2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Jitka Čechová – úspěšná sociální podnikatelka a ambasadorka projektu Podnikání jinak

2013 - 31 - 01

Jitka Čechová – úspěšná sociální podnikatelka a ambasadorka projektu Podnikání jinak

Pře třemi lety spoluzaložila a do současnosti vede plzeňskou sociální firmu Pracovní Sobota s.r.o. Zároveň působí jako ambasadorka projektu Podnikání jinak pro oblast Jihozápad. Jitka Čechová se do sociálního podnikání pustila s opravdovou vervou. Dělá všechno pro to, aby se o myšlenkách sociální ekonomiky dozvěděla široká veřejnost, státní správa i neziskové organizace.

Co Vás přimělo pustit se do sociálního podnikání? 

Zaujala mne možnost „podnikat jinak“, chtěla jsem propojit své předchozí zkušenosti ze sociální sféry a aktivně vytvářet příležitosti pro zaměstnávání osob se znevýhodněním. Získat vlastní zkušenost, že sociální podnik obstojí v běžné konkurenci jiných firem.

Představte, prosím, sociální podnik Pracovní Sobota.
Sociální podnik Pracovní Sobota jsme zakládali v roce 2009 s panem Milanem Sobotou a občanským sdružením Ledovec, zastoupeným panem Martinem Fojtíčkem. Pracovní Sobota je sociální firma při Ledovci. Hlavní myšlenkou je vytvoření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a nabídka služeb v regionu.

Na jaké cílové skupiny je projekt zaměřen a proč?
Projekt je zaměřen na osoby s mentálním postižením a osoby s psychiatrickou zkušeností. Zaměření na tyto osoby je ovlivněno naší spoluprací s občanským sdružením Ledovec, které těmto klientům nabízí poradenské a terapeutické služby.

Jak se dařilo projekt rozběhnout? Potýkali jste se s nějakými komplikacemi, nebo šlo všechno hladce?
Zahájení projektu probíhalo velmi dobře, někteří zaměstnanci se znevýhodněním měli již předchozí pracovní zkušenosti, o to rychleji se zapojili do provozu firmy. Drobné problémy se objevily, řešili jsme občasné pozdní příchody, pracovní kázeň a vhodné chování zaměstnanců na zakázkách.

Kolik zaměstnanců má Pracovní Sobota dnes?
V současné době Pracovní Sobota zaměstnává 15 zaměstnanců, z toho 13 osob se zdravotním znevýhodněním. Pracovní náplní jsou pomocné úklidové a zahradnické práce.

Jaká je na Plzeňsku situace, co se týče zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin?
V Plzni a okolí je několik podniků, které zaměstnávají osoby zejména se zdravotním znevýhodněním. Pro zaměstnavatele je však stále obtížnější nabízet a udržet pracovní místa pro tyto osoby. Důvodem jsou časté změny v poskytování státních příspěvků, s tím spojená zvyšující se administrativa. Setkáváme se i s problémem u zájemců o práci, kteří pobírají invalidní důchod, s jejich obavami, aby jim invalidní důchod na základě pracovní smlouvy nebyl ponížen či zcela odebrán.

Jaké jsou další plány do budoucna, co se týče sociálního podnikání?
Naše plány do budoucna se týkají zejména rozšíření nabídky služeb našim zákazníkům, chceme nabízet nejen péči o zahradu, ale také zajištění pravidelných úklidů domácností.


Vedle působení v sociálním podniku Pracovní Sobota jste ambasadorkou projektu 
Podnikání jinak. Jak jste se k této práci dostala a co Vás přimělo se do ní pustit?

Se společností P3 jsem spolupracovala již dříve, účastnila jsem se konferencí a panelových diskuzí, které k tématu sociálního podnikání organizovala TESSEA (P3 je nastupující organizací Tematické sítě TESSEA). Když jsem se dozvěděla o projektu, který P3 připravuje, zajímala mne zejména propagace tématu sociální ekonomiky. V době zahájení naší sociální firmy mi možnost předávat si zkušenosti s jinými sociálními podnikateli přišla velmi užitečná a přínosná. To je asi hlavní důvod, proč jsem se rozhodla zapojit se do projektu jako ambasadorka. Informace jak sociálně podnikat, podporovat v začátcích ty, kteří se pro volbu sociálně podnikat rozhodnou, mi dává zároveň možnost nabídnout i vlastní zkušenosti.

Co všechno máte jako ambasadorka za úkol?
Úkolem ambasadora je prosazování a zvyšování povědomí o sociálním podnikání. Zaměřuji se zejména na zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, nestátní neziskové organizace, krajské úřady, zájemce z řad podnikatelů, kteří by chtěli podnikat „jinak“. Dále s tím souvisí komunikace s místními médii, pořádání panelových diskuzí, spolupráce se sociálními podnikateli v regionu.

Jaké organizace či akce jste již jako ambasadorka navštívila? Jak Vás přijali?
Kontaktovala jsem několik neziskových organizací, úřad práce, a menší firmy, které by v budoucnu mohly nabízet pracovní místo osobám se znevýhodněním. Přijetí bylo vstřícné, zájem byl jak o informace k sociálnímu podnikání, tak zejména o Publikaci s příklady dobré praxe. Velký zájem je o Manuál k založení sociálního podniku a web www.ceske-socialni-podnikani.cz.

Má váš region Jihozápad nějaká specifika?
Neřekla bych specifika, situace je hodně podobná jako v ostatních regionech.

Jaké cíle máte coby ambasadorka do budoucna?
Oslovit tématem sociálního podnikání širokou veřejnost, propagovat tuto myšlenku na úrovni státních institucí a v neziskovém sektoru.

 

Autorka: Lenka Urmanová

 

Zdroj: www.socialni-ekonomika.cz