2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Kudy kráčíš, sociální ekonomiko?

2013 - 31 - 01

Kudy kráčíš, sociální ekonomiko?

Sociální ekonomika vznikla mimo jiné jako snaha umožnit lidem s různými znevýhodněními nalézt a udržet si zaměstnání. Evidentně šlo například o zdravotně znevýhodněné a dá se říci, že toto pojetí a chápání sociální ekonomiky ve společnosti převažuje.

Od  samotného počátku však byly přítomny další důležité úvahy o uplatnění principů demokratického řízení v sociálních podnicích, šetrného zacházení s přírodními zdroji, využívání místních zdrojů,  podpory místního rozvoje. Tyto jmenované úvahy můžeme též chápat jako jakési evergreeny sociální ekonomiky a v mnoha zemí EU se  promítly do vládních i nevládních programů podpory sociálního podnikání.

Od počátku moderního sociálního podnikání v 80. letech 20. století šlo také o podporu dalších skupin, které nazýváme skupinami sociálně vyloučenými. Připomeňme si , že sociální vyloučení má několik úrovní, které se na sebe vážou, posilují a navzájem podmiňují: ekonomickou úroveň (hmotnou a finanční nouzi), stížený  přístup ke službám –sociálním, zdravotním, kulturním, infrastrukturním – které jsou jinak ve společnosti běžné, určitou sociální izolaci a v neposlední řadě psychické problémy, jako je frustrace, nedostatek sebedůvěry, pocity marnosti a bezcílnosti.

V souvislosti s probíhající ekonomickou krizí,  nárůstem nezaměstnanosti a dalších důsledků ekonomických změn   se otevírají aktuální otázky, na co bychom se my, osoby zajímající se o myšlenky sociální ekonomiky, měly změřit. Jaké  skupiny osob se znaky sociálního vyloučení  by měly být ve středu našeho zájmu? Jsou to pravdu v první řadě lidé zdravotně znevýhodnění, i v této době? Aniž bych chtěla jakkoli pomoc zdravotně postiženým  ze strany společnosti zpochybňovat, zjevně se vytváří například skupina dlouhodobě nezaměstnaných lidí v regionech, kteří ztratili práci a nedokážou ji najít, propuštění lidé nad 50 let, absolventi nejrůznějších škol managementu a těžce definovatelných bakalářských oborů.  Rady, kterých se jim dostává, jsou nezřídka šablonovité, neúčinné popř. odkazující k abstraktním principům neo-liberální ekonomiky jako je  flexibilita, mobilita a kompatibilita. A co skupina lidí, kteří se ocitli v dluhové pasti, jakkoli se sami o tento pád svojí lehkomyslností mnohdy zasloužili? A co lidé, kteří řeší důsledky absence státní sociální politiky v oblasti sociálního bydlení? Poslední připomínám proto, že otázky dostupného bydlení i pro chudší vrstvy byly  v době tzv. první republiky typicky sociálně-ekonomickými otázkami a byly řešeny v rámci družstevního hnutí (nezaměňujme jej se současným stavem bytového družstevnictví v ČR, které má k idejím pravého družstevnictví na hony daleko).  V mnoha zemích EU  jsou navíc existence a aktivity  bytových družstev zahrnovány do oblasti sociální ekonomiky.

Shrnuto: zkusme se oprostit od zaběhnutého přemýšlení o sociální ekonomice jako rozšířené verzi chráněných dílen. Zkusme se též oprostit od determinujících úvah, na co nám fondy EU a MPSV v současnosti mohou v rámci schválených grantových projektů přispět. Spíš se soustřeďme na to, jaké opravdu závažné sociální problémy se v české společnosti v poslední dekádě  navršily a jaké z nich můžeme řešit prostřednictvím sociální ekonomiky. A s kým: co třeba odbory, co hospodářské komory, co bytová družstva a co někdo úplně jiný?

Co Vy na to?

 

PhDr. Jaroslava Šťastná, 15. února 2010

Autorka vedla pracovní skupinu v rámci projektu TESSEA Nové ekonomiky, o.p.s., působí na Katedře sociální práce FF UK a Katedře sociálních věd Univerzity Pardubice.

 

Zdroj: www.socialni-ekonomika.cz