2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Sociální podniky Libereckého kraje a veřejné zakázky

2017 - 04 - 07

Sociální podniky Libereckého kraje a veřejné zakázky

TEXman, Elekce, Farní charita Česká Lípa ─ sociální podniky na otevřeném trhu už víc než rok bez finanční podpory z operačních programů. Jak bojují o své místo na slunci v konkurenci komerčních firem?
Družstvo TEXman v Liberci šije a prodává lůžkoviny. Díky kvalitním materiálům a unikátnímu, avšak jednoduchému způsobu šití bez studených švů, jsou výrobky odolné a dobře se udržují. Tyto vlastnosti oceňuje především personál všech zařízení, které zboží TEXman používá.

Všichni zaměstnanci firmy patří do kategorie sociálně znevýhodněných. Více než polovina jsou navíc pracovníci zdravotně hendikepovaní, takže TEXman dostává příspěvek od Úřadu práce na základě smlouvy o vymezení chráněných pracovních míst.

Část zisku družstvo vytváří i tzv. prací ve mzdě, což znamená ušití nebo i nastříhání z materiálů dodaných zákazníkem. Finančně nejvýhodnější je však prodej vlastních výrobků, a proto se nyní v TEXmanu zaměřují také na marketing. Jako sociální podnik využili akceleračního programu České spořitelny First Impact a budou několik měsíců pracovat společně s mentorem na svém zviditelnění a zlepšení prodeje. Hledají v tomto ohledu možnosti i do budoucna. Rýsuje se spolupráce s NeSst -mezinárodní společností podporující sociální projekty.

Výrazný potenciál pak firma vidí ve veřejných zakázkách, kde dosud kvůli jedinému nejčastějšímu kritériu příspěvkových organizací – nejnižší cena, nemohli uspět. Iniciativa MPSV prosadit principy veřejného odpovědného zadávání by však měla tyto praktiky změnit a zvýhodnit pomocí tzv. indikátorů (rozpoznávacích znaků) sociální podniky ve veřejných soutěžích. Pojem sociální podnik totiž není legislativně zakotven. Pan Radko Dražil, spoluzakladatel družstva, se zúčastnil semináře pořádaného MPSV na téma jak ovlivňovat zadavatele veřejných zakázek tak, aby vyhlášené podmínky soutěže obsahovaly zmíněná zvýhodnění. Podle jeho slov byl seminář zajímavý a podnětný.

Elekce za poslední roky prodělala největší změny. Zcela opustila původní zaměření orientované na zaměstnávání nekvalifikovaných lidí bez přístřeší údržbou zeleně. Ve veřejných zakázkách tak vítězily často firmy s nabídkami i pod cenou nákladů. K tomu města i obce využívají bezplatných veřejně prospěšných prací. Elekce se proměnila ve společnost nabízející neregistrovanou sociální službu – společnictví pro seniory. Čtyři pracovníci 50+ externě pracují na dohodu o provedení práce. Se seniory společně vaří, nakupují, tráví volný čas nebo „hlídají“ ty, kteří nemohou být sami. Elekce působí v Praze, Plzni a České Lípě, své služby nabízí i v angličtině a němčině.

Farní charita Česká Lípa má všech šestnáct zaměstnanců ze sociálně znevýhodněných skupin. Jejich hlavní činností je sezónní údržba zeleně. Díky spolupráci s Jizerskými pekárnami a DS Schmidt, kartonáž v Novém Boru, tak někteří zaměstnanci pracují v těchto firmách v zimních měsících a někteří i natrvalo. Ani Farní charita ve veřejných zakázkách pak úspěchy neslaví, vítězí totiž firmy s nejnižší cenou. I této charitě tak zásadně pomůžou změny, které MPSV připravuje v zadávání veřejných zakázek ve prospěch sociálních podniků. Podle paní Špindlerové, vedoucí sociálního podniku Farní charity, by bylo prospěšné provádět i osvětu zastupitelů.

Nejúčinnější osvětou jsou příklady dobré praxe, kterých snad díky iniciativě MPSV bude přibývat. Obce i města se přesvědčí, že zaměstnáváním lidí ze sociálně vyloučených skupin se vyřeší i sekundární nesnáze, jako je vyplácení sociálních dávek a nežádoucí chování spojené s nedostatkem činnosti a pocitu vyloučení ze společnosti. Optimem je dosažení stavu jako v některých zemích západní Evropy, kde státní správa, pokud lze, objednává zboží či služby u sociálních podniků.

 

Text: Vendula Kubín

Foto: Pixabay, Creative Commons CC0

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.