2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Elekce, s. r. o. prorazila díky svému dobrému jménu

2013 - 19 - 03

Elekce, s. r. o. prorazila díky svému dobrému jménu

Elekce, s.r.o.- sociální podnik zahájila svou činnost v roce 2012 a zpočátku byla zcela závislá na úzké spolupráci s Farní charitou Česká Lípa. Po roce existence se pokouší stát na vlastních nohou. Zaměstnává 8 lidí na hlavní pracovní poměr, nabízí celou paletu prací – veškeré zahradnické práce, úklidy, odklízení sněhu, čištění potoků, stěhování. V zimě recyklaci drobných elektrospotřebičů, pytlování krmiva pro zvířata. Společnost se snaží, aby zaměstnanci získali pracovní návyky, zvýšili si kvalifikaci, zvýšili si sebevědomí a mohli uspět na trhu práce.
Většinou jde o lidi bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnané či starší osoby, které procházejí životní krizí. Přišli o práci, o bydlení, o rodinné zázemí.

To je případ i pana Ivana (58 let), který je oporou podniku. Byl živnostník a instaloval sádrokartony na stavbách. Dařilo se mu dobře, pak mu stavební firma nezaplatila tři faktury, dodnes mu dluží 300 tisíc. Musel prodat co šlo, aby vyplatil své lidi. Následoval rozvod, majetek prodal pod cenou, moc mu nezbylo. Oženil se podruhé, dluhy za druhou dnes už exmanželku ještě nedoplatil. Zbyla mu jen zahrada a malý zahradní domek, kde nyní bydlí. I ten mu loni vykradli. Práce v Elekci mu dodala pocit vlastní hodnoty, předchozí dva roky strávil na úřadu práce na podpoře.

Zakázky pro společnost se nezískávají snadno. Eva Ortová, zakladatelka Elekce, s.r.o., neustále naráží na společenské klišé a předsudky. Zaměstnala dva lidi na shánění zakázek, ale bez většího efektu. Naštěstí se Elekce zapsala u všech dosavadních klientů naprosto perfektní odvedenou prací, což začíná nést své ovoce. Jednou z takových zakázek bylo čištění Valteřického potoka. Obyvatelé vesnic, kudy potok protéká nesmírně ocenili poctivost, se kterou Elekce práci provedla. Podle nich to bylo za posledních několik let desetiletí poprvé, kdy byl potok vyčištěn opravdu.

Díky svému dobrému jménu Elekce znovu získává zakázky od drobných firem na Českolipsku. V některých případech firmy dokonce projeví zájem vzít pracovníka do vlastního zaměstnaneckého poměru. Nebyla by krásná společnost fungující na dobrém jménu a poctivosti svých členů? Je smutné, že tyto kvality nosí lidé, kterými většina z nás tak často opovrhuje.

 

www.elekce.cz

 

Autor: Vendula Kubín