nadaci, je poskytováno poradenství z různých oblastí – právní, účetní, finanční apod. Nově vznikajícím sdružením se dostává zároveň i technické podpory. Mohou např. využívat pracoviště vybavené počítačovou a telekomunikační technikou.

Od ledna letošního roku Federace realizuje podobný projekt, jehož součástí je jak poradenství z různých oborů, tak technická podpora, zaměřený přímo na oblast sociálního podnikání. Jedná se o tříletý projekt, jehož partnery jsou nadace Merkury a Legnické sdružení občanských iniciativ. V rámci projektu vzniká ve Wroclawi Středisko podpory sociální ekonomiky, jež bude sloužit zájemcům z devíti okresů.
Naše setkání vedla ředitelka Federace Maria Mika a předseda výboru nadace Merkury Waldemar Weihs. Kromě představitelů členských organizací se ho zúčastnily rovněž představitelky Maršalkovského úřadu (ekvivalent českých krajských úřadů) dolnoslezského vojvodství. Jejich účast nebyla náhodná. „Ve Wroclawi velmi dobře funguje spolupráce mezi neziskovým sektorem a samosprávou. Jsme zváni k účasti na jednáních týkajících se strategie regionálního rozvoje v našem vojvodství“, řekl Waldemar Weihs.

V dubnu loňského roku vzniklo Fórum sociálně ekonomických partnerů. Jeho členy jsou zástupci Maršalkovského úřadu, neziskového sektoru, svazů zaměstnavatelů a zaměstnanců. V rámci Fóra jsou diskutována především témata týkající se nového programovacího období Evropské unie 2014–2020. Díky tomu, že se představitelé nevládních organizací mohou zúčastnit těchto jednání, je reálná šance, že ve strategických dokumentech budou zohledněny potřeby a možnosti rozvoje tohoto sektoru a tím také sociálního podnikání v Dolním Slezsku.

 

Autor: Danuta Chlupová