2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Cesta do Polska část 1. - Sociální družstvo Patron Jelenia Góra

2013 - 19 - 03

Cesta do Polska část 1. - Sociální družstvo Patron Jelenia Góra

Ve dnech 14. - 18. ledna 2013 uspořádala organizace P3 – People, Planet, Profit studijní cestu do Polska. Cílem bylo seznámit se s příklady dobré praxe sociálního podnikání. Cesty se zúčastnili, kromě pracovnic pořádající organizace, zástupci těchto institucí: Ministerstva práce a sociálních věcí, Agentury pro sociální začleňování Úřadu Vlády ČR, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Československé obchodní banky, Svazu českých a moravských výrobních družstev, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Unie zaměstnavatelských svazů a Centra pro komunitní práci.

Naší první zastávkou bylo sociální družstvo Patron v Jelení Gorze na úpatí Krkonoš. S činností nás seznámil jeho předseda Konrad Sikora. Založení a právní rámec fungování sociálních družstev určuje v Polsku zvláštní zákon o sociálním družstevnictví, platný od r. 2006. Zakladatelem může být buď minimálně pět nezaměstnaných osob anebo – po novelizaci v roce 2009 – minimálně dvě sdružení. Většina sociálních družstev začala vznikat právě na základě novelizace zákona. Zakladatelem Patronu jsou místní organizace dvou velkých sdružení: katolického Sdružení bratra Alberta a Polského svazu invalidů. První z nich již řadu let pomáhá chudým a lidem bez přístřeší. Nyní se jim snaží zároveň zajistit práci.

Družstvo v průměru zaměstnává deset osob, vesměs klientů azylového domu pro muže, který sdružení vede v Jelení Goře. Uzavírá s nimi dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Bezdomovci provádějí údržbu veřejné zeleně, v zimě odklízejí sníh. Měli také zakázku na hlídání a úklid vyhlídkové věže, úklid městského tržiště, provádějí drobné stavební práce apod. „Práce s těmito lidmi není jednoduchá. Na začátku mnozí z nich neuměli ani obsluhovat motorovou sekačku. Není výjimkou, že něco pokazí, neprovedou zakázku tak, jak by měli, opijí se během práce”, líčil Sikora. Pracovník, který nejméně rok vykonává pro družstvo práci, se teoreticky může stát jeho členem. Málokterý bezdomovec je však schopen splnit tuto podmínku. Nyní vedení družstva zvažuje členství prvního kandidáta.

Vedení Patronu a Sdružení bratra Alberta vychází z filozofie, že i ve skromných podmínkách lze pomáhat lidem a provozovat sociální podnik. Například nedávno s vynaložením minimálních nákladů bezdomovci přestavěli bývalé šatny městských komunálních služeb na pokoje krizové intervence pro ženy. „Doposud jsme měli ve městě azylový dům pro muže a druhý pro starší a postižené muže. Nyní chceme pomáhat i ženám, které se ocitnou v krizové situaci, obětem domácího násili apod.”, uvedl Konrad Sikora.

Předseda družstva nepříliš kladně hodnotil spolupráci s vedením města. „Mám tady v počítači několik rozhovorů pro média, v nichž starosta říká, jak je rád, že tady jsme. Ve skutečnosti nám ale radnice dává málo zakázek”, řekl.

Družstvo Patron získalo již několik ocenění v oblasti sociálního podnikání. V listopadu loňského roku se stalo vítězem celostátní soutěže Sociální podnik roku, jehož vyhlašovatelem je Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ve Varšavě.

 

Autor: Danuta Chlupová