2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Žena ro(c)ku

2016 - 27 - 04

Žena ro(c)ku

Každý, kdo se v ČR zabývá společensky odpovědným zadáváním veřejných zakázek, narazí dříve nebo později na jméno Aleny Zieglerové.

Poprvé jsem se s ní setkala v roce 2010, když jsem za ní jela dělat rozhovor do Mostu na Úřad práce. Byla tehdy vedoucí odboru projektů rozvoje lidských zdrojů. Vedly jsme spolu dlouhou a zaujatou diskuzi na téma společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Aleně Zieglerové se v té době podařilo prosadit první sociální podmínku do veřejných zakázek Úřadu práce. Dodavatelé měli při plnění zakázky zaměstnat určitý počet nezaměstnaných osob, které by dělaly průvodce jiným nezaměstnaným.

Alena tuto podmínku modifikovala pro sídliště Chanov, kdy byli zaměstnáni místní obyvatelé z evidence Úřadu práce na rekonstrukci sídliště. Vznikla z toho tzv. podmínka 10 %, která se ujala a rozšířila jako nejjednodušeji aplikovatelná sociální podmínka. V zadávací dokumentaci je zapracována do předmětu zakázky a do tzv. zvláštní podmínky zadavatele. Dodavatel se zavazuje, že na plnění veřejné zakázky bude zaměstnávat minimálně 10 % osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných.

Od té doby už s ní toto téma zůstalo. U Aleny Zieglerové ale není vhodné používat trpný rod. Rozhodla se společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek prosazovat, protože jí to zalíbilo a považuje to za užitečné, a pustila se do toho s energií jí vlastní. Když v roce 2011 začala pracovat v Praze v Agentuře pro sociální začleňování jako vedoucí expertního oddělení, její pole působnosti se rozšířilo na všechny sociálně vyloučené lokality v ČR. Alena začala úspěšně šířit podmínku 10 % po celé republice a její zásluhou je od roku 2011 uvedena ve vládní Strategii boje proti sociálnímu vyloučení.

Agentura se díky ní stala hybatelem tohoto nového tématu a uspořádala několik seminářů, kde vystupovali lidé s konkrétními praktickými zkušenostmi a zástupci vrcholných úřadů včetně ÚOHS. Když jsme nyní sbírali příklady dobré praxe, všichni Alenu Zieglerovou znali a několik lidí mi řeklo, že je k společensky odpovědnému zadávání veřejných zakázek inspirovala účast na těchto seminářích.

Alena v roce 2015 z Agentury pro sociální začleňování odešla a nyní pracuje jako ředitelka odboru na MPSV. Tématu společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek se věnuje i nadále, přestože už to není náplní její práce. Spolupracuje s naší organizací na projektu Odpovědné nakupování veřejné správy od sociálních podniků, který s námi připravovala ještě v Agentuře, a to v pozici dobrovolníka. Na to, aby mohla vystupovat na našich seminářích po celé republice, se brala dovolenou. Spolupodílela se na naší publikaci Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, do níž zpracovala tzv. šesterku. Ta je kromě podmínky 10 % taky jejím výtvorem. Proč je to zrovna šesterka? Alena shrnula své zkušenosti pro zadavatele do šesti doporučení, která najdete v naší příručce ZDE.

V oblasti společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek zná Alenu Zieglerovou každý. Její erudovanost, zaujetí a energie je chytlavá. Dokáže lidi přesvědčit. Nabízí konkrétní pomoc těm, kteří se do toho chtějí pustit. Při našich společných cestách po Česku jsem se od ní dozvěděla, že hraje na klávesy a zpívá v rockové kapele. Není to ideální průprava na prosazování nového obtížného tématu? Okamžitě mne při tom napadl název tohoto článku, který v sobě tuto její energii nese – ŽENA RO(C)KU.

Francová

P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

 

 

b_0_0_0_00_images_loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb.jpg

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.