2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Podnikání se zdravou myslí

2017 - 01 - 05

Podnikání se zdravou myslí

Duševně nemocní patří k těm skupinám obtížně umístitelným na trhu práce, na něž se zatím v moravskoslezském regionu zaměřuje jen malá část sociálních podniků. Pozitivem je, že některé ze stávajícíchnyní rozšiřují počet pracovních míst, popřípadě vznikají i podniky nové. Jeden z nich právě zakládá MENS SANA, z.ú., se sídlem v Ostravě-Porubě. 

MENS SANA už 21 let pomáhá lidem s duševním onemocněním a kognitivním deficitem. Směřování organizace vyjadřuje už její název, který v překladu znamená „zdravá mysl“. MENS SANA ve svém Centru psychosociální pomoci poskytuje sociální a pracovní rehabilitaci. Druhou sociální službou je podpora samostatného bydlení. Ročně pomáhá kolem 300 lidem se zdravotním znevýhodněním. Novým (i když ne zcela novým) směrem, jímž se organizace ubírá, je sociální podnikání.

„Naší cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním a nově také s traumatickým poškozením mozku, ať už způsobeným úrazem, nebo nemocí. Proto jsme také v roce 2015 vybudovali první Centrum trénování paměti v Moravskoslezském kraji,“ říká ředitelka organizace Jaroslava Saidlová.
V letošním roce se dříve obecně prospěšná společnost transformovala na ústav. Důvodem je skutečnost, že jako ústav má větší možnosti podnikat, může například založit samostatný sociální podnik. Ředitelka je přesvědčena, že pokud se podaří zajistit potřebné prostory, začne tento podnik fungovat už letos. „Máme chuť i vůli a některé aktivity, které nyní děláme, mají ráz sociálního podnikání,“ tvrdí Saidlová. MENS SANA má už nyní dřevařskou dílnu, šicí dílnu, kreativní ateliéry a široké veřejnosti může nabídnout služby, které doposud fungovaly jen pro handicapované. „To se týká především našeho moderního Centra trénování paměti, které bychom rádi otevřeli veřejnosti. Trénovat paměť potřebuje každý, nejen handicapovaní,“ vysvětluje ředitelka. Hlavní podnikatelský projekt ale zatím tají kvůli případné konkurenci. Prozrazuje jen, že se jedná o jednoduché rukodělné výrobky a služby, které chybí na trhu. Organizace doufá, že její podnikatelský projekt bude podpořen z Evropského sociálního fondu.

Saidlová upozorňuje, že MENS SANA dlouhodobě usiluje o pracovní uplatnění svých klientů, a to hned několika formami. V letech 2014−2015 MENS SANA už realizovala projekt podpořený z ESF. Nesl název „Pracovat je normální i v případě osob s psychickým onemocněním“. Díky němu se podařilo připravit na práci a následně zaměstnat 18 osob s postižením – 12 přímo v organizaci na různých pracovních místech vč. dřevařské a šicí dílny.
Snem paní ředitelky je, aby výrobky sociálního podniku se v budoucnu prodávaly nez důvodu, že je vyrábějí handicapovaní, ale proto, že jsou žádané a kvalitní. „Chceme zaměstnávat lidi s handicapem, chovat se ekologicky a navíc dát společnosti nějakou přidanou hodnotu,“ shrnuje Jaroslava Saidlová. Sociálnímu podnikání se MENS SANA věnuje (za pomoci odborníků) také v rámci projektu „Zvýšení profesionalizace a transparentnosti společnosti MENS SANA, o. p. s.“, podpořeného z Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost.

Jiná ostravská organizace, Spirála, o. p. s., donedávna provozovala dvě tréninkové kavárny pro širokou veřejnost, v nichž zaměstnávala duševně nemocné. Nyní má už jen jednu: „Kafárnu“ v Porubě. To však neznamená, že omezuje svou sociálně podnikatelskou činnost. „Druhou kavárnu jsme transformovali na provozovnu cateringu. O tyto služby je totiž zájem,“ vysvětluje ředitelka organizace Darja Šlahorová. Kromě toho Spirála zřídila chráněná pracovní místa v Chlebovicích na Frýdecko-Místecku. Tři její zaměstnanci se tam věnují úklidu a údržbě venkovních ploch v okolí firmy Vyncke. Ředitelka ujišťuje, že organizace plánuje zřídit další pracovní místa pro duševně nemocné. V současnosti jich nabízí 17.

O své zkušenosti s hledáním pracovního uplatnění pro lidi s duševním onemocněním se dělí Alena Jbaili, ředitelka organizace Iskérka, o. p. s., v Rožnově pod Radhoštěm. Iskérka poskytuje službu sociální rehabilitace. „V Rožnově a blízkém okolí máme několik partnerů, kteří nabízejí našim klientům pracovní uplatnění, většinou se však jedná o sezónní, časově omezenou práci,“ říká Jbaili. Klienti Iskérky působí např. jako průvodci výstav, které pořádá římskokatolická farnost, jsou krátkodobě zaměstnávání Českým svazem ochránců přírody v rámci ekologických projektů a někteří – ti schopní pravidelného pracovního výkonu – nacházejí uplatnění v místním sociálním podniku, kde provádějí výstupní kontrolu čipů. „Duševně nemocní vyžadují často velmi specifické pracovní podmínky, špatně odolávají tlaku na výkon a stresu,“ vysvětluje ředitelka.

 

Text a foto: Danuta Chlupová

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.